AFFÄRSIDÉ

Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för applikationer inom säkerhet, navigation och automation.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CONS B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 24 Feb 2020 | Consilium

Negativt EV proforma ger rea på kassa…

Vid Q4’19-rapporten valde Consilium att lämna en proformaredovisning för resultat- och balansräkning per 31 dec. Kassan uppgick proforma vid årsslutet till 2637 mkr och efter återbetalning av skulder på 850…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Dec 2019 | Consilium

Superpremie lämnar ägarna med pengahö…

Så kom till slut resultatet av den nästan årslånga utredningen av Consiliums framtida struktur, som innebär att största affärsområdet Marine & Safety säljs till Nordic Capital för ett EV på…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2019 | Consilium

Fortsatt osäkerhet om framtida struktur…

Trots en fortsatt stark utveckling för dominerande affärsområdet Marine & Safety (M&S, larm) i Q3’19 så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2019 | Consilium

Osäkerhet om strukturen fortsätter…

Trots en stark utveckling för kvarvarande verksamheter så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om bolagets framtida struktur. Medan Marine & Safety (alarm)…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 May 2019 | Consilium

Stark start för M&S med förhöjd risk…

Arbetet med att omstrukturera Consilium mot säkerhetsprodukter och system för nischmarknader med höga skyddsvärden fortsätter. Men medan Marine & Safety (alarm) fortsätter växa starkt, med 21% i kvartalet till god…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Mar 2019 | Consilium

Summan av delarna större än helheten

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA-marginalen uppgick till på 10,2% i Q4 och…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar…

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 31 Mar 2020 | Consilium

Consilium AB: Consilium slutför…

   Consilium AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Ove HanssonVd och koncernchefE-post: ove.hansson@consilium.seTel: 08-563 053 02Mobil: +46-70 576 08 33www.consilium.se    Denna information är sådan information som Consilium AB (publ)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Mar 2020 | Consilium

Consilium AB: Consilium återbetalar…

     Consilium AB (publ) För ytterligare information, kontakta:Ove HanssonVd och koncernchefE-post: ove.hansson@consilium.seTel: 08-563 053 02Mobil: +46-70 576 08 33www.consilium.se      Consilium är en av världens ledade leverantörer av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Feb 2020 | Consilium

Bokslutsrapport 2019 för Consilium AB (…

Kvartal 4, 2019 Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för en köpeskilling om 3 000 MSEK på skuldfri basis.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Feb 2020 | Consilium

Consilium AB: Carl Rosenblad har vid…

– Jag har varit engagerad i verksamheter som burit Consilium-namnet i olika skepnader och skeenden sedan 1976. När vi noterade Consilium AB (publ) 1994 hade vi två huvudverksamheter. Det ena…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Feb 2020 | Consilium

Styrelsen i Consilium AB (publ) har…

Carl Adam Rosenblad har arbetat inom Consilium-koncernen sedan 2000. Carl Adam är för närvarande chef för affärsområde Safety Engineering. Under åren 2010-2017 var Carl Adam chef för affärsområde Marine &…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Feb 2020 | Consilium

Consilium AB: Hybridobligation

För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form av uppräkning av räntan på hybridobligationen har därför huvudägaren Platanen Holding AB valt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2020 | Consilium

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

För information om den föreslagna avyttringen hänvisas till bolagets pressmeddelande från den 21 december 2019 som även återfinns på Consiliums hemsida: www.consilium.se Consilium AB (publ) För ytterligare information, kontakta:Ove HanssonVd…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jan 2020 | Consilium

Consilium AB: Månadsvis rapportering av…

Den 21 december 2019 offentliggjorde Consilium en föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Marine & Safety. Den föreslagna transaktionen är villkorad av godkännanden från Consiliums aktieägare och berörda myndigheter samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Dec 2019 | Consilium

Consilium AB: Kallelse till extra…

AnmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 januari 2020, dels senast tisdagen den 21 januari 2020,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2019 | Consilium

Consilium AB (publ) offentliggör fö…

Sammanfattning av och bakgrund till den Föreslagna Transaktionen Consilium har kontinuerligt utvärderat olika strategiska och strukturella alternativ för att driva tillväxt och maximera värdet för aktieägarna. I bokslutsrapporten för räkenskapsåret…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
27 Jan 2020 | Extrastämma 2019
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner