AFFÄRSIDÉ

Concejo är aktiva inom bland annat brandsläckning i högriskområden som bedrivs inom segmentet Safety Engineering.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CNCJO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

Senaste analysen | 4 Dec 2020 | Concejo

Tillväxt i kvarvarande verksamhet

För Concejo (Consilium) uppgick intäkterna under tredje kvartalet till 85,9 mkr mot våra estimat om 60 mkr. Nettoomsättningen i Safety Engineering växer därmed y/y med 63 %. EBIT för perioden…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2020 | Concejo

Uppbyggnaden av ny koncern undanröjer…

Consilium rapporterar om fortsatt låg orderingång och projektförskjutningar. Den slutliga likviden efter försäljningen av Marine & Safety är nu fastställd och bolagets ”målsättning att investera merparten av de likvida medel…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 May 2020 | Concejo

Bolagsbygge snarare än stor…

Omsättningen i Q1’20 uppgick till 63 mkr, vilket var något lägre än de 68 mkr vi räknat med, medan EBIT uppgick till -24 mkr. Operationellt är verksamheten nu helt inriktad…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2020 | Concejo

Negativt EV proforma ger rea på kassa…

Vid Q4’19-rapporten valde Consilium att lämna en proformaredovisning för resultat- och balansräkning per 31 dec. Kassan uppgick proforma vid årsslutet till 2637 mkr och efter återbetalning av skulder på 850…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Dec 2019 | Concejo

Superpremie lämnar ägarna med pengahö…

Så kom till slut resultatet av den nästan årslånga utredningen av Consiliums framtida struktur, som innebär att största affärsområdet Marine & Safety säljs till Nordic Capital för ett EV på…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2019 | Concejo

Fortsatt osäkerhet om framtida struktur…

Trots en fortsatt stark utveckling för dominerande affärsområdet Marine & Safety (M&S, larm) i Q3’19 så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2019 | Concejo

Osäkerhet om strukturen fortsätter…

Trots en stark utveckling för kvarvarande verksamheter så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om bolagets framtida struktur. Medan Marine & Safety (alarm)…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Rapporter | 25 Feb 2021 | Concejo

Bokslutsrapport 2020 för Concejo AB (…

Kvartal 4, 2020 Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (45,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,9 MSEK (-130,0). Resultat per aktie[1] uppgick till -3,65 SEK (-12,30). Företagsnamnet ändrades till Concejo AB (publ).…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2021 | Concejo

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av förvärv av samtliga aktier i SBF Management AB. Concejo AB (publ)   För ytterligare information, kontakta:Carl Adam RosenbladVd…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Feb 2021 | Concejo

Concejo AB (publ): Flaggningsmeddelande…

Information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 15.15 CET.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jan 2021 | Concejo

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 februari 2021,dels ha anmält sig genom att ha avgett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Dec 2020 | Concejo

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa antalet styrelseledamöter i Concejo AB (publ) till fem (5). I och med detta har styrelsen ej längre någon vakans…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2020 | Concejo

Concejo AB (publ): Concejo ökar sitt ä…

Envigas är ett nytänkande industriföretag som genom en termokemisk process producerar biokol, bioolja och biogas baserat på rester från skogsindustrin. Bolaget har haft en demonstrationsanläggning i drift sedan början av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Dec 2020 | Concejo

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Den fråga som kommer att behandlas är fastställande av antalet styrelseledamöter, enligt nedan. Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Dec 2020 | Concejo

Consilium AB (publ) byter namn till…

Den 13 november fattades beslut på en extra bolagsstämma att ändra bolagets företagsnamn till Concejo AB (publ). Det nya namnet har registrerats av Bolagsverket och handeln i bolagets aktier kommer ske…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2020 | Concejo

Consilium AB: Consilium återköper…

Återköpen avser Hybridobligationslån ISIN: SE0010494799, med en ram upp till 400 MSEK varav 200 MSEK har emitterats. Hybridobligationslånet löper med en rörlig ränta motsvarande 3m STIBOR + 6,0 procent och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2020 | Concejo

Consilium AB: Consilium ingår avtal om…

Consilium har kontinuerligt utvärderat olika strategiska och strukturella alternativ för att skapa tillväxt och värde för aktieägarna. Omstruktureringen av brandsäkerhetsverksamheterna i Norge, Mellanöstern, Kina och Indien till en division under…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
27 Jan 2020 | Extrastämma 2019
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
20 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
22 May 2020 | Årligutdelning
27 May 2020 | Årsstämma 2019
27 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årligutdelning
29 Dec 2020 | Extrastämma 2020
24 Feb 2021 | Extrastämma 2021
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
18 May 2021 | Årsstämma 2020
18 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
31 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
30 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner