AFFÄRSIDÉ

Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för applikationer inom säkerhet, navigation och automation.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CONS B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 4 Mar 2019 | Consilium

Summan av delarna större än helheten

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA-marginalen uppgick till på 10,2% i Q4 och…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar…

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2018 | Consilium

Utsikter intakta trots motvind

Ännu ett kvartal av förskjutningar i utleveranserna för Safety Enginering och omvärderingseffekter vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna pressade EBIT-marginalen till 6,4% i Q2, jämfört med vår förväntan på 10,8%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2018 | Consilium

Ett kvartal i linje med trenden

Medan Safety Enginering kämpar med fortsatta förskjutningar så illustrerar EBIT-marginalen på 10,5% i första kvartalet tydligt den positiva effekt som beslutet att avyttra icke-kärnverksamheter och förra årets kostnadsbesparingsprogram tillsammans har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | Consilium

Fokusering vägen till återhämtning i…

Även om orderboken är på rekordnivå så kämpar Safety Enginering med fortsatta förskjutningar som pressar lönsamheten. Consilium har nu beslutat att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem, och med en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2017 | Consilium

Mycket av motvinden inprisad

Även om marknadsläget var oförändrat i Q3 med en halvering av nybeställningar av handelsfartyg på de senaste 2 åren och en svag olje- och gasmarknad offshore, så kompenserades det till…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2017 | Consilium

Fortsatt motvind trots tillväxt i…

Omsättningen i andra kvartalet motsvarade en tillväxt på 2% medan orderingången växte med 18% i Q2. Trots en svagare nybyggnadsmarknad och en dämpande effekt från oljepriset så fortsätter bolaget satsa…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 22 May 2019 | Consilium

Consilium AB: Nedskrivning av nettotillg…

Verksamheter till försäljningConsilium flyttade fram publicering av kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2019 och publicering av årsredovisningen för 2018 med anledning av pågående diskussioner om försäljning av Engineering/Automations-verksamheten. Eftersom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2019 | Consilium

Consilium AB: Omstrukturering inom…

Styrelsen i Consilium har konstaterat att det finns begränsade synergier mellan kvarvarande verksamheter inom affärsområdena Marine & Safety (detektion och alarm) och Safety Engineering (släckning), och att verksamheterna befinner sig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2019 | Consilium

Consilium AB: Kallelse till årsstämma…

AnmälanAktieägare som önskar delta i årsstämman skall:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019, dels senast torsdagen den 13 juni 2019 klockan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2019 | Consilium

Consilium AB: Hybridobligation

För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form av uppräkning av räntan på hybridobligationen har därför huvudägaren Platanen Holding AB valt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium januari - mars…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 390,4 MSEK (312,5). Nettoomsättningen uppgick till 368,0 MSEK (304,5). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 23,5 MSEK (37,7). Nettoomsättningen uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2019 | Consilium

Consilium AB: PRESSMEDDELANDE 2019-04-17…

Nya datum är följande: – Årsstämma kommer att hållas den 19 juni 2019.– Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018 kommer att publiceras den 29 maj 2019.– Delårsrapport för perioden januari…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Mar 2019 | Consilium

Consilium AB: Ny CFO för Consilium

Roger Orreteg har arbetat inom Consilium-koncernen i 16 år, och är idag CFO för Consilium. Roger Orreteg kommer från april 2019 att arbeta deltid under en period och sedan formellt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Mar 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium januari -…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 269,4 MSEK (185,3). Nettoomsättningen uppgick till 221,4 MSEK (185,0). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 16,5 MSEK (16,0). Nettoomsättningen uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Feb 2019 | Consilium

Consilium AB: Consilium under januari…

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 149,2 MSEK (96,1). Nettoomsättningen uppgick till 99,6 MSEK (92,8). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 13,3 MSEK (8,1). Nettoomsättningen uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2019 | Consilium

Bokslutsrapport 2018 för Consilium AB (…

Consilium fokuserar på säkerhet Consilium har under de senaste åren fokuserat på säkerhet och successivt avyttrat och avvecklat andra verksamheter. Långt framskridna diskussioner pågår avseende avyttring av halva innehavet av…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner