Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2018-10-12 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Renaparin-studie publiceras i vetenskaplig tidskrift Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 12 Oct 2018 | Corline Biomedical

Corline Biomedical AB: Renaparin-studie publiceras i vetenskaplig tidskrift

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att den vetenskapliga tidskriften Transplantation, som är den mest citerade tidskriften inom transplantationsområdet och också officiell publikation för the Transplantation Society, publicerar resultat från den prekliniska utvecklingen av Renaparin. Studierna som redovisas i artikeln visar i stordjursmodell på nyttan av att med hjälp av Renaparin förebygga njurskada.

Artikeln har titeln ”Perfusion of Porcine Kidneys with Macromolecular Heparin Reduces Early Ischemia Reperfusion Injury” (Sedigh et al, 2018) och visar i grismodell att användningen av Renaparin för att skydda kärlträdet i donerade njurar leder till förbättrad njurfunktion i direkt anslutning till påsläpp av blodflödet (transplantation). Studien finns tillgänglig ’ahead of print’ via tidskriftens officiella hemsida och som sammanfattning via följande länk:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30299374?dopt=Abstract

Corline Biomedical AB har utvecklat och äger rättigheterna till Renaparin, samt är sponsor för den kliniska studien RENAPAIR-01 som planeras med Renaparin. Studien är godkänd av etikprövnings­nämnden och Läkemedelsverket och omfattar totalt 18 patienter. Huvudförfattaren till den nu publicerade artikeln, Amir Sedigh, är också prövningsledare (PI) i RENAPAIR 01.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

”Detta är andra gången under 2018 som en vetenskaplig tidskrift publicerar prekliniska studier som ligger till grund för utvecklingen av Renaparin. Det visar att utvecklingen vilar på en sund vetenskaplig grund. Publiceringen ökar naturligtvis också kännedomen om Renaparin och vår metod för att förbättra utfallet av njurtransplantation, såväl i vetenskapliga kretsar som bland investerare och intresserad allmänhet”.

  Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

181012_PM – Corline – Renaparin-studie publiceras i Transplantation


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

2018-08-24 Corline Biomedical Penser Access: Corline Biomedical - Går in i klinisk fas Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för första halvåret 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-08-06 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av Renaparin® Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-31 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Corline erhåller andra utbetalningen från EU-kommissionen Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-11 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Erhåller patentgodkännande i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-18 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Riktad nyemission och fullt utnyttjat optionsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-12 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Ansökan om klinisk prövning av Renaparin® inlämnad Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-18 Corline Biomedical Penser Access: Corline Biomedical - Avtal inom CHC-projekt drar upp värderingen Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-17 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf Rapporter Visa Stäng
2018-05-17 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf Rapporter Visa Stäng
2018-05-17 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-05-08 Corline Biomedical Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende medicinteknisk applikation Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-09 Corline Biomedical Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-28 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Scientific Reports publicerar resultat från Renaparin-utvecklingen Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-19 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Ytterligare Vinnovaanslag till nya indikationer för Renaparin Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Corline Biomedical Penser Access: Corline Biomedical - Renaparin ett steg närmare kliniska studier Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Publicerar bokslutskommuniké för 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-19 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Anställer Professor Gunnar Tufveson på nyinrättad tjänst som Chief Medical Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-05 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Klinisk fas 1-studie med Renaparin godkänns av Etikprövningsnämnden Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 Corline Biomedical Penser Access: Corline Biomedical - Nytt användningsområde för Renaparin Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-16 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-10-24 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Renaparin utvecklas för nya indikationsområden Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-20 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Corline utökar Scientific Advisory Board Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-14 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Corline genomför riktad nyemission om cirka 15 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-24 Corline Biomedical Penser Access: Corline Biomedical - Cytoparin ett steg närmare klinisk studie Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-23 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-08-03 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Notice of Allowance för Renaparin-patent i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-03 Corline Biomedical Corline Biomedical AB:Tecknar avsiktsförklaring med University of Alberta i Kanada avseende bolagets kliniska studie inom diabetes typ 1 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-29 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Tecknar avsiktsförklaring med Oxford University avseende bolagets kliniska studie inom diabetes typ 1 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-22 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Uppdatering av status i utvecklingsprojekten Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-19 Corline Biomedical Penser Access: Corline Biomedical - Tummen upp från FDA Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-18 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari till mars 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-05-05 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Stämmokommuniké från årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-04 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Corline erhåller särläkemedelsstatus i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-06 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-03 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Ytterligare kompetens och nätverk tillförs styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-31 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Renaparin® visar god säkerhetmarginal Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-28 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: NPITG kräver ytterligare preklinisk data för Cytoparin Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-24 Corline Biomedical Penser Access: Corline Biomedical - Ett godkännande från NPITG i närtid Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-23 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för januari - december 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-16 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Corline har hållit möte med representanter för NPITG/Scandiatransplant Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-07 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: NPITG/Scandiatransplant vill granska den prekliniska datan före uppstart av Cytoparin(TM)-studien Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-03 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Avtal undertecknat för EU-anslaget som ger 100 % finansieringsgrad för Renaparin®-projektet Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-12 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Datum för publicering av bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-29 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Renaparin® ger bättre njurfunktion i proof of priniciple-studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-24 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Erhåller över 23 miljoner SEK i anslag från EU-kommissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-22 Corline Biomedical Penser Access: Corline Biomedical - Fas I studien för Cytoparin startar runt årsskiftet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-17 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-17 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-14 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Tecknar kontrakt om GMP-produktion och toxikologistudie för Renaparin® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Corline Biomedical Penser Access: Corline Biomedical - Får tumme upp från läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-23 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-18 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket beviljar tillstånd att genomföra klinisk läkemedelsstudie av Cytoparin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Renaparin® erhåller 1 MSEK i anslag från Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-27 Corline Biomedical EP-Access: Corline Biomedical - Potential inom forskningsportföljen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-19 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Etikprövningsnämnden ger godkännande till klinisk studie för Cytoparin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-20 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-19 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Djurstudier visar att Renaparin® förbättrar njurfunktion efter transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-13 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Registrerar varumärket RENAPARIN® i EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-12 Corline Biomedical Företrädesemission i Corline Biomedical AB övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-31 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Årsredovisning för 2015 tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-23 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-23 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Ändrat datum för årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-22 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Kommuniké från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-10 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-07 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Föreslår ytterligare förstärkning av styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-01 Corline Biomedical EP-Access: Corline Biomedical - Finansiering säkrad för forskningsportföljen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-24 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Helårsapport för perioden januari - december 2015 tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Corline Biomedical Corline föreslår beslut om företrädesemission om 25,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-28 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Inga patent hindrar Renaparin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-30 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Rekryterar senior projektledare för att accelerera utvecklingen av Renaparin Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-25 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Delårsrapport för perioden januari - september 2015 tillgänglig Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-18 Corline Biomedical EP-Access: Corline Biomedical - Positivt resultat från preklinisk studie av Renaparin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-16 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Kraftigt ökad marknadspotential för Renaparin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-10 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Preklinisk studie avseende Renaparin(TM) visar mycket hög tolerabilitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-03 Corline Biomedical Corline Biomedical AB ansöker om Orphan Drug-status för Renaparin hos FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Corline Biomedical Corline Biomedical AB tecknar avtal om likviditetsgaranti i handeln med bolagets aktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-12 Corline Biomedical Corline Biomedical: EP Access - Nya applikationer med känd substans Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Årsstämma 2016
5 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
18 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
23 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
16 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
8 May 2018 | Årsstämma 2017
9 May 2018 | Årligutdelning
17 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årligutdelning
17 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner