AFFÄRSIDÉ

Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar entreprenörskap bygga framgångsrika företag.

Bransch: Industri
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CNCJO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Feb 2022 | Concejo

Q4 avslutar händelserikt 2021

  Q4 och bokslut för 2021 Omsättningen för Q4 uppgick till 65 mkr och 261 mkr för 2021 (256 mkr), och var därmed 20 mkr högre än våra estimat. SBF…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2021 | Concejo

Omstrukturering fortsätter…

  Rapport för tredje kvartalet Omsättningen för Q3 uppgick till 68,8 mkr (85,9), varav Firenor International stod för 48,3 mkr, SBF Management stod för 12 mkr och Concejo tillväxt stod…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Sep 2021 | Concejo

Investeringsresan fortsätter

  Q2-rapport Nettoomsättningen för Q2 var 78,1 mkr (74,7 mkr). Q2-omsättningen inkluderar även SBF Management som bidrog med 20,3 mkr. Firenor International upplever fortfarande effekter av pandemin och omsatte 51,5…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jun 2021 | Concejo

Ny struktur i investmentbolaget

  Fortsatta Covid-effekter under Q1 Concejo redovisar fortsatta Covid-19-effekter i den kvarvarande verksamheten. Omsättningen för Q1 uppgick till 49,4 mkr (62,8 mkr). Covid-19-effekter syns på flera av bolagets verksamheter och…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Mar 2021 | Concejo

Ett investmentbolag bildas

Lägre nettoomsättning Q4 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 32,3 mkr (45,8 mkr). Den kvarvarande verksamheten är fortsatt drabbad av Covid-19 samtidigt som verksamheten i hög utsträckning är projektrelaterad vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Dec 2020 | Concejo

Tillväxt i kvarvarande verksamhet

För Concejo (Consilium) uppgick intäkterna under tredje kvartalet till 85,9 mkr mot våra estimat om 60 mkr. Nettoomsättningen i Safety Engineering växer därmed y/y med 63 %. EBIT för perioden…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2020 | Concejo

Uppbyggnaden av ny koncern undanröjer…

Consilium rapporterar om fortsatt låg orderingång och projektförskjutningar. Den slutliga likviden efter försäljningen av Marine & Safety är nu fastställd och bolagets ”målsättning att investera merparten av de likvida medel…

Läs analysen
| 29 Apr 2022 | Concejo

Concejo AB (publ) offentliggör idag å…

Denna information är sådan som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 14:30 CET. Concejo AB (publ) För…

Läs hela nyheten
| 22 Apr 2022 | Concejo

Concejo AB (publ): SBF Management AB ä…

– SBF Fonder har med sina två underliggande fonder en mycket väl fungerande verksamhet med en god riskjusterad avkastning som genererat stort intresse hos investerarna. Namnet SBF Fonder förklarar på…

Läs hela nyheten
| 21 Apr 2022 | Concejo

Kallelse till årsstämma i Concejo AB (…

Aktieägare i Concejo AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022. Concejo AB:s årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon…

Läs hela nyheten
| 24 Feb 2022 | Concejo

Bokslutsrapport 2021 för Concejo AB (…

Kvartal 4, 2021 Nettoomsättningen uppgick till 64,9 MSEK (32,3). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,2 MSEK (-55,9). Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 68,3 MSEK (-43,1). Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
| 10 Jan 2022 | Concejo

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Concejo AB (publ) För ytterligare information, kontakta:Carl Adam RosenbladVd och koncernchefE-post: ca.rosenblad@concejo.seMobil: +46-73 672 48 01www.concejo.se  Om ConcejoConcejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att…

Läs hela nyheten
| 15 Dec 2021 | Concejo

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 december 2021,dels senast den 3 januari 2022 ha anmält sitt…

Läs hela nyheten
| 29 Nov 2021 | Concejo

Kvartalsrapport januari-september 2021 f…

Kvartal 3, 2021 Styrelsen i Concejo AB (publ) har fattat beslut om att avveckla installations-/entreprenad­verksamheten inom affärsområde Firenor International. Beslutet om avveckling inleder slutfasen av den ­pågående omstruktureringen. Avvecklingskostnaden, som…

Läs hela nyheten
| 29 Nov 2021 | Concejo

Concejo AB (publ): Concejo kommer att f…

  Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 klockan 12:30 CET. …

Läs hela nyheten
| 18 Oct 2021 | Concejo

Concejo AB (publ): Concejo ändrar…

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 klockan 17.00 CET.  Concejo AB (publ) För ytterligare information, kontakta:Carl Adam RosenbladVd och koncernchefE-post: ca.rosenblad@concejo.seMobil: +46-73 672 48…

Läs hela nyheten
| 29 Sep 2021 | Concejo

Concejo AB (publ): Affärsområde…

Styrelsens beslut om en slutgiltig och kontrollerad avveckling av installations-/entreprenad-verksamheten i Mellanöstern och Indien, innebär att den påbörjade strategiska översynen slutförs. Samtliga EPC-kontrakt (Installation, Procurement & Construction) kommer att avslutas,…

Läs hela nyheten