AFFÄRSIDÉ

Eastnine är ett svenskt fastighetsbolag med huvudinriktning mot kommersiella fastigheter i de baltiska huvudstäderna, där dom på lång sikt vill vara den ledande aktören.

Bransch: Fastighet & Finans
Marknad: Mid Cap
Tickerkod: EAST

WEBBPLATS

Senaste analysen | 19 Feb 2021 | Eastnine

NAV-expansion till följd av värdeö…

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till EUR 5,3m, i linje med våra estimat. FFO uppgick till EUR 3,1m vs våra estimat om EUR 3,2m. Avvikelsen går att förklara i något högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2020 | Eastnine

Nya finansiella mål visar vägen framå…

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till EUR 5,0m och förvaltningsresultatet uppgick till EUR 2,5m. Båda var i linje med våra estimat. NAV uppgick till 135 kr. Den stora nyheten i kvartalet…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Oct 2020 | Eastnine

Eastnine - Nytt förvärv i Vilnius

Eastnine förvärvar en fastighet i centrala Vilnius för EUR 20m. Fastigheten, Vilniaus Vartai har en kommersiell yta om ca 7 200 kvm och 66 parkeringsplatser. Fastigheten förvärvades till en direktavkastning…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2020 | Eastnine

Fortsatt starkt yieldgap

Hyresintäkterna i Q2 uppgick till EUR 4,5m och FFO till EUR 2,2m. Intäkterna i jämförbart bestånd steg 8%. Siffran var något lägre än våra estimat med anledning av timing i…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2020 | Eastnine

Fastighetsrörelsen visar rekordsiffror

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till EUR 4,475m, en ökning med 52% y/y och 5% i jämförbart bestånd. Den kraftiga ökningen går att härleda till tillträden samt minskade vakanser till följd…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2020 | Eastnine

Blicka österut för yield

Hyresintäkterna för helåret uppgick till EUR 13,348m vilket var något över våra estimat. Avvikelsen förklaras med en stark nettouthyrning om EUR 0,1m. Driftsnettot för helåret uppgick till EUR 11,946 vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2019 | Eastnine

Snart ett renodlat fastighetsbolag

Hyresintäkterna uppgick till EUR 9,2m. Förvaltningsresultatet uppgick till EUR 3,80m vilket motsvarande en tillväxt om 81%, främst drivet av tillträden. Under kvartalet har bolaget fortsatt att minska planerade vakanser, nettouthyrningen…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Rapporter | 17 Feb 2021 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Bokslutskommuniké…

Perioden januari-december 2020 Hyresintäkterna ökade med 44 procent till 19 186 TEUR (13 348). Ökningen beror främst på ett större fastighetsbestånd, men även på högre hyresnivå. I en jämförbar portfölj…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Feb 2021 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Year-end report 2020…

The period January-December 2020 Rental income increased by 44 per cent to EUR 19,186k (13,348). The increase is primarily attributable to a larger property portfolio, but also due to a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Feb 2021 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Inbjudan till…

Tidpunkt för Teams-sändning                                                          Onsdagen den 17 februari 2021, 10.00 Vänligen koppla in dig på evenemanget ett par minuter innan presentationen börjar. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.eastnine.com 15 minuter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Feb 2021 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Invitation to…

Time for the Teams-broadcast Wednesday, February 17, 2021, 10.00 CET Please join the event a few minutes before the presentation begins. Presentation materials will be available at www.eastnine.com 15 minutes…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jan 2021 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Eastnine resumes…

The second pandemic wave that began in late autumn 2020 hit Lithuania much harder than the first in spring 2020. Eastnine, which has a strong focus on sustainability and works…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jan 2021 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Eastnine återupptar…

Den andra pandemivågen som inleddes under senhösten 2020 drabbade Litauen mycket hårdare än den första under våren 2020. Eastnine, som har ett stort hållbarhetsfokus och arbetar för att vara en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2020 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Eastnine launches…

The launch is part of the transformation of Eastnine’s external communication, where both the graphic profile and the financial reports were updated in 2020. The purpose of the entire conversion…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2020 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Eastnine lanserar ny…

Lanseringen är ett led i omdaningen av Eastnines externa kommunikation, där såväl den grafiska profilen som de finansiella rapporterna uppdaterats under 2020. Syftet med hela omgörningen har varit att kommunikationen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2020 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Changed Nomination…

According to the rules for Eastnine’s Nomination Committee, adopted at the 2017 Annual General Meeting, changes among the three largest shareholders, occurring latest three months prior to the Annual General…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2020 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Förändrad…

Enligt av årsstämman 2017 fastslagen utformning för valberedningen ska förändring, som inträffar tidigare än tre månader före årsstämman, gällande de tre största aktieägare reflekteras i valberedningens sammansättning. Valberedningens uppgift är…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Jan 2017 | Extrastämma 2017
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
13 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
9 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
15 May 2017 | Årsstämma 2016
16 May 2017 | Årligutdelning 2017
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Halvårsutdelning
25 Apr 2018 | Halvårsutdelning 2018-Q3
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Halvårsutdelning
13 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Halvårsutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
15 Nov 2019 | Halvårsutdelning
21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
12 May 2020 | Årsstämma 2019
12 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
13 May 2020 | Halvårsutdelning
17 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
5 May 2021 | Årsstämma 2020
5 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 May 2021 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
11 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner