AFFÄRSIDÉ

Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat innebär detta att affärsidén är att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Detta genom uppdragsforskning samt instrumentförsäljning. Vilket på sikt leder till högre IRR för läkemedelsbolagen.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Nordic MTF
Tickerkod: ATANA
WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 18 May 2022 | Attana

Analyskommentar - Uppdaterad CE IVD-mä…

  Uppdaterad CE IVD-märkning Attana meddelar idag att de nu erbjuder självprovtagning genom en uppdaterad CE IVD-märkning för kapillära blodprover via Capitainer qDBS-kort (kvanitatitvt torkat blod). Testet det rör sig…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 May 2022 | Attana

Lyfter försäljningen

  Lyfter försäljningen och sätter kvartalsrekord Omsättningen för det första kvartalet 2022 uppgick till 3,1 mkr (1,1) vilket var över våra förväntningar. Rörelseresultat uppgick till -2,1 mkr (-3,4). Försäljningslyftet beror…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Attana

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Första kommentar på Q1-rapporten Bolagets nettoomsättning uppgick till 3,1 mkr (1,1) under det första kvartalet. Kassaflödet under perioden uppgick till -5,7 mkr (-5,5) rörelseresultatet blev -2,1 mkr (-3,4). Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | Attana

Lämnar ett utmanande 2021 bakom sig

  Lämnar ett utmanande år bakom sig Omsättningen för 2021 uppgick till 1,6 mkr (4,2) vilket var något under våra estimat på 2,0 mkr. Rörelseresultat uppgick till -16,5 mkr (-9,9)…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Attana

Analyskommentar - Inga större ö…

  Inga större överraskningar i rapporten Attana rapporterar en nettoomsättning på 1,6 mkr (4,2) samt EBIT på -16,5 mkr (-9,9). Nettoomsättningen var något lägre än våra estimat på 2,0 mkr,…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Dec 2021 | Attana

Kortsiktiga utmaningar

  Försäljning under våra förväntningar i Q3’21 Nettoomsättningen kom in på 0,3 mkr (0,4) och rörelseresultatet på -3,0 mkr (-2,1). Det fria kassaflödet var -5,0 mkr (-4,0) och kassan uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2021 | Attana

Något svag försäljning

  Försäljning under förväntan Nettoomsättningen sjönk till 0,4 mkr (1,5 mkr) vilket var under vår förväntan om 1,5 mkr. Avvikelsen beror på att ingen instrumentförsäljning har ägt rum. Pandemin gör…

Läs analysen
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Attana

Attana förlänger…

I mars kommunicerade Attana att ett forskningssamarbetsavtal tecknats med ett av USA:s främsta universitetssjukhus inom biomedicinsk forskning med fokus på virus och antikroppar. Sedan dess har Attana installerat ett Attana…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Attana

Attana extends collaborative research…

In March, Attana announced that a collaborative research agreement had been signed with one of the leading US academic medical centers within biomedical research, focusing on viruses and antibodies. Since…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jun 2022 | Attana

Information om Attanas presentation på…

Presentationen kommer innehålla en kort beskrivning av bolaget och dess två affärsben, Attana Life Science och Attana Diagnostics och sedan gå igenom bolagets kortsiktiga och långsiktiga plan framåt. Preliminär agenda…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jun 2022 | Attana

Information about Attana's presentation…

The presentation will include a brief description of the company and its two business areas, Attana Life Science and Attana Diagnostics and focus on both the short- and long-term plans…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2022 | Attana

Attana erbjuder självprovtagning för…

Som presenterades i februari tillsammans med Capitainer har Attana som målsättning att erbjuda bredare och mer patientnära blodprovslösningar för Attanas AVA[TM] system. Attana har de senaste månaderna validerat sin produkt AVA[TM]…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2022 | Attana

Attana now offers self sampling for…

As presented together with Capitainer in February 2022, the goal of Attana Diagnostics is to offer broader and more patient-centric blood sampling solutions for the Attana AVA[TM] system. Since then,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2022 | Attana

Protokoll fört vid ordinarie årsstä…

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman Arne Nabseth valdes till ordförande. Anders Ulrikson valdes till protokollförare. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Fastställdes enligt bilaga. 3. Val av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 May 2022 | Attana

Kvartalsrapport för perioden 1 januari…

Bolagets nettoomsättning ökade till 3,1 från 1,1 jämfört med samma period föregående år. Övriga rörelseintäkter var oförändrade till 0,0 MSEK från 0,0 MSEK jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2022 | Attana

Attana planerar flytt av produktionen av…

Attana planerar flytt av produktionen av förbrukningsvaror såsom sensorchip och reagenser till AroCell. Syftet med flytten är kunna hantera ökade volymer och därmed få bättre marginaler. Dessutom möjliggör flytten bättre…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2022 | Attana

Attana plans to move production of…

Attana plans to move production of consumables such as sensor chips and reagents to AroCell. The purpose of the move is to be able to handle increased volumes in order…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1