AFFÄRSIDÉ

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn och består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de fem dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo AS, Erimed International KB och Huka B.V. Bolagets vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ADDERA
WEBBPLATS

PENSER PLAY

Senaste analysen | 20 Nov 2020 | AdderaCare

Stabilt resultat i Q3'20

AdderaCare rapporterade försäljning på 50,9 mkr i Q3’20 (51,6), samt EBITDA på 6,4 mkr (6,8). Flertalet av bolagets marknader återhämtade sig under kvartalet, och AdderaCare arbetar med såväl prissättning som…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2020 | AdderaCare

Förbättrad livskvalitet

Vi initierar bevakning av AdderaCare (ADDERA). Positiva trender, som att vi lever längre, medför ett ökat tryck på den arbetande delen av befolkningen, och det i sin tur sätter press…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 8 Sep 2020 | AdderaCare

Erik Penser Bank inleder analys av…

Erik Penser Bank, Certified Adviser och likviditetsgarant för AdderaCare, släppte den 28 augusti sin första analys av AdderaCare. I analysen skriver Penser att om AdderaCare når deras prognoser för 2021,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Aug 2020 | AdderaCare

AdderaCare offentliggör halvårsrapport…

VD Marianne Sernevi kommenterar: ” Vi satsar på att skapa tillväxt och lönsamhet trots pandemin genom att fokusera på de marknader där efterfrågan finns samt genom att ställa om hur…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jul 2020 | AdderaCare

AdderaCare slutför HUKA-förhandling:…

Det här är ett bra utfall för oss: dels innebär överenskommelsen en lägre tilläggsköpeskilling, dels ger den incitament för Hukas tidigare ägare att fortsatt vara verksam i företaget med fokus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jul 2020 | AdderaCare

Sista dag för handel med BTA i…

Totalt har 7 401 238 aktier registrerats på Bolagsverket. Dessa beräknas distribueras till VP-konto/depå den 20 juli 2020. Efter registreringen uppgår antalet aktier i AdderaCare till 25 904 335 aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2020 | AdderaCare

AdderaCares företrädesemission ö…

VD Marianne Sernevi kommenterar ”Nu står vi ännu bättre rustade att kunna göra viktiga investeringar i dotterbolagen och därigenom möta de behov som finns när det gäller effektiviseringar inom en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2020 | AdderaCare

Idag inleds teckningstiden i AdderaCares…

Motiv för nyemissionen AdderaCare har det senaste året gjort nödvändiga och viktiga investeringar i sina dotterbolag, framför allt riktade mot ökad digitalisering och effektivisering inom produktion, lager och logistik. Tillväxttakten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2020 | AdderaCare

AdderaCare AB offentliggör memorandum i…

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till AdderaCare i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. För mer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 May 2020 | AdderaCare

AdderaCare förhandlar om tilläggskö…

Moderbolaget kan som ett resultat av förhandlingen därför inte bli skyldigt att betala mer än det tidigare överenskomna beloppet om 1,5 MEUR, men däremot ett belopp som är lägre än…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2020 | AdderaCare

AdderaCare har avhållit årsstämma -…

I sitt stämmoanförande betonade VD Marianne Sernevi bolagets potential och den underliggande goda efterfrågan, och summerade avslutningsvis: ”Vår agenda framåt handlar om att vi på kort sikt, givet Coronaförutsättningarna, kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2020 | AdderaCare

Kommuniké från AdderaCare AB (publ) å…

Utdelning Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019. Styrelse, revisor och arvode Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Benediktsson, Leif Lindau, Hans Andersson och…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner