Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-06-14 Insplorion Insplorion tillförs 29,8 MSEK i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 14 Jun 2019 | Insplorion

Insplorion tillförs 29,8 MSEK i genomförd företrädesemission

Teckningstiden i Insplorions nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 11 juni 2019. Totalt tecknades emissionen till 90 procent varav, 70,0 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, 5,2 procent utan stöd av teckningsrätter och 14,8 procent av emissionsgaranter. Teckningskursen vid företrädesemissionen var 11,50 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Insplorion 29,8 MSEK före emissionskostnader vilket möjliggör en kraftfull lansering av bolagets luftkvalitetsensor samtidigt som ett högt tempo kan hållas i bolagets batterisensorprojekt.

”Vi är mycket glada att våra aktieägare ser potentialen i bolaget och ger oss möjlighet att nu ta vår första volymprodukt till marknaden. Efterfrågan på kostnadseffektiva mätnoggranna luftkvalitetsensorer är avsevärd och vi ser fram emot att få börja fylla den.”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD Insplorion.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Insplorion med 388 371,42 SEK genom nyemission av 2 589 142 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 1 467 181,20 SEK fördelat på 9 781 205 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet INSP BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 23 maj 2019. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Insplorion i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Westermark Anjou är legal rådgivare.

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.comeller 0723-62 32 61.

2019-06-14 Insplorion Insplorion receives SEK 29.8 million in the completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 Insplorion Insplorion starts collaboration with UK air quality hub Urban Flows Observatory of Sheffield Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 Insplorion Insplorion startar samarbete med brittiska luftkvalitetcentret Urban Flows Observatory of Sheffield Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Insplorion Insplorion offentliggör prospekt med anledning av förestående Företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 Insplorion Penser Access: Insplorion - Fortsatta steg mot lansering Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Insplorion Insplorion AB genomför offensiv företrädesemission om cirka 33 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Insplorion Korrigering: Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Insplorion Insplorion: Kommuniké från dagens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Insplorion Insplorion initiates collaboration with Stenhøj Sweden AB for the development of a NOx sensor for vehicle testing, financed by Mistra Innovation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Insplorion Insplorion inleder samarbete med Stenhøj Sverige AB för utveckling av NOx-sensor till fordonstester, finansierat av Mistra Innovation. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Insplorion Insplorion won the ABB SynerLeap Springboard and expanded its collaboration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Insplorion Insplorion vann ABB SynerLeap Springboard och utökar samarbetet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-19 Insplorion Insplorion: Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 är nu tillgänglig Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-13 Insplorion Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Insplorion Penser Access: Insplorion - Positiva tongångar in i 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 Insplorion Insplorion: Bokslutskommuniké januari - december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Insplorion Insplorion prolongs the maturity period and the period for conversion into shares of the convertible debentures in series KV1 2018/2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Insplorion Insplorion förlänger löptiden och perioden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2018/2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-17 Insplorion Insplorions InBAT Sensing-projekt finansieras med 860 000 euro inom Eurostars-programmet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-17 Insplorion Insplorion's InBAT Sensing project is financed with €860 000 within the Eurostars programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-07 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-03 Insplorion Nyckelpersoner tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-03 Insplorion Key personnel subscribe for shares through warrants within the company's incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-21 Insplorion Positiv utvärdering av Insplorions Eurostars-ansökan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-21 Insplorion Successful evaluation of Insplorion's Eurostars application Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Insplorion Insplorion och Leading Light inleder samarbete för marknadsintroduktion av smarta belysningssystem med luftkvalitetssensorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Insplorion Insplorion and Leading Light starts collaboration to take smart lighting with air quality sensors to the market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Insplorion Insplorion säljer ett XNano-system med en Acoulyte-ad-on till professor Souhir Boujday vid LRS, Sorbonne University i Paris, som blir ett referenscenter för Insplorion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Insplorion Insplorion sells an XNano system with an Acoulyte ad-on to Professor Souhir Boujday at LRS, Sorbonne University in Paris, which becomes an Insplorion Reference Center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Insplorion Penser Access: Insplorion - Kritiska faser friktionsfria i LoV-IoT, ACES igång Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-14 Insplorion Delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Insplorion Penser Access: Insplorion - Från forskning mot massmarknader Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Insplorion Energimyndigheten anslår två miljoner kronor till Insplorions batterisensorutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-02 Insplorion The Swedish Energy Agency grants two million SEK to Insplorion's battery sensor development Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-22 Insplorion Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Insplorion Insplorion ansluter sig till ABB:s utvecklingsnav SynerLeap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Insplorion Insplorion joins ABB's innovation growth hub SynerLeap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-03 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-06 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Insplorion Incitamentsprogram riktat till ledning och anställda fulltecknat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Insplorion Incentive program for management and employees fully subscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Insplorion Insplorion and Niigata University signs Joint Research Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Insplorion Insplorion och Niigata University tecknar forskningsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Insplorion Delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Insplorion Insplorion tecknar samarbetsavtal med Littelfuse för batterisensorteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Insplorion Insplorion reaches collaboration agreement with Littelfuse for battery sensor technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 Insplorion Insplorion sells an XNano system to Professor Yalong Bai at Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS), China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 Insplorion Insplorion säljer ett XNano-system till professor Yalong Bai vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL) samt köp av investerargrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Insplorion A research institute in Germany acquires an Acoulyte instrument. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Insplorion Tyskt forskningsinstitut köper ett Acoulyte-instrument. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Insplorion VINNOVA finances Insplorion's development of the fiber optic sensing platform with 1,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Insplorion VINNOVA finansierar Insplorions utveckling av den fiberoptiska sensorplattformen med 1,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Insplorion Delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Insplorion Insplorion sells X1 system to Prof. Yibin Bu at Southern University of Science and Technology (SUST), China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Insplorion Insplorion säljer X1-system till prof. Yibin Bu vid Southern University of Science and Technology (SUST) i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Insplorion Insplorion integrerar och demonstrerar batterisensorn för energilagring i EU-projektet Adaptive Control of Energy Storage (ACES) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Insplorion Insplorion will demonstrate the battery sensor for energy storage within the EU project Adaptive Control of Energy Storage (ACES) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Insplorion Insplorion i svensk-japanska rundabordsamtal med ministrar, professorer och näringslivstoppar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Insplorion Change in number of shares in Insplorion AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-19 Insplorion VDs presentation från årsstämman 17 april 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-18 Insplorion Kommuniké från gårdagens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-13 Insplorion Insplorion sells Acoulyte Module to Prof. Marletta at University of Catania, Italy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-13 Insplorion Insplorion säljer Acoulyte-modul till professor Marletta vid universitetet i Catania, Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Insplorion Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Insplorion Positiva resultat verifierar möjligheten till lönsam serietillverkning av Insplorions nanosensorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Insplorion Insplorion named National Winner at European Business Awards Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Insplorion Svenska sensorer ger bättre batterier Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-06 Insplorion Patrik Dahlqvist på Aktiedagen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Insplorion Change in number of shares in Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 Insplorion Insplorion Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Insplorion Handel med Insplorions teckningsoptioner serie TO1 inleds den 21 februari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-13 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-13 Insplorion Change in number of shares in Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
11 Apr 2019 | Årligutdelning
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner