AFFÄRSIDÉ

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ADDV B
WEBBPLATS

Senaste analysen | 21 Feb 2020 | Addvise

Starkt kassaflöde ger stöd åt första…

Omsättningen i Q4’19 på 101,7 mkr kom in exakt i linje med vårt estimat och motsvarade en tillväxt på 39%. Organiskt växte orderingången starkt organiskt med 22%. Justerat för nedskrivningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2019 | Addvise

Stabilt steg framåt mot EBITDA-målet

Addvise är ett förvärvsdrivet medtechföretag som utvecklar och marknadsför produkter för sjukvården och läkemedelsindustrin. Bolaget består av nio decentraliserat styrda dotterbolag, uppdelade på affärsområdena Sjukvård och Lab. Trots en kombination…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Sep 2019 | Addvise

Förvärvsdriven medtech står inför…

Addvise är ett förvärvsdrivet medtechföretag som utvecklar och marknadsför produkter för sjukvården och läkemedelsindustrin. Bolaget består av nio decentraliserat styrda dotterbolag, uppdelade på affärsområdena Sjukvård och Lab. Trots god tillväxt,…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 6 Apr 2020 | Addvise

ADDvise Group AB: Orderingången för…

Resultatet för första kvartalet påverkas väsentligt negativt på grund av störningar i leverantörs- och kundkedjan samt störningar i personalstyrkan till följd av sjukfrånvaro.   – Första kvartalet är ett rekordkvartal när…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2020 | Addvise

ADDvise Group AB: The order intake for…

The result of the first quarter will be negatively affected, materially. This is due to interruptions in the supply chain and ADDvise Group personnel, because of absence due to illness.  –  …

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Mar 2020 | Addvise

ADDvise Group AB (publ) publicerar å…

För vidare upplysningar:Rikard Akhtarzand, VD+46 765-25 90 71rikard.akhtarzand@addvisegroup.se   Viktig information: Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Mar 2020 | Addvise

Kallelse till årsstämma i ADDvise…

AnmälanAktieägare som önskar deltaga i stämman måste: i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är lördagen den 18 april 2020 (eftersom avstämningsdagen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2020 | Addvise

Styrelsen i ADDvise Group AB (publ)…

Orderingången under första kvartalet 2020 bedöms uppgå till drygt 125 MSEK vilket motsvarar en ökning med cirka 50 procent jämfört med samma kvartal föregående år (84 MSEK). En betydande del…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Mar 2020 | Addvise

ADDvise Group AB: Nulägesrapport om…

Utmaningen för ADDvise Group, specifikt under det första kvartalet, är att omsätta den högre orderingången till intäkter. Skälet till det är störningar i leverantörs- och kundkedjan samt störningar i personalstyrkan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2020 | Addvise

COO i ADDvise Group AB, Erland Pontusson…

Efter den 30 juni 2020 kommer Erland Pontussons arbetsuppgifter som COO initialt att övertas av befintliga befattningar inom ADDvise Group AB. Erland Pontusson startade som affärsområdeschef i ADDvise och tog…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2020 | Addvise

Valberedningens förslag till styrelse i…

Staffan Torstensson har en Master of Science i Business Administration, Jönköping International Business School och är operativt verksam som partner på Evli Bank inom corporate finance. Staffan Torstensson är idag…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2020 | Addvise

The nomination committee's proposal of…

Staffan Torstensson has a Master of Science in Business Administration, Jönköping International Business School and is operating as partner at Evli Bank within corporate finance. Staffan Torstensson is currently board…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2020 | Addvise

COO in ADDvise Group AB, Erland…

After 30 June 2020, the work performed by Erland Pontusson as the COO will initially be taken over by existing positions within ADDvise Group AB.   Erland Pontusson commenced his…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
24 Apr 2020 | Årsstämma 2019
24 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
27 Apr 2020 | Årligutdelning
24 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner