AFFÄRSIDÉ

HANZA är en industriell affärspartner inom tillverkning, som levererar kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: HANZA

WEBBPLATS

Senaste analysen | 27 Feb 2018 | HANZA Holding

Fokus på lönsamhet, expansion och…

För det fjärde kvartalet redovisar Hanza en nettoomsättning på SEKm 358 (329) vilket motsvarar en tillväxt på 9% mot Q4-16, exakt i linje med våra estimat. Tillväxten för helåret 2017…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jan 2018 | HANZA Holding

Dags att skörda frukterna

Hanza Holding verkar inom kontraktstillverkningsindustrin och har det bredaste kunderbjudandet i norra Europa. Bolaget innehar en väl balanserad och diversifierad kundportfölj med kunder som GE, ABB, Ericsson, Sandvik, Getinge, SAAB…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
2016 2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 1306 1400 1881 2026 2196
EBIT (mkr) 25 36 75 88 103
Vinst före skatt (mkr) 4 19 51 64 79
EPS, justerad (kr) 0 0 1 1 2
EV/Försäljning (x) 0 0 0 0 0
EV/EBITDA (x) 6 4 3 3 3
EV/EBIT (x) 17 9 6 5 5
P/E (x) 19 11 9 7 5

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av de nyckeltal som Erik Penser Banks analytiker estimerar, både historiska och framåtblickande.

Visa fler nyckeltal
Pressreleaser | 25 Apr 2018 | HANZA Holding

HANZA publicerar årsredovisningen för…

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns tillgänglig på HANZAs hemsida. www.hanza.com 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2018 | HANZA Holding

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: –                         dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2018 | HANZA Holding

HANZA tidigarelägger delårsrapport…

HANZA slutförde i februari ett större förvärv av Wermland Mechanics AB. Arbetet med att integrera bolaget i den finansiella rapporteringen har fungerat väl och rapporten kommer därför att kunna färdigställas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Mar 2018 | HANZA Holding

HANZAs företrädesemission kraftigt ö…

HANZA Holding AB (publ) (”HANZA” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt slutfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen övertecknades med 56,7 % och tillför bolaget 60,3 MSEK före…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Mar 2018 | HANZA Holding

HANZA vald tilltillverkningspartner av…

Efter att HANZA analyserat Silvas tillverkningsstrategi genomförs en effektivisering av tillverkningen genom att den flyttas till HANZAs tillverkningskluster. Detta sker redan andra kvartalet 2018 och innebär att verksamheten i HANZAs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2018 | HANZA Holding

HANZA signs large agreement with Apstec…

HANZA has been responsible for industrializing Apstec Systems Human Security Radar®, The First Real-Time Fully Automatic Mass People Screening Solutionthat enables detection of weapons and explosive devices to protect crowded…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2018 | HANZA Holding

HANZA tecknar tillverkningsavtal med…

HANZA har ansvarat för industrialiseringen av Apstec Systems säkerhetssystem ”Human Security Radar®” som möjliggör upptäckt av vapen och explosiva enheter för att skydda utvalda områden från terroristattacker och som kan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Feb 2018 | HANZA Holding

Penser Access: Hanza Holding - Fokus p…

Läs den fullständiga analysen:  https://drive.google.com/file/d/1RT64TmRV76lOFL-EQZzwVxM7D67eQhIQ/view?usp=sharing Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se ( https://www.google.com/url?q=http://www.penser.se&sa=D&ust=1516870549550000&usg=AFQjCNE91TG0x09R22VZnrOchbij21msFQ )

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Feb 2018 | HANZA Holding

HANZA Holding AB offentliggör…

Prospektet avseende HANZA Holding AB:s (publ) (”HANZA”) nyemission med företrädesrätt för HANZA:s aktieägare om 60,3 miljoner kronor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Feb 2018 | HANZA Holding

HANZA presenterar nyckeltal efter förv…

HANZA förvärvade tunnplåtsbolaget Wermech den 1 februari 2018. Den 13 februari beslutade en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission om ca. 60,3 MSEK som en del av finansieringen av förvärvet. Med…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
23 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
21 May 2018 | Årsstämma 2017
21 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
12 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner