AFFÄRSIDÉ

ITAB Shop Concept AB erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.

Bransch: Industri
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: ITAB B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 14 Jul 2022 | ITAB Shop Concept

Bra resultat under svåra omstä…

Affärsidé ITAB Shop Concept ITAB Shop Concept AB erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jul 2022 | ITAB Shop Concept

Analyskommentar - Stark tillväxt i Q2…

Affärsidé ITAB Shop Concept ITAB Shop Concept AB erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2022 | ITAB Shop Concept

Starkt resultat i utmanande miljö

Affärsidé ITAB Shop Concept ITAB Shop Concept AB erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2022 | ITAB Shop Concept

Stark underliggande lönsamhet

Affärsidé ITAB Shop Concept ITAB Shop Concept AB erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2021 | ITAB Shop Concept

Positiva tongångar

Affärsidé ITAB Shop Concept ITAB Shop Concept AB erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2021 | ITAB Shop Concept

Stabilt kvartal givet förutsä…

Affärsidé ITAB Shop Concept ITAB Shop Concept AB erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2021 | ITAB Shop Concept

Solitt underliggande resultat för ITAB…

Affärsidé ITAB Shop Concept ITAB Shop Concept AB erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns…

Läs analysen
Pressreleaser | 20 Sep 2022 | ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Substantial energy…

In close co-operation with a leading European grocery chain, the ITAB Group has managed to reduce the chain’s energy consumption for lighting substantially in 2021. The chain retrofitted 30 stores…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2022 | ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Betydande…

I nära samarbete med en ledande europeisk dagligvarukedja har ITAB-koncernen lyckats reducera kedjans energiförbrukning för belysning avsevärt under 2021. Kedjan har under året utrustat 30 butiker med moderna LED-belysningslösningar från…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Jul 2022 | ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Interim Report 6…

SECOND QUARTER (1 APRIL-30 JUNE 2022) Net sales increased by 17 percent to SEK 1,745 million (1,488), of which currency-adjusted sales rose by 12 percent. Operating profit before depreciation and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Jul 2022 | ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Delårsrapport 6 må…

ANDRA KVARTALET (1 APRIL-30 JUNI 2022) Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 745 Mkr (1 488), varav den valutarensade försäljningen ökade med 12 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2022 | ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Inbjudan till…

DATUM: Onsdag den 13 juli 2022 TID: Kl. 10:30 CEST WEBBLÄNK:  https://tv.streamfabriken.com/itab-shop-concept-q2-2022 SPRÅK: Engelska Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på ITABs webbplats itabgroup.com (under sektionen: Investerare/Finansiella rapporter & presentationer) cirka en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2022 | ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Invitation to a…

DATE: Wednesday, 13 July 2022 TIME: 10:30 a.m. CEST WEB LINK:  https://tv.streamfabriken.com/itab-shop-concept-q2-2022 LANGUAGE: English The presentation material will be made available at ITAB’s website, itabgroup.com (in the section: Investors/Financial Reports &…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2022 | ITAB Shop Concept

Kommuniké från årsstämma 2022 i ITAB…

Fastställande av resultat- och balansräkningar, beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021 samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2022 | ITAB Shop Concept

Bulletin from the Annual General Meeting…

Adoption of the income statements and balance sheets, resolutions regarding appropriation of profit and discharge from liabilityThe Meeting adopted the income statement and balance sheet for the Company and the…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 May 2022 | ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Interim Report 3…

FIRST QUARTER (1 JAN-31 MAR 2022) Net sales increased by 16 percent to SEK 1,773 million (1,523), of which currency-adjusted sales rose by 12 percent. Operating profit before depreciation and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 May 2022 | ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Delårsrapport 3 må…

FÖRSTA KVARTALET (1 JAN-31 MAR 2022) Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 773 Mkr (1 523), varav den valutarensade försäljningen ökade med 12 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner