Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-15 Insplorion Penser Access: Insplorion - Allt bredare bas för Insplorion Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 15 May 2020 | Insplorion

Penser Access: Insplorion – Allt bredare bas för Insplorion

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/insp_20200515.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

2020-05-14 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Insplorion Insplorion: Interim Report January-March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Insplorion Insplorion: Kommuniké från dagens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 Insplorion Förändringar kring Insplorions årsstämma för minskad smittspridningsrisk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Insplorion Insplorion AB (publ) publicerar årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Insplorion Insplorion: Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Insplorion Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Insplorion Penser Access: Insplorion - Högt tempo in i 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Insplorion Insplorion: Bokslutskommunike januari - december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Insplorion Insplorion is allocated MSEK 0,82 through the exercise of warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Insplorion Insplorion tillförs 0,82 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Insplorion Insplorion: Gas sensor patent will be granted in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Insplorion Insplorion: Gassensorpatent kommer att godkännas i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Insplorion Insplorion's management and board fully participate in the ongoing subscription of warrants TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Insplorion Insplorions ledning och styrelse tecknar fullt i pågående inlösen av TO1-optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 Insplorion Insplorion: The subscription period for TO1 starts today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 Insplorion Insplorion: Teckningsperioden för TO1 inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Insplorion Insplorion säljer ett XNano-instrument till Dr Tim Craggs vid University of Sheffield, UK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Insplorion Insplorion sells an XNano instrument to Dr. Tim Craggs at the University of Sheffield, UK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-30 Insplorion Insplorion: Battery sensor patent will be granted in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-30 Insplorion Insplorion: Batterisensorpatent kommer att godkännas i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Insplorion Mölndal stad blir första kund till Insplorions och Leading Lights smarta belysning med luftkvalitetssensorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Insplorion The city of Mölndal becomes the first customer of Insplorion's and Leading Light's smart lighting with air quality sensors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-09 Insplorion Insplorions valberedning inför årsstämman 2020 är utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Insplorion Insplorion erbjuder test av kombination av sin NO2-sensor och IVL:s diffusionsprovtagare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Insplorion Insplorion provides offer to test a combination of their NO2 sensor and IVL's diffusive sampler Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Insplorion Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar världens snabbaste vätgassensor med finansiering från Energimyndigheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Insplorion Insplorion, Chalmers and PowerCell develop the world's fastest hydrogen sensor with funding from the Swedish Energy Agency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Insplorion Insplorion beviljas 457 500 euro för att anpassa batterisensorn för fordonsapplikationer inom Horizon 2020-projektet 3beLiEVe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Insplorion Insplorion is granted € 457 500 to adapt the battery sensor for automotive applications within the Horizon 2020 project 3beLiEVe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Insplorion Penser Access: Insplorion - Kommersialisering 2019 ligger fast Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Insplorion Insplorion: Delårsrapport Januari - September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 Insplorion Insplorion's gas sensor patent granted in EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 Insplorion Patent för Insplorions gassensor beviljat i EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Insplorion Insplorion sells an Acoulyte instrument to Professor Sibani Lisa Biswal at Rice University, Houston, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Insplorion Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till professor Sibani Lisa Biswal vid Rice University i Houston, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Insplorion Penser Access: Insplorion - Framåt mot kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Insplorion Insplorion sells an Acoulyte instrument to Kao Corporation for their research and development within cleaning agents Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Insplorion Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till Kao Corporation för deras forskning och utveckling inom rengöringsmedel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Insplorion Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion AB (publ) med anledning av genomförd företrädesemisson Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Insplorion Recalculation of warrants in Insplorion AB (publ) due to completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-30 Insplorion Insplorion is granted € 50,000 for multi-gas sensor in the EU program SME instrument phase 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-30 Insplorion Insplorion beviljas 50 000 € för multigassensor inom EU-programmet SME-instrumentet fas 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-24 Insplorion Insplorion: Battery Sensor patent granted in EU and soon to be granted in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-24 Insplorion Insplorion: Batterisensorpatent beviljat i EU och kommer snart att beviljas i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Insplorion Sista dag för handel med BTA i Insplorion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Insplorion Insplorion starts collaboration with OmniCoLab in Korea and sells two XNano Systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Insplorion Insplorion inleder samarbete med OmniCoLab i Korea och säljer två XNano-system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 Insplorion Center for Swedish Batteries, where Insplorion is responsible for the sensor technology, granted SEK 34 million from Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 Insplorion Centrum för svenska batterier (SweBAL), där Insplorion står för sensortekniken, beviljat 34 MSEK från Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 Insplorion Insplorion tillförs 29,8 MSEK i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 Insplorion Insplorion receives SEK 29.8 million in the completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 Insplorion Insplorion starts collaboration with UK air quality hub Urban Flows Observatory of Sheffield Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 Insplorion Insplorion startar samarbete med brittiska luftkvalitetcentret Urban Flows Observatory of Sheffield Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Insplorion Insplorion offentliggör prospekt med anledning av förestående Företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 Insplorion Penser Access: Insplorion - Fortsatta steg mot lansering Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Insplorion Insplorion AB genomför offensiv företrädesemission om cirka 33 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Insplorion Korrigering: Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Insplorion Insplorion: Kommuniké från dagens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Insplorion Insplorion initiates collaboration with Stenhøj Sweden AB for the development of a NOx sensor for vehicle testing, financed by Mistra Innovation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Insplorion Insplorion inleder samarbete med Stenhøj Sverige AB för utveckling av NOx-sensor till fordonstester, finansierat av Mistra Innovation. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Insplorion Insplorion won the ABB SynerLeap Springboard and expanded its collaboration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Insplorion Insplorion vann ABB SynerLeap Springboard och utökar samarbetet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-19 Insplorion Insplorion: Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 är nu tillgänglig Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-13 Insplorion Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Insplorion Penser Access: Insplorion - Positiva tongångar in i 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 Insplorion Insplorion: Bokslutskommuniké januari - december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Insplorion Insplorion prolongs the maturity period and the period for conversion into shares of the convertible debentures in series KV1 2018/2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Insplorion Insplorion förlänger löptiden och perioden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2018/2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-17 Insplorion Insplorions InBAT Sensing-projekt finansieras med 860 000 euro inom Eurostars-programmet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-17 Insplorion Insplorion's InBAT Sensing project is financed with €860 000 within the Eurostars programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Insplorion Insplorion säljer ett XNano-system med en Acoulyte-ad-on till professor Souhir Boujday vid LRS, Sorbonne University i Paris, som blir ett referenscenter för Insplorion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Insplorion Insplorion sells an XNano system with an Acoulyte ad-on to Professor Souhir Boujday at LRS, Sorbonne University in Paris, which becomes an Insplorion Reference Center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Insplorion Penser Access: Insplorion - Kritiska faser friktionsfria i LoV-IoT, ACES igång Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-14 Insplorion Delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Insplorion Penser Access: Insplorion - Från forskning mot massmarknader Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Insplorion Energimyndigheten anslår två miljoner kronor till Insplorions batterisensorutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-02 Insplorion The Swedish Energy Agency grants two million SEK to Insplorion's battery sensor development Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-22 Insplorion Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Insplorion Insplorion ansluter sig till ABB:s utvecklingsnav SynerLeap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Insplorion Insplorion joins ABB's innovation growth hub SynerLeap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-03 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-06 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Insplorion Incitamentsprogram riktat till ledning och anställda fulltecknat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Insplorion Incentive program for management and employees fully subscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Insplorion Insplorion and Niigata University signs Joint Research Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Insplorion Insplorion och Niigata University tecknar forskningsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Insplorion Delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Insplorion Insplorion tecknar samarbetsavtal med Littelfuse för batterisensorteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Insplorion Insplorion reaches collaboration agreement with Littelfuse for battery sensor technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 Insplorion Insplorion sells an XNano system to Professor Yalong Bai at Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS), China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 Insplorion Insplorion säljer ett XNano-system till professor Yalong Bai vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL) samt köp av investerargrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Insplorion A research institute in Germany acquires an Acoulyte instrument. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Insplorion Tyskt forskningsinstitut köper ett Acoulyte-instrument. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Insplorion VINNOVA finances Insplorion's development of the fiber optic sensing platform with 1,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Insplorion VINNOVA finansierar Insplorions utveckling av den fiberoptiska sensorplattformen med 1,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Insplorion Delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Insplorion Insplorion sells X1 system to Prof. Yibin Bu at Southern University of Science and Technology (SUST), China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Insplorion Insplorion säljer X1-system till prof. Yibin Bu vid Southern University of Science and Technology (SUST) i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Insplorion Insplorion integrerar och demonstrerar batterisensorn för energilagring i EU-projektet Adaptive Control of Energy Storage (ACES) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Insplorion Insplorion will demonstrate the battery sensor for energy storage within the EU project Adaptive Control of Energy Storage (ACES) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Insplorion Insplorion i svensk-japanska rundabordsamtal med ministrar, professorer och näringslivstoppar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Insplorion Change in number of shares in Insplorion AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-19 Insplorion VDs presentation från årsstämman 17 april 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-18 Insplorion Kommuniké från gårdagens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-13 Insplorion Insplorion sells Acoulyte Module to Prof. Marletta at University of Catania, Italy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-13 Insplorion Insplorion säljer Acoulyte-modul till professor Marletta vid universitetet i Catania, Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Insplorion Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Insplorion Positiva resultat verifierar möjligheten till lönsam serietillverkning av Insplorions nanosensorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Insplorion Insplorion named National Winner at European Business Awards Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Insplorion Svenska sensorer ger bättre batterier Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-06 Insplorion Patrik Dahlqvist på Aktiedagen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Insplorion Change in number of shares in Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 Insplorion Insplorion Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Insplorion Handel med Insplorions teckningsoptioner serie TO1 inleds den 21 februari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-13 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-13 Insplorion Change in number of shares in Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
11 Apr 2019 | Årligutdelning
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
16 Apr 2020 | Årsstämma 2019
17 Apr 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner