AFFÄRSIDÉ

Humble Group är en svensk koncern inriktade mot livsmedel och hälsa. Genom forskning och utveckling tillhandahåller gruppen ingredienser, processteknologi och färdiga produkter för tillverkningsindustrin, med försäljning av flera olika typer av socker- och kalorireducerade livsmedel. Bolaget gick tidigare under namnet Bayn Group och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bransch: Konsument, stabil
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: HUMBLE

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Humble Group

Analyskommentar - Tillväxtresan fortsä…

  Tillväxtresan fortsätter Riktad nyemission och full M&A-pipeline Humble har tillförts 530 mkr genom en nyemission. Vi bedömer det som ett styrkebesked att bolaget lyckas med en övertecknad emission i…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Apr 2022 | Humble Group

Analyskommentar - Nytt förvärv i…

  Nytt förvärv i Storbritannien Humble har förvärvat Go Superfoods som är en marknadsledande leverantör av organisk och ekologisk supermat. Köpeskillingen uppgår till 210 mkr och finansieras med 80% kontanter…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | Humble Group

Välpositionerad för fortsatt stark…

  Stark lönsamhet avslutade 2021 Nettoomsättningen för 2021 blev 1,52 mdkr vilket var i linje med vår förväntan. Justerad EBITDA landade på 228 mkr vilket var 24% högre än vårt…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2021 | Humble Group

Leverar stark tillväxt och EBITDA-…

  Tillväxten accelererar Nettoomsättningen uppgick till 3,4 mdkr och justerad EBITDA till 449 mkr på rullande 12 månaders proformabasis. EBITDA-marginalen var 13,4% vilket kan jämföras med den långsiktiga målsättningen om…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2021 | Humble Group

Rivstartar bygget av framtidens FMCG-…

  Humbles styrkepositioner är underskattade Humble har snabbt byggt en stark global marknadsnärvaro i de nya och snabbt växande områdena inom FMCG, ”Fast-Moving Consumer Goods”. Intäkterna har ökat från nära…

Läs analysen