Ledning & Styrelse

Sammanställning över det bevakade bolagets ledning, styrelse samt deras respektive bakgrunder.

Ledning | VD

Patrik Dahlbqvist

Patrik är civilingenjör inom kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Patrik har en bred erfarenhet av entreprenörsbolag och bolag med instrumentförsäljning. Patrik har tidigare varit VD för Medfield Diagnostics, där han byggde upp bolaget från en teknik inom strokediagnostik till ett framgångsrikt bolag som noterades på AktieTorget 2012. Patrik har även varit verksam inom instrumentbolaget Q-Sense mellan 1999-2007, bl.a. som dotterbolagschef i USA och senare global försäljningschef.

Läs mer
Ledning | Grundare och tekniskt ansvarig

Elin Larsson Langhammer

Elin är teknologie doktor i materialvetenskap från Chalmers tekniska högskola med NPS-tekniken som forskningsområde. Elin är en av grundarna av Insplorion och är idag ansvarig för produktutvecklingen av sensorer och arbetar även med teknisk support i Insplorion. Elin har tidigare även varit forskare vid Kompetenscentrum inom katalys vid Chalmers.

Läs mer
Ledning | Försäljningsansvarig

Patrik Bjöörn

Patrik är civilingenjör inom kemiteknik från Chalmers tekniska högskola med inriktning mot materialvetenskap. Patrik har även en MBA från Handelshögskolan i Göteborg. Patrik har lång erfarenhet av instrumentförsäljning inom teknikbolag i tidig fas. Han har tidigare bl.a. arbetat som försäljningschef inom Q-Sense och med försäljning i Denator. Patrik har gedigen internationell erfarenhet, bl.a. som chef Q-Sense Inc, Q-Sense dotterbolag i USA.

Läs mer
Ledning | Utvecklingsingenjör

Olof Johansson

David är civilingenjör i tillämpad fysik, med inriktning mot materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är inom sensorsystemutveckling. Han har tidigare erfarenhet av att arbeta med Insplorion's mätinstrument på Chalmers.

Läs mer
Ledning | Grundare och forskningsanvsarig

Christoph Langhammer

Christoph Langhammer är docent vid Institutionen för tillämpad fysik vid Chalmers tekniska högskola. Han har en doktorsexamen inom materialvetenskap . Christoph är en av grundarna av Insplorion och för närvarande har en deltidstjänst som forskningschef på Insplorion. Han har många publikationer i ansedda tidskrifter inklusive Science och Nature Materials. Hans arbete har resulterat i sex patentansökningar varav tre hålls inom Insplorion.

Läs mer
Ledning | Grundare och sakkunnig

Bengt Kasemo

Bengt är professor emeritus i tillämpad fysik vid Chalmers tekniska högskola. Han var tidigare chef för Kemi-fysikgruppen där Insplorions NPS-teknik utvecklades. Bengt har publicerat omkring 500 vetenskapliga artiklar och hans forskning har resulterat i 17 patentansökningar. Han har ett mycket brett kontaktnät både inom det vetenskapliga området och inom industrin. Hans nätverk har resulterat i många tidiga industriella kontakter för Insplorions sensorsystem. Bengt är den största aktieägaren i Insplorion och arbetar som konsult i företaget.

Läs mer
Styrelse | Ordförande

Jan Wahlström

Jan har studerat kemi vid Uppsala Universitet och har en bred erfarenhet av instrumentbolag med tyngdpunkt mot försäljning och marknadsföring. Jan var VD för Ratos-ägda Biolin Scientific under 2010-2012 och dessförinnan VD för Q-Sense under 2007-2010. Jan har även arbetat som Europa-chef för Umetrics och som nordisk säljchef för Waters. Jan är ägare i ett kemibolag som utvecklar och säljer lipider, Larodan AB. Jan är idag verksam som VD i Elos Medtech AB.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Gunilla Almgren

Gunilla har examen i marknadsföring från IHM Business School och är VD och ägare till REGAB Reglerarmatur AB. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete genom ett 25-tal styrelseuppdrag och har bl.a. varit styrelseledamot i Sjätte AP-fonden, Almi Väst, Swedbank Göteborg, ordförande i Företagarna Göteborg, vice ordförande i Företagarnas riksorganisation samt ordförande i Ueapme som är en europeisk småföretagarorganisation i Bryssel med cirka tolv miljoner företagare.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Jan Burenius

Jan är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och har studerat ekonomi vid Göteborgs universitet. Jan har arbetat inom bl.a. Volvo, Gränges och Nobel, och bedriver sedan 1989 konsultföretaget Nimba, som fokuserar på frågor rörande kundvärde, innovation, produktutveckling och entreprenörskap. Jan har även skrivit böcker om kundvärde och innovation. Jan arbetar idag som konsult för Chalmers Venture och är vice ordförande i Ingenjörer utan gränser.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist

Ulla-Britt är civilingenjör Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola och är sedan 2004 ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Hon har 25 års erfarenhet från arbete i börsnoterade, privata och statliga företag, bl.a. styrelseordförande Kongsberg Automotive ASA, SinterCast AB, Ruter Dam, Tällberg Foundation Service AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vindora Holding AB. Ulla-Britt har lång erfarenhet från industri, ICT, miljö, forskning och
näringspolitik och samhällsutveckling. Hon var 22 år på Volvo Cars bl.a. chef för Kvalitet, Volvo Monitoring and Concept Center CA USA, Kompetenscenter Miljö samt Affär & Strategi Motor.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Caroline Pamp

Caroline är juris doktor och affärsjurist från Göteborgs Universitet med mångårig erfarenhet av bolags- och immaterialrättsliga frågor i tekniktunga entreprenörsbolag. Caroline är idag bolagsjurist på Monocl Strategy Services AB. Hon har tidigare arbetat som bolagsjurist i Chalmers Ventures som är Chalmers inkubator för att kommersialisera forskningsprojekt samt CIP Professional Services AB.

Läs mer

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner