Senaste analysen | 29 Jul 2022 | Everysport Media Group

Ökad osäkerhet på marknaden

  Fortsatt motvind för padeln Försäljningen minskade y/y till 47 mkr (58) och EBITDA minskade till 1,2 mkr (16,4). Trots en vikande annonsmarknad ökade omsättningen inom Media 6% tack vare…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | Everysport Media Group

Fördubblad försäljning men utmaningar…

  Fördubbling av försäljningen Försäljningen uppgick till 50 mkr vilket var en fördubbling y/y (26), främst drivet av förvärv av bl.a. Every Padel, samt en organisk tillväxt på 12%. EBITDA…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Everysport Media Group

Analyskommentar - Förbättring i Q1 y/y…

  Förbättring i Q1 y/y men utmaningar i padeln Försäljningen blev 50,3 mkr vilket var en fördubbling y/y (25,5), främst drivet av förvärv av bl.a. Every Padel och organisk tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | Everysport Media Group

Positionerar sig för tillväxt

  Fortsatt tillväxtsatsning Omsättningen för helåret uppgick till 186,6 mkr vilket var i linje med våra helårsestimat. EBITDA uppgick till 32,6 mkr vs våra estimat om 39 mkr. EBIT uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2021 | Everysport Media Group

Visar stark omsättningstillväxt

  Säsongseffekter spökar Försäljningen i Q3 uppgick till 43,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 116%. Den organiska tillväxten uppgick till 15%. Det var under våra estimat då vi underskattat…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2021 | Everysport Media Group

Rekordkvartal

  B2C-tillväxt imponerar Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 58,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 226%. Av denna var 44% organisk, 27,5 mkr kopplade till förvärvet av Klövern Padel och…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 May 2021 | Everysport Media Group

Stark B2C tillväxt imponerar

  B2C-tillväxt imponerar ESMG:s intäkter uppgick till 25,48 mkr i kvartalet vs våra estimat om 29,9 mkr. Avvikelsen går främst att härleda till att B2B-segmentet, dvs annonsintäkter, var lägre än…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-29 Ökad osäkerhet på marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Fördubblad försäljning men utmaningar inom padelverksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Förbättring i Q1 y/y men utmaningar i padeln Visa Stäng
2022-02-28 Positionerar sig för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Visar stark omsättningstillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Nov 2021 | Everysport Media Group

Visar stark omsättningstillväxt

 

Säsongseffekter spökar

Försäljningen i Q3 uppgick till 43,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 116%. Den organiska tillväxten uppgick till 15%. Det var under våra estimat då vi underskattat säsongseffekten inom padel. Prenumerationsintäkter inom B2C växte med 30% y/y. B2B-intäkterna uppgick till 19,2 mkr, motsvarande en organisk tillväxt om 51%. EBITDA uppgick till 6,6 mkr vilket var under våra estimat till följd av säsongseffekter.

Kalibrerar estimaten

På innevarande år justerar vi våra estimat för att reflektera ett svagare Q3 än väntat. Det handlar huvudsakligen om en justering för kalendereffekter. Q4 har inletts starkt och inom padel är bokningsläget 113% högre i oktober än i juli. Kommande år gör vi marginella estimatförändringar då vi nu har en bättre bild av kostnadsbasen framöver. Försäljningsestimaten sjunker således med 7% 2022 och 2% 2023.

Bibehåller motiverat värde

Trots att vi kortsiktigt underskattat säsongsvariationerna i bolaget är vårt långsiktiga case i bolaget intakt. Vi bibehåller således vårt motiverade värde om 61–63 kr. Vi ser fortsatta triggers i närtid givet att bolaget fortsätter att konsolidera den svenska padelmarknaden.
2021-08-23 Rekordkvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-14 Stark B2C tillväxt imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Förvärvar Klövern Padel Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-09 Delarnas värde överträffar summan Ladda ner | Visa Stäng