AFFÄRSIDÉ

Fastator ska genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till investeringens utveckling.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ABFAST B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Senaste analysen | 19 Nov 2018 | Fastator

Ett relativt lugnt kvartal på vägen…

NAV efter tredje kvartalet uppgår till SEK 58,7 vilket var något över vårt estimat för helåret. Under kvartalet har både Fastator och det största innehavet Offentliga Hus varit aktiva på…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2018 | Fastator

Billig exponering mot samhä…

Vi tar upp investmentbolaget Fastator till bevakning. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För närvarande är det största innehavet en 50%-ig ägarandel i bolaget…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 7 44 113 119 125
EBIT (mkr) 69 61 293 137 142
Vinst före skatt (mkr) 65 51 325 126 131
EPS, justerad (kr) 6 3 21 8 9
EV/Försäljning (x) 128 21 5 5 5
EV/EBITDA (x) 13 14 2 4 4
EV/EBIT (x) 13 15 2 4 4
P/E (x) 4 7 2 5 5

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av de nyckeltal som Erik Penser Banks analytiker estimerar, både historiska och framåtblickande.

Visa fler nyckeltal
Pressreleaser | 5 Feb 2019 | Fastator

Fastator byter ticker (kortnamn) till…

För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastatorjoachim.kuylenstierna@fastator.se+46 (0) 70 515 51 51 Svante Bengtsson, Vice VD Fastatorsvante.bengtsson@fastator.se+46 (0) 70 956 67 56 Christoffer Strömbäck, CFO Fastatorchristoffer.stromback@fastator.se+46 (0) 70…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2018 | Fastator

Fastator förvärvar fastighet i Motala…

– Fastigheten med sitt strategiska läge är viktig för staden och vi ser fram emot att vara med och utveckla torgmiljön och fastigheten vidare, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator. …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2018 | Fastator

Fastator förvärvar fastighet i Södert…

Fastator förvärvar fastighet i Södertälje för 300 MSEK.  Aktiebolaget Fastator (publ) har idag ingått avtal med Acturum gällande förvärv av fastigheten Pyramiden 19 i Södertälje. Acturum är samägt av FAM,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2018 | Fastator

Fastator offentliggör…

Bolaget har som säkerhet för obligationerna pantsatt vissa av Bolagets tillgångar och Bolaget kan i framtiden komma att pantsätta ytterligare tillgångar. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Nov 2018 | Fastator

Fastator förvärvar kommersiella…

De sålda fastigheterna omfattar 34 000 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 24,5 miljoner kronor per år. Fastator förvärvar nio kommersiella fastigheter i Skåne och Karlskoga, med en total omfattning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Nov 2018 | Fastator

Penser Access: Fastator - Ett relativt…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/ett-relativt-lugnt-kvartal-pa-vagen-mot-huvudlistan/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2018 | Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ)…

Kvartalet juli – september Periodens resultat                                                48,6…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Oct 2018 | Fastator

AB Fastator löser in samtliga utestå…

Datum för förtida inlösen är bestämt till den 16 november 2018 och avstämningsdag för förtidsinlösen kommer att vara den 9 november 2018. De utstående Obligationerna kommer i enlighet med villkoren för Obligationerna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2018 | Fastator

AB Fastator har framgångsrikt emitterat…

Fastator meddelar härmed även att inlösen för samtliga befintliga obligationer kommer ske med hjälp av likvid från den nya emissionen. Ytterligare information kring inlösen-förfarande kommer att följa i ett av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Oct 2018 | Fastator

Fastator rekryterar ny CFO och…

Christoffer Strömbäck efterträder Svante Bengtsson som CFO på Fastator, som därmed helt kan fokusera på sin roll som COO.   Emile Sohier var med när Fastator grundades och tillträder som…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner