AFFÄRSIDÉ

Eastnine är ett svenskt fastighetsbolag med huvudinriktning mot kommersiella fastigheter i de baltiska huvudstäderna, där de på lång sikt vill vara den ledande aktören.

Bransch: Fastighet & Finans
Marknad: Mid Cap
Tickerkod: EAST

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 10 May 2022 | Eastnine

Förvärv i Polen

  Förvärv i Polen Eastnine har förvärvat en nybyggd kontorsfastighet i Poznan, Polen, för EUR 121m. Köpeskillingen motsvarar en yield om 6,2% och finansierades genom ett nytt grönt lån och…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Eastnine

Analyskommentar - Gör sitt första fö…

  Gör sitt första förvärv i Polen Eastnine har förvärvat den nybyggda kontorsfastigheten Nowy Rynek D i Poznan, Polen, för EUR 121m, vilket motsvarar en yield om 6,2%. Hyresvärdet och…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Eastnine

Positiv nettouthyrning, nedskrivning MFG…

  Högre hyresintäkter och förvaltningsresultat Hyresintäkterna för Q1’22 uppgick till EUR 6,2m (EUR 5,1m Q1’21), drivet av ett större fastighetsbestånd och högre hyresnivåer. I jämförbar portfölj var hyresintäkterna oförändrade. Förvaltningsresultatet…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2022 | Eastnine

Analyskommentar - Positiv nettouthyrning…

  Positiv nettouthyrning och lägre vakanser Stabil utveckling i fastighetsverksamheten Hyresintäkterna för Q1’22 uppgick till 6,2 mEUR (5,1 mEUR Q1’21), drivet av större fastighetsbestånd och högre hyresnivåer. I jämförbar portfölj…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2022 | Eastnine

Blandat resultat i kvartalet

  Högre hyresintäkter men lägre förvaltningsresultat Hyresintäkterna för Q4’21 uppgick till 5,4 EURm (5,3 EURm Q4’20), drivet av ett större fastighetsbestånd. I jämförbar portfölj för helåret 2021 minskade intäkterna med…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2021 | Eastnine

Odramatiskt kvartal

  Stabilt kvartal Hyresintäkterna för Q3’21 uppgick till EUR 5,6m (EUR 5,0m Q3’20), drivet av större fastighetsbestånd. I jämförbar portfölj minskade intäkterna med 6% (YTD) pga högre vakanser i Riga.…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2021 | Eastnine

Flertal positiva indikationer

  Positiv utveckling av uthyrningsgraden Hyresintäkterna för H1 uppgick till EUR 10,5m (EUR 8,5m), drivet av ett större fastighetsbestånd. I jämförbar portfölj minskade intäkterna med 6% pga högre vakanser i…

Läs analysen
Pressreleaser | 6 May 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Eastnine förvärvar…

[En bild som visar utomhus Automatiskt genererad beskrivning][En bild som visar himmel, utomhus, metall, pariserhjul Automatiskt genererad beskrivning][image] Den förvärvade fastigheten Nowy Rynek D har tillträtts. Nowy Rynek D, som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Eastnine acquires…

[En bild som visar utomhus Automatiskt genererad beskrivning][En bild som visar himmel, utomhus, metall, pariserhjul Automatiskt genererad beskrivning][image] The acquired property Nowy Rynek D has been taken into possession. Nowy…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Delårsrapport…

Januari-mars 2022 Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 6 226 TEUR (5 099), till följd av större fastighetsbestånd och högre hyresnivåer. I en jämförbar portfölj var hyresintäkterna oförändrade. Driftnettot ökade…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Interim report…

January-March 2022 Rental income increased by 22 per cent to EUR 6,226k (5,099), as a result of a larger property portfolio and higher rent levels. In a comparable portfolio, rental…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Inbjudan till…

Tidpunkt för webbsändning: Onsdagen den 4 maj 2022, 10.00 Vänligen koppla in dig på evenemanget ett par minuter innan presentationen börjar. En investerarpresentation kommer att finnas tillgänglig på www.eastnine.com 15…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Invitation to…

Time for the webcast Wednesday May 4, 2022, 07.00 (CET) Please join the event a few minutes before the presentation begins. An investor presentation will be available at www.eastnine.com 15…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Decisions at…

Resolution of the Meeting (in summary): The Board members and the CEO were discharged from liability for the financial year 2021. Liselotte Hjorth, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin, Ylva Sarby…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Beslut vid Eastnines…

Stämmans beslut (i sammandrag): Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Liselotte Hjorth, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin, Ylva Sarby Westman och Peter Wågström omvaldes som styrelseledamöter. Liselotte…

Läs hela nyheten
Rapporter | 1 Apr 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Eastnine publishes…

Eastnine AB (publ) For more information contact: Kestutis Sasnauskas, CEO, +46 8 505 97 700Britt-Marie Nyman, CFO and Deputy CEO, +46 70 224 29 35 Eastnine AB is a Swedish…

Läs hela nyheten
Rapporter | 1 Apr 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Eastnine publicerar…

Eastnine AB (publ) För mer information kontakta: Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35 Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Aug 2022 | Kvartalsutdelning
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
14 Nov 2022 | Kvartalsutdelning
23 Jan 2023 | Kvartalsutdelning
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022