AFFÄRSIDÉ

Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar entreprenörskap bygga framgångsrika företag.

Bransch: Industri
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CNCJO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 31 May 2023 | Concejo

Fortsätter i rätt riktning

  Organisk och förvärvad tillväxt Omsättningen i Q1 uppgick till 110 mkr (64 mkr) motsvarande en tillväxt om 73%. Starka bidragare var det tidigare förvärvet av SAL Navigation som inte…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Apr 2023 | Concejo

Analyskommentar - Uppdaterar finansiella…

  Concejo har uppdaterat sina finansiella mål för 2023-2027. De nya målen är fördelade över de tre affärsområdena Concejo Industrier, Concejo Ventures och SBF Fonder. Concejo Industrier ska växa med…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2023 | Concejo

God tillväxt och starka marginaler…

  Avslutar 2022 starkt Nettomsättningen för Q4 uppgick till 135 mkr (65 mkr), drivet av starka siffror i Firenor, Optronics och ACAF Systems. SAL Navigation bidrar med 28 mkr i…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2023 | Concejo

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Nettomsättningen för Q4 uppgick till 135 mkr (65 mkr), drivet av starka siffror i Firenor, Optronics och ACAF Systems. SAL Navigation bidrar med 28 mkr i kvartalet och ingick…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2022 | Concejo

Flera styrketecken i Q3

  Högkvalitativt tillväxtbolag… Nettomsättningen i Q3 uppgick till 85 mkr (69 mkr), motsvarande en tillväxt y/y om 24%. Firenor International omsatte 45 mkr (48 mkr) med stark orderbok, men realiseringen…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Concejo

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Concejo redovisar en omsättning om 85 mkr i Q3 (69 mkr), motsvarande en tillväxt y/y om 24%. Firenors omsättning i kvartalet var 45 mkr (48 mkr), samtidigt som Optronics…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Sep 2022 | Concejo

Q2 med flera goda tecken

  God utveckling i Concejo industrier Concejo omsatte 88 mkr i Q2 (78 mkr) motsvarande en tillväxt om 12%. Med start i perioden redovisas intäkter i Optronics Technology och ACAF…

Läs analysen
Pressreleaser | 31 May 2023 | Concejo

Penser Access: Fortsätter i rätt…

Organisk och förvärvad tillväxt Omsättningen i Q1 uppgick till 110 mkr (64 mkr) motsvarande en tillväxt om 73 %. Starka bidragare var det tidigare förvärvet av SAL Navigation som inte…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Concejo

Rapport från årsstämma i Concejo AB (…

Årsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag den 24 maj 2023. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen utdelning lämnas och att fritt eget kapital om 733953…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 May 2023 | Concejo

Kvartalsrapport januari-mars 2023 för…

Kvartal 1, 2023 Nettoomsättningen uppgick till 110,01) MSEK (63,7) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,52) MSEK (-45,1) Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -15,9 MSEK (-142,4) Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2023 | Concejo

Concejo AB (publ) offentliggör idag å…

Denna information är sådan som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 16:00 CET. Concejo AB (publ)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | Concejo

Kallelse till årsstämma i Concejo AB (…

Förutsättningar för deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: –          dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) framställda aktieboken avseende förhållandena den 15 maj…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | Concejo

Concejo AB (publ): Concejo uppdaterar…

De finansiella målen för Concejo AB (publ) bygger på en vision om ett långsiktigt uthålligt och hållbart värdeskapande. Under 2022 har Concejo samlat sina rörelsedrivande industribolag i ett gemensamt affärsområde…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Mar 2023 | Concejo

Analysguiden: ANALYS Concejo: Fokus på…

Fokus har varit på de industriella innehaven, vilka nu utvecklas i positiv riktning. Aktien har haft det motigt och Concejo handlas till 30% rabatt, vilket Analysguiden anser är omotiverat högt.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Feb 2023 | Concejo

Penser Access: God tillväxt och starka…

Avslutar 2022 starkt Nettomsättningen för Q4 uppgick till 135 mkr (65 mkr), drivet av starka siffror i Firenor, Optronics och ACAF Systems.SAL Navigation bidrar med 28 mkr i kvartalet och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Feb 2023 | Concejo

Bokslutsrapport 2022 för Concejo AB (…

Kvartal 4, 2022 Nettoomsättningen uppgick till 134,9 MSEK (64,9) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,2 MSEK (-4,2) Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 2,3 MSEK (68,3) Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Analyser | 13 Dec 2022 | Concejo

Analysguiden: ANALYS Concejo: Positivt i…

Positivt momentum för Concejo i en turbulent och orolig marknad. Aktien har haft det motigt under 2022 och Analysguiden anser att aktien är köpvärd. Positivt i en orolig marknad Under…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3