AFFÄRSIDÉ

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning.

Bransch: Material
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: BOTX
WEBBPLATS

 

Senaste analysen | 27 Aug 2018 | Botnia Exploration Holding

Tre betydande steg framåt på kort tid

Det har varit hög aktivitet för Botnia i sommar med den nyliga feasibilitystudien som presenterades i juni, uppgraderingen av tillgångar till reserver baserat på studien, och inlämnandet av miljötillståndsansökan till…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jun 2018 | Botnia Exploration Holding

Minskad risk och osäkerhet efter studie…

Även om genomförbarhetsstudien beräknar de tre första årens nettokassaflöde till SEKm 117, vilket är SEKm 50 lägre än i vår prognos innan studien publicerades, så har risken och det spekulativa…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 May 2018 | Botnia Exploration Holding

Gynnsam utveckling av substansen

Justerat för återbetalningen av lånet till Need Invest AB på SEKm 5,5 så minskade kassan med SEKm 3,3 i kvartalet, vilket är en takt som ger stöd åt antagandet att…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2018 | Botnia Exploration Holding

Närtida triggers föregår gruvintä…

Förlusten för helåret 2017 på SEK -13 blev större än de SEKm -7 vi räknat med på grund av en oväntad kostnad på SEKm 6,4 för utrangering/återkallade undersökningstillstånd i Q4’17.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Dec 2017 | Botnia Exploration Holding

Guldäventyr i horisonten

Botnia Exploration är ett guldprospekteringsbolag som står inför sista steget mot att påbörja produktion. När väl en godkänd miljötillståndsansökan och en lösning för utvinning/anrikning är på plats så räknar vi…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
2016 2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 0 0 0 0 62
EBIT (mkr) -8 -12 -6 -6 2
Vinst före skatt (mkr) -8 -13 -6 -6 2
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) -1 -1 -1 -1 3
EV/EBITDA (x) -29 -17 -38 -39 21
EV/EBIT (x) -27 -17 -36 -37 86
P/E (x) 103

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av de nyckeltal som Erik Penser Banks analytiker estimerar, både historiska och framåtblickande.

Visa fler nyckeltal
Rapporter | 24 Aug 2018 | Botnia Exploration Holding

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- JUNI 2018

Halvåret januari — juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 670 (-2 861). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 834 (-3 124). Resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2018 | Botnia Exploration Holding

Miljötillståndsansökan inlämnad till…

– Det känns fantastiskt att Botnia Exploration har nått denna milstolpe. När bolaget startade 2007 var ambitionerna att prospektera och möjligtvis hitta en eller annan fyndighet som långt in i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jul 2018 | Botnia Exploration Holding

Uppgradering av delar av Fäbodtjärns…

Mineraltillgångar är en i berggrunden förekommande ansamling av mineraler ur vilka en kommersiell utvinning av värdemineraler kan komma att ske. En mineralreserv är den del av en mineraltillgång där ekonomisk…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jul 2018 | Botnia Exploration Holding

Miljötillståndsansökan klar för inl…

Advokat Magnus Fröberg på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB agerar som Botnia Explorations juridiska ombud i detta ärende och på deras rekommendation har Botnia Exploration beslutat lämna in ansökan den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jun 2018 | Botnia Exploration Holding

Penser Access: Botnia Exploration -…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/minskad-risk-och-osakerhet-efter-studie/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2018 | Botnia Exploration Holding

Feasibility studie Fäbodtjärn

” Botnia Exploration startade som ett prospekteringsbolag men nu har vi tagit ytterligare ett steg i vår utveckling mot att starta Sveriges nästa guldgruva. Vi är inne i slutskedet med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 May 2018 | Botnia Exploration Holding

Penser Access: Botnia Exploration - …

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/gynnsam-utveckling-av-substansen/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 May 2018 | Botnia Exploration Holding

Delårsrapport januari - mars 2018

Viktiga händelser under första kvartalet Bolaget har återbetalat lånet på 5,5 mkr med 4 % ränta till Need Invest AB, sammanlagt 5,8 MSEK. Lånen förfaller till betalning den 31 december…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2018 | Botnia Exploration Holding

­­­­Botnia Exploration - Stä…

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2018 | Botnia Exploration Holding

Information gällande miljötillstå…

– Arbetet med vår ansökan är väldigt gediget genomförd och har varit mer tidskrävande än vad vi ursprungligen hade planerat men en väl underbyggd tillståndsansökan är en viktig framgångsfaktor för…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
20 Apr 2018 | Årsstämma 2017
23 Apr 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner