AFFÄRSIDÉ

Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för applikationer inom säkerhet, navigation och automation.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CONS B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 23 Dec 2019 | Consilium

Superpremie lämnar ägarna med pengahö…

Så kom till slut resultatet av den nästan årslånga utredningen av Consiliums framtida struktur, som innebär att största affärsområdet Marine & Safety säljs till Nordic Capital för ett EV på…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2019 | Consilium

Fortsatt osäkerhet om framtida struktur…

Trots en fortsatt stark utveckling för dominerande affärsområdet Marine & Safety (M&S, larm) i Q3’19 så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2019 | Consilium

Osäkerhet om strukturen fortsätter…

Trots en stark utveckling för kvarvarande verksamheter så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om bolagets framtida struktur. Medan Marine & Safety (alarm)…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 May 2019 | Consilium

Stark start för M&S med förhöjd risk…

Arbetet med att omstrukturera Consilium mot säkerhetsprodukter och system för nischmarknader med höga skyddsvärden fortsätter. Men medan Marine & Safety (alarm) fortsätter växa starkt, med 21% i kvartalet till god…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Mar 2019 | Consilium

Summan av delarna större än helheten

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA-marginalen uppgick till på 10,2% i Q4 och…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar…

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2018 | Consilium

Utsikter intakta trots motvind

Ännu ett kvartal av förskjutningar i utleveranserna för Safety Enginering och omvärderingseffekter vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna pressade EBIT-marginalen till 6,4% i Q2, jämfört med vår förväntan på 10,8%.…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 27 Jan 2020 | Consilium

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

För information om den föreslagna avyttringen hänvisas till bolagets pressmeddelande från den 21 december 2019 som även återfinns på Consiliums hemsida: www.consilium.se Consilium AB (publ) För ytterligare information, kontakta:Ove HanssonVd…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jan 2020 | Consilium

Consilium AB: Månadsvis rapportering av…

Den 21 december 2019 offentliggjorde Consilium en föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Marine & Safety. Den föreslagna transaktionen är villkorad av godkännanden från Consiliums aktieägare och berörda myndigheter samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Dec 2019 | Consilium

Consilium AB: Kallelse till extra…

AnmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 januari 2020, dels senast tisdagen den 21 januari 2020,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2019 | Consilium

Consilium AB (publ) offentliggör fö…

Sammanfattning av och bakgrund till den Föreslagna Transaktionen Consilium har kontinuerligt utvärderat olika strategiska och strukturella alternativ för att driva tillväxt och maximera värdet för aktieägarna. I bokslutsrapporten för räkenskapsåret…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium januari -…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 467,3 MSEK (1 222,8). Nettoomsättningen uppgick till 1 474,5 MSEK (1 218,3). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 80,6 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium januari -…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 317,7 MSEK (1 114,3). Nettoomsättningen uppgick till 1 315,2 MSEK (1 088,6). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 70,6 MSEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Nov 2019 | Consilium

Halvårsrapport januari-september 2019 f…

Kvartal 3, 2019 Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 19 procent till 411,0 MSEK (345,8). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 24 procent till 427,4 MSEK (344,6). EBIT för kvarvarande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium flyttar…

     CONSILIUM AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Consilium AB (publ)Ove HanssonVd och koncernchefTelefon: 08-563 05 300Mobil: 070-576 08 33www.consilium.se     Om ConsiliumConsilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2019 | Consilium

Consilium AB: Hybridobligation

För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form av uppräkning av räntan på hybridobligationen har därför huvudägaren Platanen Holding AB valt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Oct 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium januari -…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 178,7 MSEK (990,6). Nettoomsättningen uppgick till 1 173,7 MSEK (967,8). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 47,0 MSEK (69,7). Nettoomsättningen…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
27 Jan 2020 | Extrastämma 2019
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner