AFFÄRSIDÉ

HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

Bransch: Retail
Marknad: Spotlight
Tickerkod: HUBSO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 Aug 2021 | HUBSO Group

Stark tillväxt

  God tillväxt Q2’21 växte Hubsos kärnverksamhet omsättningen till 8,77 mkr (5,4) och EBITDA slutade på−0,4 mkr (−0,2). Detta var i linje med vår förväntan om 8,8 mkr i omsättning…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2021 | HUBSO Group

Bra tillväxt enligt förväntan

  Bra tillväxt Q1’21 växte Hubsos kärnverksamhet omsättningen till 8,2 mkr (3,6) och EBITDA slutade på 0,3 mkr (-0,5). Detta var i linje med vår förväntan om 7,7 mkr i…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Apr 2021 | HUBSO Group

Positiv utveckling

  Strategiskt viktig influencer-signering Hubso har skrivit avtal med influencern Emelie Lindmark gällande att utveckla ett varumärke tillsammans. Avtalet är strategiskt betydande eftersom Emelie har sin bas i Barcelona och…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Mar 2021 | HUBSO Group

En del av den nya ekonomin

Influencerbrands Erik Penser Bank inleder bevakning av av Hubso Group. Hubso har sedan starten 2017 byggt varumärken tillsammans med influencers inom bl.a. kläder, skönhetsprodukter och lifestyle-produkter. Genom influencerns sociala medier…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 23 Sep 2021 | HUBSO Group

Hubso Group: Kommuniké från extra…

Godkännande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställdaStämman beslutade att godkänna incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen omfattande högst 1 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2021 | HUBSO Group

Hubso Group: HUBSO med A-DSGN är med…

Som en del av det arbetet har gatan bjudit in HUBSO och Alice Stenlöf med deras varumärke A-DSGN. A-DSGN kommer att finnas representerad under delar av hösten med en pop-up…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Sep 2021 | HUBSO Group

Hubso Group: KALLELSE till extra…

  Rätt att delta på stämmanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: –      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2021 | HUBSO Group

Hubso Group: Utfall av utnyttjande…

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 finns tillgängliga på HUBSOs hemsida, www.hubsogroup.com.  Antal aktier och aktiekapitalGenom utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer 7 771 603 nya aktier att emitteras. Det nya…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2021 | HUBSO Group

Hubso Group: Uppdatering avseende…

Berörda innehavare har meddelat att man anmält utnyttjande av sammanlagt minst 7 000 000 st teckningsoptioner till följd att Bolaget kommer att tillföras minst 7 000 000 kronor i nytt kapital genom berörda ägares…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Aug 2021 | HUBSO Group

Hubso Group: Summering av halvå…

HUBSO* hade en tillväxt om 63% under Q2 jämfört med samma period föregående år. HUBSO hade en tillväxt om 88% under H1 jämfört med samma period föregående år. HUBSO nettoomsättning…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2021 | HUBSO Group

Hubso Group: Halvårsrapport 1 - 2021

Dotterbolaget HUBSO visar en Q2 tillväxt om 63% och en tillväxt under första halvåret (H1) om 88%, med lönsamhet. HUBSO fortsätter att expandera sin varumärkesportfölj genom att signera ytterligare en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Aug 2021 | HUBSO Group

Hubso Group: Utnyttjandeperioden för…

En (1) teckningsoption av serie 2021/2022 TO 1 i HUBSO berättigar till teckning av en (1) ny aktie i HUBSO till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner skulle…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jul 2021 | HUBSO Group

Hubso Group: Flaggningsmeddelande i…

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehaven överstiger 10% respektive 5% i enlighet med Stocklight Markets flaggningsregler. För mer information, kontakta bolaget på: Josefine Abrahamsson, VDir(at)hubsogroup.comwww.hubsogroup.com HUBSO Group i korthet: HUBSO Groups verksamhet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jul 2021 | HUBSO Group

Hubso Group: HUBSOs Rebecca Stella…

Nu utökar vi samarbetet mellan Rebecca Stella Beauty och Lyko.com, som nu tar in varumärket i 4 av deras butiker; Mall of Scandinavia, MOOD-gallerian och Täby i Stockholm samt Triangeln…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Sep 2021 | Extrastämma 2021
15 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
22 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner