Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-29 Concejo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2022 för Concejo AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 29 Nov 2022 | Concejo

Delårsrapport januari-september 2022 för Concejo AB (publ)

Kvartal 3, 2022

Nettoomsättningen uppgick till 85,4 MSEK (68,8)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -21,9 MSEK (-132,8)

Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -15,5 MSEK (-127,1)

Periodens resultat uppgick till -15,6 MSEK (-127,2)

Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (-11,041)

Concejo har den 30 september 2022 förvärvat 50 procent av aktierna i SAL Navigation AB.
 

Kvartal 1-3, 2022

Nettoomsättningen uppgick till 236,8 MSEK (196,3)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -94,6 MSEK (-193,0)

Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -192,8 MSEK (-88,1)

Periodens resultat uppgick till -192,8 MSEK (-87,5)

Resultat per aktie uppgick till -16,13 SEK (-7,401)

På årsstämman den 24 maj 2022 beslutades om att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

Investeringar till ett totalt värde om 68,0 MSEK har gjorts i fem nya portföljbolag; Charge Amps AB (publ), Dracoon GmbH, BeammWave AB och Trifilon AB och C-Green AB.
1)  Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.
 

Händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se
Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se
Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 29 november 2022 klockan 15:00 CET
 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

2022-09-30 Concejo AB (publ) Concejo AB (publ): Concejo förvärvar 50 procent av SAL Navigation AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Concejo: Positiv utveckling i utmanande tider Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 Penser Access Penser Access: Q2 med flera goda tecken - Concejo Analyser Visa Stäng
2022-08-30 Concejo AB (publ) Halvårsrapport januari-juni 2022 för Concejo AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Concejo: Fortsatta investeringar i en orolig tid Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Penser Access Penser Access: Q1 präglat av marknadsturbulens - Concejo Analyser Visa Stäng
2022-05-24 Concejo AB (publ) Rapport från årsstämma i Concejo AB (publ) den 24 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Concejo AB (publ) Kvartalsrapport januari-mars 2022 för Concejo AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Concejo AB (publ) Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Concejo AB (publ) Concejo AB (publ): SBF Management AB ändrar namn till SBF Fonder AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Concejo AB (publ) Kallelse till årsstämma i Concejo AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3