AFFÄRSIDÉ

Alcadons affärsidé är att möta marknadens krav och behov av produkter och system för data och telekommunikation samt att vara en naturlig samarbetspartner för företag som installerar och bygger nätverkslösningar för nuvarande och framtida behov.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: ALCA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Senaste analysen | 22 Feb 2019 | Alcadon

Ett succesivt bättre 2019

Alcadon redovisar ett kvartal fortsatt tyngt av en svag fibermarknad i Sverige. Nettoomsättningen uppgick till 137,2 (183,2) mkr med en rörelsemarginal på 8,7%, som tyngdes av en minskning i försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Oct 2018 | Alcadon

Lyft blicken mot 2019

Alcadon redovisar en omsättning för Q3’18 på SEKm 123,5 (132,9), vilket påverkades negativt av en allmänt avstannad Sverigemarknad inom bredband (FTTH). Positivt för kvartalet är att bolagets basaffär fortsätter att…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Aug 2018 | Alcadon

Tillfälliga problem på den svenska…

Intäkterna för Alcadons andra kvartal uppgick till SEKm 133,9 (135,7), vilket motsvarar en negativ tillväxt på drygt 1%. Kvartalet har präglats av en generellt tuff Sverige-marknad inom bredbandsutbyggnaden där en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2018 | Alcadon

Attraktiv exponering mot framtidens…

Alcadon är en ledande distributör och grossist av data- och telekommunikationsprodukter, primärt inriktade mot infrastruktur för nätverk. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och komponenter från ledande leverantörer liksom egna varumärken som…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 31 Oct 2018 | Alcadon

Penser Access: Alcadon - Lyft blicken…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/lyft-blicken-mot-2019/ (https://drive.google.com/file/d/1vVw_j1f9Bu5-9BvgIp-Vursr0ivdSBpW/view?usp=sharing) Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se ( https://www.google.com/url?q=http://www.penser.se&sa=D&source=hangouts&ust=1527154573619000&usg=AFQjCNHCTgjxsPPjsbGVd08Ju4n-EMQnCQ )

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Oct 2018 | Alcadon

Delårsrapport januari - september 2018

Tredje kvartalet 2018  Nettoomsättningen minskar med 7 procent till 123,5 (132,9) MSEK  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 30 procent till 11,8 (16,9) MSEK  Periodens resultat minskar med 51 procent till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2018 | Alcadon

Valberedning för Alcadon Group AB inf…

Alcadons Group ABs (”Alcadon”) arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 25 april 2018…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Aug 2018 | Alcadon

Penser Access: Alcadon - Tillfälliga…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/tillfalliga-problem-pa-den-svenska-marknaden/ (https://drive.google.com/file/d/12FR6WVJq28BFoCR-bNThBuYuHTOXorhL/view?usp=sharing) Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se ( https://www.google.com/url?q=http://www.penser.se&sa=D&source=hangouts&ust=1527154573619000&usg=AFQjCNHCTgjxsPPjsbGVd08Ju4n-EMQnCQ )

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Aug 2018 | Alcadon

Delårsrapport januari - juni 2018

Andra kvartalet 2018  Nettoomsättningen minskar med 1 procent till 133,9 (135,7) MSEK  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 14 procent till 14,6 (17,0) MSEK  Periodens resultat minskar med 17 procent till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jun 2018 | Alcadon

Alcadon Group AB (publ) påkallar fö…

Alcadon Group AB (publ) (”Alcadon”) emitterade den 3 juni 2016 ett obligationslån 2016/2019 med ISIN SE0008375232 (”Obligationslånet”). Alcadon meddelar härmed oåterkalleligen att Alcadon kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2018 | Alcadon

Alcadon Group har fullföljt förvärvet…

Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med ca 30 öre före synergier (räknat på 2017) och koncernens soliditet påverkas marginellt negativt med 1-2 procentenheter. Emissionen av 437.500 aktier som del…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2018 | Alcadon

Penser Access: Alcadon - Attraktiv…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/attraktiv-exponering-mot-framtidens-kommunikation/ (https://drive.google.com/file/d/1xLhYygGL3CS6LAl3QQSq9Ed5YI7Gbf_K/view)  ( https://drive.google.com/file/d/1xLhYygGL3CS6LAl3QQSq9Ed5YI7Gbf_K/view )Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se ( https://www.google.com/url?q=http://www.penser.se&sa=D&source=hangouts&ust=1527154573619000&usg=AFQjCNHCTgjxsPPjsbGVd08Ju4n-EMQnCQ )

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2018 | Alcadon

Alcadon förvärvar CableCom AS

 CableCom-koncernen redovisade 2017 en omsättning på 93,4 MNOK samt ett resultat före skatt om 8,0 MNOK.  Köpeskillingen uppgår till 45 MSEK kontant på tillträdesdagen plus en apportemission av 437,500 aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2018 | Alcadon

Kommuniké från Årsstämma i Alcadon…

Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2017 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Utdelning och disposition av balanserade medel Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägare 8 210…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
24 Apr 2019 | Årsstämma 2018
24 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner