Affärsidé

Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för applikationer inom säkerhet, navigation och automation.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CONS B

WEBBPLATS

Verksamhet

Consilium är ett globalt nischföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system som används för att skydda liv, materiella värden och miljön. Consilium bedriver sin verksamhet i två affärsområden, Marine & Safety och Safety Engineering.

Genomgående för Consiliums erbjudande är att leverera applikationer av hög kvalitet till kunder som har behov att skydda stora och komplexa miljöer med stora värden eller många människor. Med en global marknadsorganisation kan Consilium erbjuda sina kunder lokal service och support, oavsett var i världen de befinner sig.

Vision
”Att vara kundernas förstahands val när det kommer till säkerhet”

Affärsidé
Consiliums affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter, system och tjänster som används för att skydda liv, materiella värden och miljön. Affärsidén stöds av filosofin: global försäljning med lokal närvaro och att erbjuda kunderna marknadens bästa service och support.

Övergripande mål
Consiliums övergripande mål är att skapa värden för aktieägarna. Det ska ske genom att utnyttja koncernens kompetens, globala marknadsorganisation, långa erfarenhet och innovationsförmåga, samt genom att vara en ledande aktör inom valda marknads och produktsegment.

Detta kvalitativa mål innebär att erbjuda marknadens bästa kundvärde i termer av kvalitet och funktionalitet, hög leveranssäkerhet samt global service och support.

Consiliums målsättning är att öka nettoomsättningen med mer än 10 procent i genomsnitt per år under perioden 2018-2022, genom en kombination av organisk tillväxt, partnerskap och förvärv.

Consiliums målsättning är att uppnå en rörelsemarginal om minst 12,5 procent före 2022.

Consiliums målsättning är dessutom att, genom förbättrat rörelseresultat och minskad kapitalbindning, uppnå en avkastning på operativt kapital om i genomsnitt minst 17,5 procent per år under perioden 2018-2022.

Affärsutveckling
Consilium arbetar aktivt med affärsutveckling och det är ett prioriterat område och en viktig faktor för företagens hållbara utveckling och tillväxt. Affärsutvecklingen organiseras centralt, men genomförs med utnyttjande av koncernens samlade marknads- och teknikkompetens. Consilium genomför löpande satsningar, utifrån sin kunskap och erfarenhet, och investerar stora resurser inom valda fokusområden. Normalt arbetar Consilium med ett flertal affärsutvecklingsprojekt parallellt.

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
27 Jan 2020 | Extrastämma 2019
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
20 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
22 May 2020 | Årligutdelning
27 May 2020 | Årsstämma 2019
27 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årligutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner