AFFÄRSIDÉ

Humble Group är en snabbväxande FMCG-koncern som erbjuder innovativa, hälsosamma, sockerreducerade, veganska, miljövänliga och hållbara produkter. Humble består av dotterbolag och välkända varumärken som förfinar, utvecklar och distribuerar funktionella och hållbara konsumentprodukter på en global skala. Bolagets affärsmodell är att aktivt identifiera, utvärdera och förvärva lönsamma, kassagenererande och marknadsledande FMCG-företag inom Humbles väldefinierade nischer.

Bransch: Konsument, stabil
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: HUMBLE

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 Dec 2022 | Humble Group

Stark omsättningstillväxt men…

Affärsidé Humble Group Humble Group är en snabbväxande FMCG-koncern som erbjuder innovativa, hälsosamma, sockerreducerade, veganska, miljövänliga och hållbara produkter. Humble består av dotterbolag och välkända varumärken som förfinar, utvecklar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2022 | Humble Group

Det kostar att växa snabbt!

Affärsidé Humble Group Humble Group är en snabbväxande FMCG-koncern som erbjuder innovativa, hälsosamma, sockerreducerade, veganska, miljövänliga och hållbara produkter. Humble består av dotterbolag och välkända varumärken som förfinar, utvecklar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jul 2022 | Humble Group

Analyskommentar - Förvärvar två…

Affärsidé Humble Group Humble Group är en snabbväxande FMCG-koncern som erbjuder innovativa, hälsosamma, sockerreducerade, veganska, miljövänliga och hållbara produkter. Humble består av dotterbolag och välkända varumärken som förfinar, utvecklar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Jun 2022 | Humble Group

Analyskommentar - Förvärvar bolag i…

Affärsidé Humble Group Humble Group är en snabbväxande FMCG-koncern som erbjuder innovativa, hälsosamma, sockerreducerade, veganska, miljövänliga och hållbara produkter. Humble består av dotterbolag och välkända varumärken som förfinar, utvecklar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2022 | Humble Group

Stark organisk tillväxt på 25% i Q1

Affärsidé Humble Group Humble Group är en snabbväxande FMCG-koncern som erbjuder innovativa, hälsosamma, sockerreducerade, veganska, miljövänliga och hållbara produkter. Humble består av dotterbolag och välkända varumärken som förfinar, utvecklar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Humble Group

Analyskommentar - Tillväxtresan fortsä…

Affärsidé Humble Group Humble Group är en snabbväxande FMCG-koncern som erbjuder innovativa, hälsosamma, sockerreducerade, veganska, miljövänliga och hållbara produkter. Humble består av dotterbolag och välkända varumärken som förfinar, utvecklar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Apr 2022 | Humble Group

Analyskommentar - Nytt förvärv i…

Affärsidé Humble Group Humble Group är en snabbväxande FMCG-koncern som erbjuder innovativa, hälsosamma, sockerreducerade, veganska, miljövänliga och hållbara produkter. Humble består av dotterbolag och välkända varumärken som förfinar, utvecklar och…

Läs analysen
Analyser | 20 Jan 2023 | Humble Group

Penser Access: Intervju med Humble Group…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar Humble Groups VD Simon Petrén. De diskuterar bland annat marknadsutveckling, positionering, tillväxt, förvärv, effektiviseringar och patent. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/pAyRb0n72cE…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2023 | Humble Group

Humble Group AB: VIDEOINTERVJU MED VD,…

Erik Penser Bank genomför en videointervju med Simon Petrén, VD för Humble Group (”Humble”), som kommenterar frågor om: Marknaden för bolagets produkter Trender hos konsumenten Rörelsekapital och marginal EUREBA patent…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jan 2023 | Humble Group

Humble Group AB: HUMBLE HAR INGÅTT…

TRANSAKTIONERNA I KORTHET Privad Ystad,Privab Trollhättan och Privab Marknadsbolag är tre av totalt sju verksamheter som samarbetar under Privab-varumärket. Humble äger sedan tidigare 100% av aktierna i två andra Privab-verksamheter.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jan 2023 | Humble Group

Humble Group AB: HUMBLE HAS ENTERED INTO…

THE TRANSACTIONS IN BRIEF Privad Ystad, Privab Trollhättan and Privab Marknadsbolag are three of a total of seven businesses that collaborate under the Privab brand. Humble already owns 100% of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jan 2023 | Humble Group

Humble Group AB: HUMBLE GROUP - BESLUT…

Normalt produceras sötningsmedel i batcher som innebär att råvarorna blandas i en batch i taget, varvid mellanliggande rengöring och förberedelse av utrustningen leder till höga startkostnader och därmed ett högt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jan 2023 | Humble Group

Humble Group AB: HUMBLE GROUP - DECISION…

Normally, sweeteners are produced in batches, which means that the raw materials are mixed in one batch at a time, whereby intermediate cleaning and preparation of the equipment leads to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2022 | Humble Group

Humble Group AB: HUMBLE HAR VARIT FÖREM…

”Den långtgående utköpsprocessen ser jag som en kvalitetsstämpel på attraktiviteten i vår plattform och den unika position som vi besitter. Vi ser en fortsatt hög organisk tillväxt under fjärde kvartalet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2022 | Humble Group

Humble Group AB: HUMBLE HAS BEEN SUBJECT…

”I see the advanced process as a proof of quality on the attractiveness of our platform and the unique position we have. We see continued high organic growth during the…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Dec 2022 | Humble Group

Penser Access: Stark omsättningstillvä…

Stark omsättningstillväxt Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 1 354 mkr, proforma uppgick omsättningen till 1 654 mkr. Siffran motsvarar en organisk tillväxt om 18%. EBITA uppgick till 108 mkr vilket…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Nov 2022 | Humble Group

Humble Group AB: DELÅRSRAPPORT, TREDJE…

FINANSIELL INFORMATION: TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 1 354 MSEK (401). EBITA uppgick till 108 MSEK (24). Justerad EBITA uppgick till 125 MSEK (39). Justerad EBITA per share uppgick till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022