AFFÄRSIDÉ

Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för applikationer inom säkerhet, navigation och automation.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CONS B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 29 Aug 2019 | Consilium

Osäkerhet om strukturen fortsätter…

Trots en stark utveckling för kvarvarande verksamheter så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om bolagets framtida struktur. Medan Marine & Safety (alarm)…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 May 2019 | Consilium

Stark start för M&S med förhöjd risk…

Arbetet med att omstrukturera Consilium mot säkerhetsprodukter och system för nischmarknader med höga skyddsvärden fortsätter. Men medan Marine & Safety (alarm) fortsätter växa starkt, med 21% i kvartalet till god…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Mar 2019 | Consilium

Summan av delarna större än helheten

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA-marginalen uppgick till på 10,2% i Q4 och…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar…

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2018 | Consilium

Utsikter intakta trots motvind

Ännu ett kvartal av förskjutningar i utleveranserna för Safety Enginering och omvärderingseffekter vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna pressade EBIT-marginalen till 6,4% i Q2, jämfört med vår förväntan på 10,8%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2018 | Consilium

Ett kvartal i linje med trenden

Medan Safety Enginering kämpar med fortsatta förskjutningar så illustrerar EBIT-marginalen på 10,5% i första kvartalet tydligt den positiva effekt som beslutet att avyttra icke-kärnverksamheter och förra årets kostnadsbesparingsprogram tillsammans har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | Consilium

Fokusering vägen till återhämtning i…

Även om orderboken är på rekordnivå så kämpar Safety Enginering med fortsatta förskjutningar som pressar lönsamheten. Consilium har nu beslutat att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem, och med en…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 25 Sep 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium januari -…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 008,6 MSEK (882,2). Nettoomsättningen uppgick till 1 029,7 MSEK (847,0). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 68,6 MSEK (60,7). Nettoomsättningen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Aug 2019 | Consilium

Halvårsrapport januari-juni 2019 för…

Kvartal 2, 2019 Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 10 procent till 400,8 MSEK (364,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 16 procent till 416.2 MSEK (357,3). EBIT för kvarvarande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Aug 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium januari - juli…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 884,0 MSEK (759,9). Nettoomsättningen uppgick till 896,4 MSEK (736,3). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 59,3 MSEK (56,3). Nettoomsättningen uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Aug 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium januari - juni…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 765,2 MSEK (660,5). Nettoomsättningen uppgick till 763,2 MSEK (640,6).Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 49,5 MSEK (54,0). Nettoomsättningen uppgick till 37,9…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Aug 2019 | Consilium

Consilium AB: Hybridobligation

För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form av uppräkning av räntan på hybridobligationen har därför huvudägaren Platanen Holding AB valt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2019 | Consilium

Rapport från årsstämma i Consilium AB…

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2018. Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium januari - maj…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 660,3 MSEK (522,8). Nettoomsättningen uppgick till 625,9 MSEK (516,1). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 41,7 MSEK (48,2). Nettoomsättningen uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 May 2019 | Consilium

Kvartalsrapport januari - mars 2019 för…

Kvartal 1, 2019 Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 18 procent till 413,9 MSEK (350,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 21 procent till 384,9 MSEK (319,0). EBITDA för kvarvarande…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 May 2019 | Consilium

Consilium AB (publ) offentliggör idag…

Consilium AB (publ) har idag publicerat årsredoviningen för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.consilium.se. En tryckt version av årsredovisningen distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som anmält sitt intresse.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium januari - april…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 528,4 MSEK (419,4). Nettoomsättningen uppgick till 499,9 MSEK (409,6). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 30,7 MSEK (43,6). Nettoomsättningen uppgick till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner