Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-10 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Riktlinjer för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade njurtransplantationspatienter framtagna av ESOT i Transplant International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Aug 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Riktlinjer för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade njurtransplantationspatienter framtagna av ESOT i Transplant International

Lund, Sverige, 10 augusti  2022. Hansa Biopharma AB, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, välkomnar idag publiceringen av ESOT:s riktlinjer för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter i ESOT:s officiella tidskrift, Transplant International.[1]

Dessa europeiska riktlinjer för hantering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter har utarbetats av en expertarbetsgrupp under ledning av professor Nizam Mamode, professor i transplantationskirurgi, tidigare vid Guys and St Thomas Hospital i London, och har stöd av andra ledande experter inom transplantationsområdet. Även om antalet njurtransplantationer har ökat i många länder under senare år tvingas högsensitiserade patienter vanligtvis vänta flera år på en transplantation, ibland förgäves. ESOT, som har lång erfarenhet av utbildnings- och fortbildningsprogram inom de senaste och mest brännande ämnena på området, arbetar för policyförändringar i Europa och för att förbättra behandlingen av transplantationspatienter.

”Dessa riktlinjer utgör en första samsyn kring hanteringen av högsensitiserade patienter och beskriver den variation som finns i fråga om definitioner, strategier och resultat, liksom upplevd framgång med HLA-relaterade transplantationer”, säger Luciano Potena, ordförande i ESOT. ”Riktlinjerna ingår i ESOT:s utbildningsserie Transplant Learning Journey (TLJ) 2.0 och riktar sig till vårdpersonal som möter patienter med HLA-antikroppar eller donatorspecifika antikroppar (DSA). Målet är att tillhandahålla ett vägledande metodiskt solitt och konsensusbaserat dokument inom klinisk praxis för att förbättra vård och uppnå en framgångsrik transplantation. Vi hoppas också att dessa riktlinjer kan bidra till att förbättra tillgången till livräddande njurtransplantationer för högsensitiserade patienter.”

Högsensitiserade patienter kan beskrivas som de mest immunologiskt komplexa patienterna på väntelistorna för transplantationer. På grund av att patienterna utvecklat antikroppar mot humana leukocytantigener (HLA-sensitisering), via graviditeter, transfusioner eller tidigare transplantationer, är dessa patienter svåra att matcha med ett kompatibelt organ från en avliden donator och får därför vänta under obestämd tid utan tillgång till njurtransplantation.[2]

Sedan 2020 har Hansa varit en stolt sponsor av arbetet med HLA-desensitisering som en del av ESOT:s utbildningsserie Transplant Learning Journey (TLJ) 2.0. Hansa har gett ett utbildningsbidrag för att underlätta ökad medvetenhet bland läkare om bästa praxis för behandling av högsensitiserade njurpatienter.

Länk till riktlinjer  https://www.frontierspartnerships.org/articles/10.3389/ti.2022.10511/full (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.frontierspartnerships.org%2Farticles%2F10.3389%2Fti.2022.10511%2Ffull&data=05%7C01%7Cvincenza.nigro%40hansabiopharma.com%7Ccd46cb3e27ec47f57a2a08da79721e52%7C2baeedcdecb6405a84aaec90b3dbc240%7C0%7C0%7C637955828295165884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jwQ2uYqp2uBK4pNYQCD1q9m%2F3J8V9ha%2Bum85Ald43pQ%3D&reserved=0) och kompletterande material https://www.frontierspartnerships.org/articles/10.3389/ti.2022.10511/full#supplementary-material (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.frontierspartnerships.org%2Farticles%2F10.3389%2Fti.2022.10511%2Ffull%23supplementary-material&data=05%7C01%7Cvincenza.nigro%40hansabiopharma.com%7Ccd46cb3e27ec47f57a2a08da79721e52%7C2baeedcdecb6405a84aaec90b3dbc240%7C0%7C0%7C637955828295165884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s0IDLFW43YEy1P9njZZlD0rwzQRCl3wOJIS6g9gp5N8%3D&reserved=0) .

Referenser

1. https://www.frontierspartnerships.org/articles/10.3389/ti.2022.10511/full .
2. Schinstock CA, Smith BH, Montgomery RA, Jordan SC, Bentall AJ, Mai M, et al. Managing highly sensitized renal transplant candidates in the era of kidney paired donation and the new kidney allocation system: Is there still a role for desensitization? Clin Transplant. 2019; 33:e13751.

2022-08-10 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: European Society for Organ Transplantation's (ESOT) guidelines for desensitization treatment of highly sensitized kidney transplant patients published in Transplant International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma half year report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas halvårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces $70 million non-dilutive product finance transaction with NovaQuest to support continued development of the company's antibody-cleaving enzyme technology platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör en produktfinansieringstransaktion, utan utspädningseffekt, om 70 MUSD med NovaQuest. Transaktionen stödjer den fortsatta utvecklingen av Hansas enzymteknologiplattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma meddelar att första patienten behandlats i PAES-studien med Idefirix® (imlifidase) för behandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces first patient treated in the post-authorization efficacy study (PAES) of Idefirix® (imlifidase) in highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Increase of the number of votes in Hansa Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Ökning av antalet röster i Hansa Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Bulletin from the Annual General Meeting in Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide half year results for January-June 2022 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första halvåret 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-16 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: NICE rekommenderar Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: NICE recommends use of Hansa Biopharma's Idefirix® (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Notice to Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: The Nomination Committee in Hansa Biopharma proposes Peter Nicklin as new chair of the Board of Directors at the Annual General Meeting 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas valberedning nominerar Peter Nicklin till ny styrelseordförande inför årsstämman 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma har slutfört rekrytering till fas 2-studie av imlifidase som behandling av antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter njurtransplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma completes enrollment in imlifidase phase 2 study in antibody mediated rejection (AMR) episodes post kidney transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces temporary marketing authorization in Switzerland for Idefirix[®] (imlifidase) in kidney transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma meddelar tidsbegränsat marknadsgodkännande i Schweiz för Idefirix[®] (imlifidase) inom njurtransplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma interim report January - March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas delårsrapport januari - mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma granted added benefit ASMR 3 by French Transparency Commission for Idefirix® (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma har tilldelats klassificering ASMR 3 i Frankrike för Idefirix® (imlifidase) som desensitiseringsbehandling för högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces U.S. FDA acceptance of Investigational New Drug (IND) application for Phase 3 study of imlifidase in anti-GBM disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma tillkännager FDA-godkännande av Investigational New Drug (IND)-ansökan i USA för fas 3-studie av imlifidase vid anti-GBM-sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för januari-mars 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma publishes Annual Report 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and Medison Pharma announce marketing authorization in Israel for Idefirix[®] (imlifidase) for desensitization treatment of highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma och Medison Pharma tillkännager godkännande i Israel för Idefirix[®] (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and German payer head association agree on reimbursement price for Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma når överenskommelse om pris och subvention i Tyskland för Idefirix[®] (imlifidas) som desensitiseringsbehandling för högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Nyckeldata publicerade i JASN visar potentialen hos Hansa Biopharmas imlifidase att avsevärt förändra sjukdomsförloppet vid anti-GBM-sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Key data demonstrating the potential of Hansa Biopharma's imlifidase to significantly alter course of anti-GBM disease published in JASN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Franska Haute Autorité de Santé har fattat ett positivt beslut att ge tidig tillgång till Hansa Biopharmas Idefirix® (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurpatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive early access decision by French Haute Autorité de Santé to use Idefirix® (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas bokslutskommuniké 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma year-end report 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide Year-End report for 2021 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera bolagets bokslutskommuniké för 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma lämnar verksamhetsuppdatering inklusive viss finansiell nyckelinformation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma provides business update including certain key financials Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma ingår avtal med AskBio för att utvärdera imlifidas som förbehandling till genterapi vid Pompes sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma enters into agreement with AskBio to evaluate feasibility of imlifidase as pre-treatment ahead of gene therapy in Pompe disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Hansa Biopharma Increase of the number of shares and votes in Hansa Biopharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-29 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma enrolls first patient in U.S. randomized, controlled pivotal trial of imlifidase in highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-29 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma rekryterar första patienten i USA till en randomiserad, kontrollerad pivotal studie av imlifidas hos högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Issue and repurchase of class C shares for incentive programs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma och Medison Pharma ingår multiregionalt samarbete för kommersialisering av Hansas desensitiseringsbehandling inom njurtransplantation i centrala Östeuropa och Israel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and Medison Pharma announce multiregional commercialization partnership for Hansa's desensitization treatment for kidney transplant in Central Eastern Europe and Israel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma avser att initiera en fas 3-studie med imlifidase för behandling av anti-GBM-sjukdom efter framgångsrikt rådgivningsmöte med FDA i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to initiate Phase 3 study of imlifidase to treat anti-Glomerular Basement Membrane (anti-GBM) disease after successful pre-IND meeting with U.S. FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-12 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-12 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Nomination Committee formed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör att ett konfidentiellt utkast till registreringsdokument enligt Form F-1 har lämnats in till amerikanska SEC för en potentiell notering i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces it has confidentially submitted a draft registration statement on Form F-1 to the U.S. SEC relating to a potential U.S. IPO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-21 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma interim report Jan-Sept 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-21 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Delårsrapport januari-september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide interim results for January-September 2021 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för januari-september 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma presented new data on imlifidase at the European Society for Organ Transplantation (ESOT) Congress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma presenterade nya data om imlifidase på ESOT-kongressen (European Society for Organ Transplantation) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-31 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces participation in Fall investor conferences and provides updated financial calendar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-31 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma informerar om höstens investerar-konferenser och presenterar en uppdaterad finansiell kalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma achieves Great Place to Work certification for second consecutive year Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma får Great Place to Work-certifiering för andra året i rad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-02 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix[®] (imlifidase) för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter subventioneras i Nederländerna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-02 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces reimbursement in the Netherlands of Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma interim report Jan-June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Delårsrapport januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces long term follow-up data demonstrating 3-year graft survival of 84% after imlifidase treatment and transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör långtidsdata som visar en 3-årig graftöverlevnad på 84 procent efter behandling med imlifidase och transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första halvåret 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide interim results for first half 2021 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: NT-rådet har beslutat att rekommendera Hansa Biopharmas behandling Idefirix[®] (imlifidase) som desensitiseringsbehandling för högsensitiserade patienter som väntar på njurtransplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces decision by Swedish New Therapies Council to recommend use of Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces study design for a US randomized, controlled trial of imlifidase in highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma tillkännager designen för en USA baserad randomiserad kontrollerad imlifidase-studie i högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Hansa Biopharma Bulletin from the Annual General Meeting in Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Hansa Biopharma Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Delårsrapport januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma interim report Jan-Mar 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första kvartalet 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide interim results from Q1 2021 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Notice to Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma publishes Annual Report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-29 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma enters preclinical research collaboration with argenx Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma ingår prekliniskt forskningssamarbete med argenx Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma appoints Dr. Magnus Korsgren as Head of Research & Development Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma utser dr Magnus Korsgren till chef för forskning och utveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-04 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-04 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma year-end report Jan-Dec 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-27 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide Year-End report 2020 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-27 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en webbsänd telefonkonferens av bolagets bokslutskommuniké för 2020 samt ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-11 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma provides business update incl. certain key financials ahead of the JP Morgan Global Healthcare Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-11 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma ger en verksamhetsuppdatering inkl. vissa finansiella nyckeltal inför JP Morgan Global Healthcare Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3