AFFÄRSIDÉ

Alcadon ska göra enkla, framtidssäkrade lösningar som möjliggör förenklade arbetsflöden och som uppfyller regulatoriska krav och branschpraxis för tryggt utbyte av känslig information och samverkan.

Bransch: Informationsteknik
Marknad:  First North
Tickerkod:  ALCA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Verksamhet

OM FÖRETAGET
Alcadon är en ledande svensk leverantör av produkter för data- och telekommunikation i Norden. Alcadon erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och komponenter från ledande varumärken och det egna varumärket ECS, European Cabling Systems. Styrkan i Alcadons affärskoncept ligger i omfattande kompetens och erfarenhet från nätverkslösningar och den tekniska utvecklingen inom området, i kombination med ett stort fokus på kvalitet och service. Detta gör det möjligt för Alcadon att erbjuda välfungerande helhetslösningar för nätverksinfrastruktur till en bred kundbas av nätverksinstallatörer, systemintegratörer och nätägare. Alcadon har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm.

STRATEGI OCH STYRNING
Alcadon Groups strategi är att tillväxt skall ske organiskt och genom förvärv. Organisk tillväxt sker genom kontinuerlig utveckling av bolagens affärsmodeller kombinerat med en flexibel organisation och en kontinuerlig analys av marknadens drivkrafter. En utgångspunkt vid förvärv av verksamheter är att dessa ska förstärka Alcadon Groups totala erbjudande och position, expandera dess geografiska närvaro eller komplettera koncernens kundunderlag. Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och en beprövad affärsmodell. Varje dotterbolag i koncernen ska sträva efter att identifiera och realisera synergier mellan bolagen när vinsten är större än samordningskostnaderna.

AFFÄRSIDÉ
Alcadon Groups affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och system för data- och telekommunikation i Norden där Sverige och Norge idag är primära marknader. Bolag inom Alcadon Group levererar produkter inom B2B området. Konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support är centrala ledord.

MARKNAD
Sedan starten 1988 har Alcadon byggt upp kontor och dotterbolag samt säljorganisation i hela Norden. Alcadon AB finns i Stockholm (huvudkontor), Malmö, Göteborg, Örebro samt Alcadon A/S i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Danmark och Finland.
Från försäljningskontoren i Sverige och centrallagret i Stockholm kan Alcadon ombesörja snabba leveranser till hela landet samt till övriga kontor och kunder i Norden.

AFFÄRSMODELL
Alcadons nisch inom den nordiska marknaden för data- och telekommunikationsprodukter är främst nätverksinfrastruktur. Bolagets affärsmodell är att agera distributör och grossist av produkter och helhetslösningar för data- och telekommunikation till installatörer, teleoperatörer, systemintegratörer och stora slutanvändare. Framgångsfaktorerna utgörs av ett brett kundfokus, personalens omfattande kompetens och långa erfarenhet, effektiv logistikhantering, högkvalitativa produkter samt snabb och hög servicenivå till samtliga kunder. Affärsmodellen, med en stor andel offererade projektförsäljningar, ger en stabil plattform med jämnt fördelade intäkter under året, vilket underlättar framtida planering av verksamheten.

Kommande händelser

17 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
24 Apr 2019 | Årsstämma 2018
24 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årligutdelning
10 Jul 2019 | Extrastämma 2019
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner