AFFÄRSIDÉ

Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat innebär detta att affärsidén är att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Detta genom uppdragsforskning samt instrumentförsäljning. Vilket på sikt leder till högre IRR för läkemedelsbolagen.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Nordic MTF
Tickerkod: ATANA
WEBBPLATS

Senaste analysen | 30 Nov 2020 | Attana

Tar in nytt kapital

Nettoomsättningen sjönk till 0,4 mkr (0,7 mkr) vilket var ca 3 mkr under vår förväntan. Avvikelsen låg i utebliven instrumentförsäljning. Bolaget uppger dock att den nya analysplattformen (AVA) har väckt…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2020 | Attana

Attana - Sjösätter ny teknikplattform

Nettoomsättningen sjönk som väntat till 1,6 mkr (3,3 mkr) vilket var ca 0,5 mkr under vår förväntan. Avvikelsen låg i en lägre fakturering inom kontraktsforskning drivet av COVID-19 restriktioner i…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2020 | Attana

COVID-19 påverkar både positivt och…

Nettoomsättningen sjönk till 0,8 mkr (1,9) under kvartalet, vilket var något under vår förväntan om 1,0 mkr. Avvikelsen berodde dels på kontraktsforskningsuppdrag som har pausats på grund av COVID-19, dels…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2020 | Attana

Hot och möjligheter från Coronaviruset…

Nettoomsättningen sjönk till 0,9 mkr (1,1) under kvartalet, vilket var under vår förväntan om 1,2 mkr. Avvikelsen låg i dels en instrumentaffär som skjutits i tid pga. personalförändringar dels i…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2019 | Attana

Effektivisera läkemedelsutveckling

Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba och kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier. Genom detta kan bolaget förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling.…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 14 Jan 2021 | Attana

Attana omnämnt i Pharma Publications…

Svårigheterna med att bedöma immunitet mot SARS-CoV-2Ett av de huvudsakliga problemen med SARS-CoV-2 diagnostik är bedömningen av immunitet hos patienter. Konventionell virusdiagnostik fokuserar på förekomsten av virusspecifika antikroppar (t.ex. IgA,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jan 2021 | Attana

Attana features in Pharma Publications…

A brief summary of the article: The Challenge of Assessing SARS-CoV-2 ImmunityOne of the main challenges with SARS-CoV-2 is assessing patient immunity. Conventional testing methods focuse on the binary presence…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jan 2021 | Attana

Attana: Nytt COVID-19 vaccin utvecklat…

Om de prekliniska resultatenResultaten från de utförda studierna visa på att ABNCoV2 har potentialen att bli det hittills mest effektiva vaccinet med mer än 100 gånger högre nivåer av neutraliserande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jan 2021 | Attana

Attana will participate at Biotech…

The conference, this year in a digital form, takes place on January 11 to January 15. Attana will broadcast a 30-minute presentation and then participate in digital one-on-one meetings. Attana will mainly focus on connecting…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jan 2021 | Attana

Attana deltar vid Biotech Showcase™…

Konferensen, i år i digital form, pågår 11-15 januari. Attana kommer sända en 30 minuter lång presentation och sedan delta i digitala möten med andra deltagare på konferensen. Attana kommer huvudsakligen fokusera på att nå ut till nya kunder men välkomnar även dialoger med potentiella strategiska partners…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2020 | Attana

Attana offentliggör utfall i företrä…

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 17 december 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 50,2 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 70 procent…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2020 | Attana

Attana har slutfört en anlä…

Anläggningsregistreringen och listningen av Attana Cell ™ 250 som en klass I-enhet (undantagen från 510 (k)-godkännande) är de första stegen i den regulatoriska processen för att få marknadsföra Attanas instrument mot den kliniska diagnostikmarknaden. Under 2021 avser Attana att komplettera dessa genom att lämna in en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2020 | Attana

Attana completes FDA Medical Device…

The facility registration and listing of Attana Cell™ 250 as a Class I device (510(k) exempt) are the first regulatory requirements for marketing Attana’s instruments towards the clinical diagnostics market. In 2021, Attana intends to complement these by filing for an FDA approval of at least one complementary assay as a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2020 | Attana

Retrospective study on Attana's track…

The result of the study shows Attana has had an accuracy of 100% in determining which candidates will succeed in clinical trials, outperforming the company’s previously communicated expectations. The findings suggest that Attana’s proprietary technology and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2020 | Attana

Retrospektiv studie på Attanas track…

Resultatet av studien visar att Attana har haft en precision på 100% när det kommer till att avgöra vilka kandidater som kommer att lyckas i kliniska studier, vilket klart överträffar företagets tidigare kommunicerade förväntningar.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
8 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
11 May 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
7 May 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
17 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
26 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner