AFFÄRSIDÉ

Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för applikationer inom säkerhet, navigation och automation.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CONS B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

Senaste analysen | 4 Dec 2020 | Consilium

Tillväxt i kvarvarande verksamhet

För Concejo (Consilium) uppgick intäkterna under tredje kvartalet till 85,9 mkr mot våra estimat om 60 mkr. Nettoomsättningen i Safety Engineering växer därmed y/y med 63 %. EBIT för perioden…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2020 | Consilium

Uppbyggnaden av ny koncern undanröjer…

Consilium rapporterar om fortsatt låg orderingång och projektförskjutningar. Den slutliga likviden efter försäljningen av Marine & Safety är nu fastställd och bolagets ”målsättning att investera merparten av de likvida medel…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 May 2020 | Consilium

Bolagsbygge snarare än stor…

Omsättningen i Q1’20 uppgick till 63 mkr, vilket var något lägre än de 68 mkr vi räknat med, medan EBIT uppgick till -24 mkr. Operationellt är verksamheten nu helt inriktad…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2020 | Consilium

Negativt EV proforma ger rea på kassa…

Vid Q4’19-rapporten valde Consilium att lämna en proformaredovisning för resultat- och balansräkning per 31 dec. Kassan uppgick proforma vid årsslutet till 2637 mkr och efter återbetalning av skulder på 850…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Dec 2019 | Consilium

Superpremie lämnar ägarna med pengahö…

Så kom till slut resultatet av den nästan årslånga utredningen av Consiliums framtida struktur, som innebär att största affärsområdet Marine & Safety säljs till Nordic Capital för ett EV på…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2019 | Consilium

Fortsatt osäkerhet om framtida struktur…

Trots en fortsatt stark utveckling för dominerande affärsområdet Marine & Safety (M&S, larm) i Q3’19 så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2019 | Consilium

Osäkerhet om strukturen fortsätter…

Trots en stark utveckling för kvarvarande verksamheter så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om bolagets framtida struktur. Medan Marine & Safety (alarm)…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 2 Nov 2020 | Consilium

Consilium AB: Consilium återköper…

Återköpen avser Hybridobligationslån ISIN: SE0010494799, med en ram upp till 400 MSEK varav 200 MSEK har emitterats. Hybridobligationslånet löper med en rörlig ränta motsvarande 3m STIBOR + 6,0 procent och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Oct 2020 | Consilium

Consilium AB: Kallelse till extra…

De frågor som kommer att behandlas är ändringar i bolagsordning avseende företagsnamn, ändring av verksamhetsföremål (verksamhetsbeskrivning), vissa justeringar i bolagsordningen med anledning av lagändringar samt val av ytterligare styrelseledamot, enligt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Sep 2020 | Consilium

Consilium AB: Consilium ökar sitt ä…

Optronics Technology AS utvecklar optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, främst för olje- och gas-, biogas- och marinmarknaden samt gruvnäringen. Optronics grundades våren 2018 och förväntas leverera sin första detektor under…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Sep 2020 | Consilium

Consilium AB: Consilium investerar i…

Envigas är ett nytänkande industriföretag som genom en termokemisk process producerar biokol, bioolja och biogas baserat på rester från skogsindustrin. Bolaget har haft en demonstrationsanläggning i drift sedan början av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Aug 2020 | Consilium

Kvartalsrapport januari-juni 2020 för…

Kvartal 2, 2020 Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 74,7 MSEK (71,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44,6 MSEK (-20,6). Resultat per aktie[1)] uppgick till -8,33 SEK (0,15). Kvartal 1-2, 2020…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Aug 2020 | Consilium

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Stefan Gattberg till ny styrelseledamot. Styrelsen i Consilium AB (publ) består därefter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Aug 2020 | Consilium

Consilium AB: Consilium ändrar…

Consilium AB (publ)   För ytterligare information, kontakta: Carl Adam RosenbladVd och koncernchefE-post: ca.rosenblad@consilium.seTel: +46-8 563 053 09ab.consilium.se Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 klockan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jul 2020 | Consilium

Consilium AB: Kallelse till extra…

Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 15 augusti 2020,dels ha anmält sig genom att ha avgett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jul 2020 | Consilium

Fredrik Nygren avgår som…

Valberedningen i Consilium kommer inom ramen för sitt uppdrag att presentera en ny styrelseledamot att ersätta Fredrik Nygren för tiden fram till nästa årsstämma i samband med en extra bolagsstämma…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2020 | Consilium

Rapport från årsstämma i Consilium AB…

Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2019. Vid årsstämman beslutades vidare,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
27 Jan 2020 | Extrastämma 2019
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
20 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
22 May 2020 | Årligutdelning
27 May 2020 | Årsstämma 2019
27 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årligutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner