AFFÄRSIDÉ

Fastator ska genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till investeringens utveckling.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ABFAST B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Senaste analysen | 21 May 2019 | Fastator

Fastator - Nytt dotterbolag med…

Fastators NAV uppgick efter kvartalets utgång till 69,6 kr vilket motsvarar en tillväxt q-q om 8%. Ökningen går framför allt att härleda till värdeökningar i Fastators direktägda fastighetsbestånd. Bolaget har…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2018 | Fastator

Ett relativt lugnt kvartal på vägen…

NAV efter tredje kvartalet uppgår till SEK 58,7 vilket var något över vårt estimat för helåret. Under kvartalet har både Fastator och det största innehavet Offentliga Hus varit aktiva på…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2018 | Fastator

Billig exponering mot samhä…

Vi tar upp investmentbolaget Fastator till bevakning. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För närvarande är det största innehavet en 50%-ig ägarandel i bolaget…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 5 Jun 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: AB FASTATOR HAR…

Fastator har sedan första emissionsdatum den 26 oktober 2018 emitterat säkerställda obligationslån om totalt 550 mkr inom ett rambelopp om 700 mkr. Fastator har nu beslutat att emittera ytterligare obligationer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Point Properties…

– Point Properties arbetar för att skapa nya förutsättningar för livskraftiga stadsmiljöer tillsammans med kommuner och andra aktörer kring samhällsservice, handel och boende. Förvärvet innehåller både boende, handel och samhällsservice…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator undersö…

Fastator har mandaterat Pareto Securities och Swedbank som finansiella rådgivare vilka har getts i uppdrag att arrangera investerarmöten med potentiella obligationsinvesterare med start den 3e juni 2019. Gernandt & Danielsson…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Penser Access:…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/fastator_20190522.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Hö…

Fastators nuvarande portfölj domineras av hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB (OH). Detta bolag äger fastigheter värda drygt 4 miljarder kronor. Dessa fastigheter har hyresgäster från stat, kommun och landsting,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) delå…

KOMMENTAR FRÅN VD Ett gott resultat längs vägen  Det är äntligen vår! Och Fastator levererar ett starkt resultat om 83,9 MSEK (6,7 MSEK) för första kvartalet 2019.Kvartalets tillväxt och resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator…

Point Properties styrelse kommer att bestå av Björn Rosengren, Lars-Johan Jarnheimer, Carl Bildt, Paul ”Dino” Larsson, Erik Tillberg samt Joachim Kuylenstierna med Martin Friis som tf VD. Samtliga har en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2019 | Fastator

Kommuniké från årsstämma i…

Punkt 9c: Disposition av resultat Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2018, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Punkt 10: Antalet styrelseledamöter samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: KALLELSE TILL Å…

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 2 maj 2019, dels anmäla sig till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Apr 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator…

Rapporten kan laddas ned i sin helhet på  https://www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/ . Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2018 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar ta del av…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner