AFFÄRSIDÉ

Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar entreprenörskap bygga framgångsrika företag.

Bransch: Industri
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CNCJO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 7 Dec 2022 | Concejo

Flera styrketecken i Q3

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Concejo

Analyskommentar - Första kommentar på…

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Sep 2022 | Concejo

Q2 med flera goda tecken

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2022 | Concejo

Analyskommentar - Första kommentar på…

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 May 2022 | Concejo

Q1 präglat av marknadsturbulens

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | Concejo

Q4 avslutar händelserikt 2021

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2021 | Concejo

Omstrukturering fortsätter…

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Analyser | 13 Dec 2022 | Concejo

Analysguiden: ANALYS Concejo: Positivt i…

Positivt momentum för Concejo i en turbulent och orolig marknad. Aktien har haft det motigt under 2022 och Analysguiden anser att aktien är köpvärd. Positivt i en orolig marknad Under…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Dec 2022 | Concejo

Penser Access: Flera styrketecken i Q3…

Högkvalitativt tillväxtbolag… Nettomsättningen i Q3 uppgick till 85 mkr (69 mkr), motsvarande en tillväxt y/y om 24%. Firenor International omsatte 45 mkr (48 mkr) med stark orderbok, men realiseringen av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Nov 2022 | Concejo

Delårsrapport januari-september 2022 f…

Kvartal 3, 2022 Nettoomsättningen uppgick till 85,4 MSEK (68,8) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -21,9 MSEK (-132,8) Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -15,5 MSEK (-127,1) Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Sep 2022 | Concejo

Concejo AB (publ): Concejo förvärvar…

SAL Navigation är ett av världens ledande företag inom specialnischen integrerade fartygsloggar och marina färdskrivare (Voyage Data Recorder – VDR). Bolaget leder sitt ursprung ur Svenska Aktiebolaget Logg (SAL), grundat…

Läs hela nyheten
Analyser | 21 Sep 2022 | Concejo

Analysguiden: ANALYS Concejo: Positiv…

Portföljbolagen utvecklades väl trots utmanande klimat. Inga nya förvärv presenterades och aktien är pressad. Analysguiden ser uppsida från nuvarande nivåer. Concejo fortsätter att utvecklas som blandat investmentbolag. Aktieägarvärde ska uppnås…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Sep 2022 | Concejo

Penser Access: Q2 med flera goda tecken…

God utveckling i Concejo industrier Concejo omsatte 88 mkr i Q2 (78 mkr) motsvarande en tillväxt om 12%. Med start i perioden redovisas intäkter i Optronics Technology och ACAF Systems…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Aug 2022 | Concejo

Halvårsrapport januari-juni 2022 för…

Kvartal 2, 2022 Nettoomsättningen uppgick till 87,7 MSEK (78,1). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -27,6 MSEK (-32,1). Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -34,9 MSEK (22,5). Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Jun 2022 | Concejo

Analysguiden: ANALYS Concejo: Fortsatta…

Under Q1 investerade Concejo i fyra nya portföljinnehav och går allt tydligare mot en investmentbolags struktur. Värderingen är attraktiv för den långsiktiga. Nya portföljbolag trots marknadsturbulens Concejo fortsätter att aktivt…

Läs hela nyheten
Analyser | 31 May 2022 | Concejo

Penser Access: Q1 präglat av…

Börsutvecklingen präglar resultatet Concejo omsatte 64 mkr i Q1 (49 mkr) motsvarande en tillväxt om 31% y/y. SBF Fonder utgjorde 15 mkr av omsättningen (0 mkr). Concejo fortsatte gradvis att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2022 | Concejo

Rapport från årsstämma i Concejo AB (…

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen utdelning lämnas och att fritt eget kapital om 792 485 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning. Det beslutades i…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3