AFFÄRSIDÉ

Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar entreprenörskap bygga framgångsrika företag.

Bransch: Industri
Marknad: Small Cap
Tickerkod: CNCJO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 7 Sep 2022 | Concejo

Q2 med flera goda tecken

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2022 | Concejo

Analyskommentar - Första kommentar på…

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 May 2022 | Concejo

Q1 präglat av marknadsturbulens

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | Concejo

Q4 avslutar händelserikt 2021

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2021 | Concejo

Omstrukturering fortsätter…

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Sep 2021 | Concejo

Investeringsresan fortsätter

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jun 2021 | Concejo

Ny struktur i investmentbolaget

Affärsidé CONCEJO Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar…

Läs analysen
Rapporter | 30 Aug 2022 | Concejo

Halvårsrapport januari-juni 2022 för…

Kvartal 2, 2022 Nettoomsättningen uppgick till 87,7 MSEK (78,1). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -27,6 MSEK (-32,1). Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -34,9 MSEK (22,5). Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2022 | Concejo

Rapport från årsstämma i Concejo AB (…

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen utdelning lämnas och att fritt eget kapital om 792 485 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning. Det beslutades i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 May 2022 | Concejo

Kvartalsrapport januari-mars 2022 för…

Kvartal 1, 2022 Nettoomsättningen uppgick till 63,7[1]) MSEK (49,4). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -45,1[2]) MSEK (-28,1). Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -142,4[3]) MSEK (16,5). Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2022 | Concejo

Concejo AB (publ) offentliggör idag å…

Denna information är sådan som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 14:30 CET. Concejo AB (publ) För…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2022 | Concejo

Concejo AB (publ): SBF Management AB ä…

– SBF Fonder har med sina två underliggande fonder en mycket väl fungerande verksamhet med en god riskjusterad avkastning som genererat stort intresse hos investerarna. Namnet SBF Fonder förklarar på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Concejo

Kallelse till årsstämma i Concejo AB (…

Aktieägare i Concejo AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022. Concejo AB:s årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Feb 2022 | Concejo

Bokslutsrapport 2021 för Concejo AB (…

Kvartal 4, 2021 Nettoomsättningen uppgick till 64,9 MSEK (32,3). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,2 MSEK (-55,9). Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 68,3 MSEK (-43,1). Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jan 2022 | Concejo

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Concejo AB (publ) För ytterligare information, kontakta:Carl Adam RosenbladVd och koncernchefE-post: ca.rosenblad@concejo.seMobil: +46-73 672 48 01www.concejo.se  Om ConcejoConcejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2021 | Concejo

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 december 2021,dels senast den 3 januari 2022 ha anmält sitt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Nov 2021 | Concejo

Kvartalsrapport januari-september 2021 f…

Kvartal 3, 2021 Styrelsen i Concejo AB (publ) har fattat beslut om att avveckla installations-/entreprenad­verksamheten inom affärsområde Firenor International. Beslutet om avveckling inleder slutfasen av den ­pågående omstruktureringen. Avvecklingskostnaden, som…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner