AFFÄRSIDÉ

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn och består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de sex dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo AS, Erimed International KB, Huka B.V samt Linds Ortopediska AB. Bolagets vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ADDERA

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 2 Mar 2022 | AdderaCare

Bra avslutning på 2021

  Bra avslutning på 2021 AdderaCare rapporterade EBITDA på 11,2 mkr i Q4’21 (7,3), vilket innebar att helåret landade på 23,6 mkr (17,5). Marknaden närmar sig normalitet, men svårigheter vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2021 | AdderaCare

Q3'21

  Tuffare förutsättningar i Q3’21 AdderaCare rapporterade en nettoomsättning på 61,1 mkr, upp från 50,9 mkr i Q3’20 drivet av förvärvet av Linds Ortopediska. Organisk tillväxt uppgick till 1% y/y…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2021 | AdderaCare

Första kvartalet med Linds Ortopediska

  Resultatförstärkning i Q2’21 AdderaCare rapporterade en tillväxt försäljningsmässigt på 41% i Q2’21 y/y, varav ca 17% avsåg försäljning relaterad till förvärvet av Linds Ortopediska. EBITDA på 6,1 mkr (4,1)…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 May 2021 | AdderaCare

Fokus på förvärv i Q1'21

  God kostnadskontroll i säsongsmässig svagt Q1 AdderaCare rapporterade försäljning på 45,4 mkr (47,9), med ett förbättrat EBITDA på 0,2 mkr (-0,4) till följd av god kostnadskontroll i Q1’21. Marknaderna…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Mar 2021 | AdderaCare

Lönsamt förvärv till bra prislapp

Förvärv av Linds Ortopediska AB AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska AB för 50 mkr, inklusive en väntad tilläggsköpeskilling om 10 mkr. Linds är en ortopedteknisk verksamhet med mottagningar i Solna och…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2021 | AdderaCare

Positiv lönsamhetstrend i samtliga…

AdderaCare levererade EBITDA i Q4’20 på 7,3 mkr, upp från 0,5 mkr Q4’19. Samtliga dotterbolag visar på en positiv lönsamhetstrend, vilket är ett kvitto på att AdderaCare är på rätt…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Nov 2020 | AdderaCare

Stabilt resultat i Q3'20

AdderaCare rapporterade försäljning på 50,9 mkr i Q3’20 (51,6), samt EBITDA på 6,4 mkr (6,8). Flertalet av bolagets marknader återhämtade sig under kvartalet, och AdderaCare arbetar med såväl prissättning som…

Läs analysen
| 26 May 2021 | AdderaCare

AdderaCare har avhållit årsstämma -…

I sitt stämmoanförande betonade VD Marianne Sernevi bolagets potential framåt. Marianne summerar efteråt: ”Med Linc AB ombord som ny storägare har vi fått in det kapital som behövdes för att…

Läs hela nyheten
| 26 May 2021 | AdderaCare

Kommuniké från årsstämma i…

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för AdderaCare och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för…

Läs hela nyheten
| 12 May 2021 | AdderaCare

AdderaCare offentliggör delårsrapport…

VD Marianne Sernevi kommenterar:”Under årets första kvartal har vi slutfört förhandlingarna om förvärv med ägarna till Linds Ortopediska och affären genomfördes den första maj. Linds bidrar med stort patientfokus, kompetens…

Läs hela nyheten
| 5 May 2021 | AdderaCare

AdderaCare publicerar årsredovisning f…

AdderaCare publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020 AdderaCare AB (publ) publicerar idag, den 5 maj 2021, årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.adderacare.com/investerare/ och kan laddas ned…

Läs hela nyheten
| 4 May 2021 | AdderaCare

AdderaCare tillsätter affä…

”Det här är en utmärkt lösning. Vi tar till vara Bas Kamps entreprenörsdriv och förmåga att skapa affärer och gör det till en tillgång för hela koncernen, vilket bidrar till…

Läs hela nyheten
| 22 Apr 2021 | AdderaCare

Kallelse till årsstämma i AdderaCare…

AdderaCare välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den26 maj 2021 så…

Läs hela nyheten
| 16 Apr 2021 | AdderaCare

AdderaCares förvärv av Linds…

”Vi välkomnar Linds Ortopediska som en del av vår koncern från den 1 maj. Det stärker våra möjligheter att utveckla AdderaCares samlade affär inom ortopedteknik.” säger Marianne Sernevi, VD för…

Läs hela nyheten
| 24 Mar 2021 | AdderaCare

AdderaCare: Rättelse: pressmeddelande…

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta: Marianne Sernevi, VDTelefon: 0708-69 05 69E-post: marianne.sernevi@adderacare.com Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen…

Läs hela nyheten
| 24 Mar 2021 | AdderaCare

AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska…

AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska AdderaCare AB förvärvar Linds Ortopediska AB (Linds) för 40 MSEK med möjlig tilläggsköpeskilling på 10 MSEK. Linds är en ortopedteknisk verksamhet med 25 anställda som verkar…

Läs hela nyheten
| 24 Mar 2021 | AdderaCare

AdderaCare förvärvar Huka B.V. och…

AdderaCare förvaltar aktivt en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn och bolagets strategi är att växa genom förvärv och organisk tillväxt. Bolaget förvärvar nu samtliga aktier i Huka B.V. Huka är ett nederländskt…

Läs hela nyheten