AFFÄRSIDÉ

Advenica ska göra enkla, framtidssäkrade lösningar som möjliggör förenklade arbetsflöden och som uppfyller regulatoriska krav och branschpraxis för tryggt utbyte av känslig information och samverkan.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: ADVE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Senaste analysen | 26 Apr 2018 | Advenica

Ett intressant kommande år

Advenica redovisar en nettoomsättning på SEKm 8,3 (18,3) för det första kvartalet, varav tjänsteförsäljningen uppgick till SEKm 2,3 (2,0). Försäljningen är slagig mellan kvartalen varpå inte allt för stor vikt bör…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2018 | Advenica

Rider på en säkerhetsvåg

Advenica redovisar en omsättning på SEKm 33,1 (13,8) för det fjärde kvartalet 2017, där en större order till FMV om SEKm 27 har levererats under kvartalet. Trots en större order…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Oct 2017 | Advenica

Fortsatt fokus på försäljningsarbetet…

  Advenica redovisar ett kvartal enligt förväntan med en omsättning på SEKm 6,7 (8,1) och ett rörelseresultat på SEKm -13,3 (-10,8). Det intensiva försäljningsarbetet fortgår samtidigt som etableringarna i Finland…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Sep 2017 | Advenica

Marknadsoffensiv med 2020 i sikte

Advenica designar, tillverkar och utvecklar cybersäkerhetslösningar som säljs direkt eller via samarbete med partners till slutkund. Bolaget erbjuder unika och säkra kommunikationslösningar, så att kunder fullt ut kan hantera dagens…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
2016 2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 54 62 77 111 133
EBIT (mkr) -23 -38 -26 -4 14
Vinst före skatt (mkr) -23 -38 -26 -4 14
EPS, justerad (kr) -1 -2 -1 0 0
EV/Försäljning (x) 4 3 2 1 1
EV/EBITDA (x) -16 -6 -10 43 8
EV/EBIT (x) -10 -5 -7 -54 13
P/E (x) 18

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av de nyckeltal som Erik Penser Banks analytiker estimerar, både historiska och framåtblickande.

Visa fler nyckeltal
Pressreleaser | 26 Apr 2018 | Advenica

Penser Access: Advenica - Ett…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/bolag/advenica/analys/ (https://drive.google.com/file/d/1lKX_8CKzzE7fTXaQaOw7VhoJUSOMX1mO/view?usp=sharing) Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2018 | Advenica

Kommuniké från Advenicas årsstämma…

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2018 | Advenica

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018…

1 januari – 31 mars 2018 Omsättning uppgick till 8,3 (18,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,9 (-4,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -15,6 (-3,6) MSEK. Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2018 | Advenica

Heléne Bittmann new Swedish VP Sales…

The Swedish provider of cybersecurity solutions, Advenica, has appointed Heléne Bittmann as the new VP Sales for the focus area National Security in Sweden. Heléne has extensive experience as an…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2018 | Advenica

Heléne Bittmann blir ny svensk försä…

Den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, Advenica, har rekryterat Heléne Bittmann som ny försäljningschef för fokusområdet National Security i Sverige. Heléne har mångårig erfarenhet som officer inom Flygvapnet, där hon innehaft…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Mar 2018 | Advenica

Advenica publicerar årsredovisning för…

Advenicas årsstämma hålls tisdagen den 24 april 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Roskildevägen 1, Malmö. Malmö, 2018-03-28 För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Mar 2018 | Advenica

Agreement with Asian energy company…

Interest in Advenica’s products and services for raising critical infrastructure’s – and thus society’s – preparedness for cyberattacks is increasing not only in Sweden but also internationally. On the Asian market,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Mar 2018 | Advenica

Affär med asiatiskt energibolag via…

Intresset för Advenicas produkter och tjänster för att höja kritisk infrastrukturs – och därmed hela samhällets – beredskap för cyberattacker ökar inte bara i Sverige utan även internationellt. På den asiatiska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Mar 2018 | Advenica

Kallelse till årsstämma

Rätt att delta på årsstämman Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 18 april 2018,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2018 | Advenica

New success in critical infrastructure…

Cooperation commenced late 2017 when Advenica and the energy company reviewed the information security of the company. This initial work led to the customer taking the next step to significantly…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
25 Apr 2017 | Årsstämma 2016
26 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
18 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Apr 2018 | Årligutdelning
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
18 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner