AFFÄRSIDÉ

Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat innebär detta att affärsidén är att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Detta genom uppdragsforskning samt instrumentförsäljning. Vilket på sikt leder till högre IRR för läkemedelsbolagen.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Nordic MTF
Tickerkod: ATANA
WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 Jan 2023 | Attana

Uppdatering efter en genomförd företr…

Affärsidé Attana Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Jan 2023 | Attana

Analyskommentar - Utfall av företrä…

Affärsidé Attana Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2022 | Attana

Avvaktande utveckling

Affärsidé Attana Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2022 | Attana

Analyskommentar - Första kommentar på…

Affärsidé Attana Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2022 | Attana

Analyskommentar - Styrelsen beslutar om…

Affärsidé Attana Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | Attana

Analyskommentar - Beviljats lån från…

Affärsidé Attana Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2022 | Attana

Fortsatt utveckling i rätt riktning

Affärsidé Attana Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat…

Läs analysen
Pressreleaser | 17 Jan 2023 | Attana

Attana AB företrädesemission är…

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 19 januari 2023. Utsökningsdag är den 23 januari 2023, varefter BTA omvandlas till aktier. De…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Jan 2023 | Attana

Penser Access: Uppdatering efter en…

Utfall av företrädesemissionen Bolaget meddelade under veckan utfallet i företrädesemissionen som avslutades den 29 december 2022. Emissionen tecknades till ca 46%, där ca 38% tecknades med stöd av teckningsrätter och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jan 2023 | Attana

Attana AB företrädesemission tecknades…

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Dec 2022 | Attana

Attana: Reversible sensor chips for real…

The group has applied Attana Cell[TM] 200 instrument and Attana standard sensor chips. However, they have modified the sensor surface chemistry in order to enable regeneration of the surface, that means…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Dec 2022 | Attana

Attana: Återanvändbara sensorchips fö…

Gruppen har använt Attana Cell[TM] 200 instrument och Attanas standard sensorchip. De har modifierat ytkemi på chipen på ett sådant sätt att chipet kan fånga och släppa celler när användaren vill…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2022 | Attana

Attana AB meddelar att styrelse- och…

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2022 | Attana

Attana har lämnat in en ny patentansö…

Attana har lämnat in en ny patentansökan för bedömning av antikroppars eller andra biologiska enheters neutraliserande förmåga i komplexa biologiska prover (d.v.s. i blod). Innovationen kan tillämpas inom diagnostik i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2022 | Attana

Attana has submitted a new patent…

Attana has filed a new patent application with several claims assessing the neutralising potential of antibodies or other biological entities in complex biological samples. The invention can be applied within…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Dec 2022 | Attana

Attana AB offentliggör…

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2022 | Attana

BESLUT VID extra bolagsstämma i Attana…

Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra §§ 4-5 i bolagsordningen på så sätt att gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier höjs enligt…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3