AFFÄRSIDÉ

Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar entreprenörskap bygga framgångsrika företag.

Bransch: Industri
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CNCJO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 3 Dec 2021 | Concejo

Omstrukturering fortsätter…

  Rapport för tredje kvartalet Omsättningen för Q3 uppgick till 68,8 mkr (85,9), varav Firenor International stod för 48,3 mkr, SBF Management stod för 12 mkr och Concejo tillväxt stod…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Sep 2021 | Concejo

Investeringsresan fortsätter

  Q2-rapport Nettoomsättningen för Q2 var 78,1 mkr (74,7 mkr). Q2-omsättningen inkluderar även SBF Management som bidrog med 20,3 mkr. Firenor International upplever fortfarande effekter av pandemin och omsatte 51,5…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jun 2021 | Concejo

Ny struktur i investmentbolaget

  Fortsatta Covid-effekter under Q1 Concejo redovisar fortsatta Covid-19-effekter i den kvarvarande verksamheten. Omsättningen för Q1 uppgick till 49,4 mkr (62,8 mkr). Covid-19-effekter syns på flera av bolagets verksamheter och…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Mar 2021 | Concejo

Ett investmentbolag bildas

Lägre nettoomsättning Q4 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 32,3 mkr (45,8 mkr). Den kvarvarande verksamheten är fortsatt drabbad av Covid-19 samtidigt som verksamheten i hög utsträckning är projektrelaterad vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Dec 2020 | Concejo

Tillväxt i kvarvarande verksamhet

För Concejo (Consilium) uppgick intäkterna under tredje kvartalet till 85,9 mkr mot våra estimat om 60 mkr. Nettoomsättningen i Safety Engineering växer därmed y/y med 63 %. EBIT för perioden…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2020 | Concejo

Uppbyggnaden av ny koncern undanröjer…

Consilium rapporterar om fortsatt låg orderingång och projektförskjutningar. Den slutliga likviden efter försäljningen av Marine & Safety är nu fastställd och bolagets ”målsättning att investera merparten av de likvida medel…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 May 2020 | Concejo

Bolagsbygge snarare än stor…

Omsättningen i Q1’20 uppgick till 63 mkr, vilket var något lägre än de 68 mkr vi räknat med, medan EBIT uppgick till -24 mkr. Operationellt är verksamheten nu helt inriktad…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Rapporter | 29 Nov 2021 | Concejo

Kvartalsrapport januari-september 2021 f…

Kvartal 3, 2021 Styrelsen i Concejo AB (publ) har fattat beslut om att avveckla installations-/entreprenad­verksamheten inom affärsområde Firenor International. Beslutet om avveckling inleder slutfasen av den ­pågående omstruktureringen. Avvecklingskostnaden, som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2021 | Concejo

Concejo AB (publ): Concejo kommer att f…

  Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 klockan 12:30 CET. …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2021 | Concejo

Concejo AB (publ): Concejo ändrar…

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 klockan 17.00 CET.  Concejo AB (publ) För ytterligare information, kontakta:Carl Adam RosenbladVd och koncernchefE-post: ca.rosenblad@concejo.seMobil: +46-73 672 48…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Sep 2021 | Concejo

Concejo AB (publ): Affärsområde…

Styrelsens beslut om en slutgiltig och kontrollerad avveckling av installations-/entreprenad-verksamheten i Mellanöstern och Indien, innebär att den påbörjade strategiska översynen slutförs. Samtliga EPC-kontrakt (Installation, Procurement & Construction) kommer att avslutas,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2021 | Concejo

Concejo AB (publ) begär inlösen av…

Den förtida inlösen är ovillkorad och återbetalningsdagen infaller den 1 november 2021. Obligationerna kommer till fullo återbetalas till dess nominella belopp tillsammans med eventuell uppskjuten ränta samt annan upplupen men…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2021 | Concejo

Concejo AB (publ): Concejo tar ett…

– SBF Management är en central investering för Concejo och det är därför viktigt att vi har en central roll som ägare under en förväntad utvecklingsfas. Jag hoppas att min…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Aug 2021 | Concejo

Halvårsrapport januari-juni 2021 för…

Kvartal 2, 2021    Nettoomsättningen uppgick till 78,1 MSEK (74,7).    Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,1 MSEK (-44,6).    Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 22,5 MSEK (-51,6).   …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2021 | Concejo

Concejo AB (publ): Frivillig inlösen av…

Hybridobligationerna avses avnoteras från Nasdaq Stockholm i samband med den frivilliga inlösen. Information om datum för avstämningsdag och sista dag för handel kommer att meddelas under september 2021 i samband…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 May 2021 | Concejo

Kvartalsrapport januari-mars 2021 för…

Kvartal 1, 2021    Nettoomsättningen uppgick till 49,4 MSEK (62,8).[1)]    Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,1 MSEK (-23,5).    Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 16,5 MSEK (-44,2).   …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 May 2021 | Concejo

Rapport från årsstämma i Concejo AB (…

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att utdelning lämnas till aktieägarna med 15,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 175 467 KSEK, och att återstående fritt eget kapital om…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
27 Jan 2020 | Extrastämma 2019
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
20 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
22 May 2020 | Årligutdelning
27 May 2020 | Årsstämma 2019
27 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årligutdelning
29 Dec 2020 | Extrastämma 2020
24 Feb 2021 | Extrastämma 2021
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
18 May 2021 | Årsstämma 2020
18 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 May 2021 | Årligutdelning
21 May 2021 | Årsstämma 2020
24 May 2021 | Årligutdelning
28 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
31 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
30 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner