Senaste analysen | 15 Aug 2023 | Irisity

Guidning för helåret visar att tillvä…

  Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 144% y/y varav 60% var organisk. EBITDA uppgick till 1,2 mkr. Bolaget fortsätter att stärka bruttomarginalen som…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2023 | Irisity

Arbetar av orderbok från 2022

  Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 144% y/y varav 60% var organisk. EBITDA uppgick till 1,2 mkr. Bolaget fortsätter att stärka bruttomarginalen som…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2023 | Irisity

Orderbok visar att tillväxt är på vä…

  Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 144% y/y varav 60% var organisk. EBITDA uppgick till 1,2 mkr. Bolaget fortsätter att stärka bruttomarginalen som…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2023 | Irisity

Analyskommentar - Vinstvarning med…

  Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 144% y/y varav 60% var organisk. EBITDA uppgick till 1,2 mkr. Bolaget fortsätter att stärka bruttomarginalen som…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Irisity

Flertalet utmaningar framöver

  Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 144% y/y varav 60% var organisk. EBITDA uppgick till 1,2 mkr. Bolaget fortsätter att stärka bruttomarginalen som…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2022 | Irisity

Organisk tillväxt accelererar

  Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 144% y/y varav 60% var organisk. EBITDA uppgick till 1,2 mkr. Bolaget fortsätter att stärka bruttomarginalen som…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Aug 2022 | Irisity

Analyskommentar - Visar på stark…

  Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 144% y/y varav 60% var organisk. EBITDA uppgick till 1,2 mkr. Bolaget fortsätter att stärka bruttomarginalen som…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-08-15 Guidning för helåret visar att tillväxten är tillbaka Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Arbetar av orderbok från 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Orderbok visar att tillväxt är på väg tillbaka Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Analyskommentar - Vinstvarning med anledning av försenade leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Flertalet utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Organisk tillväxt accelererar Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Analyskommentar - Visar på stark organisk och förvärvad tillväxt Visa Stäng
Analys | 12 Aug 2022 | Irisity

Analyskommentar – Visar på stark organisk och förvärvad tillväxt

 

Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 144% y/y varav 60% var organisk. EBITDA uppgick till 1,2 mkr. Bolaget fortsätter att stärka bruttomarginalen som uppgick till 83,4%.

De drivande marknaderna bakom tillväxten är Mellanöstern och Sydostasien. I Europa och Amerika fortsätter bolaget att stärka sin pipeline och fördjupa samarbetet med sina partner. MRR vid kvartalets slut uppgick till 5,5 mkr vilket motsvarar en ökning med 83% y/y. MRR tyngs dock tillfälligt av att bolaget på den svenska marknaden genomgår en utredning av IMY (Integrationsskyddsmyndigheten). Myndigheten utvärderar om Irisitys anonymitetsalgoritmer gör att bolagets kameror inte är tillståndsskyldiga på offentliga platser. Tidigare har länsstyrelsen i Västra Götalands län bedömt fallet vara så och bolaget och vi bedömer att IMY kommer att ge ett positivt utlåtande. Detta har påverkat bolagets försäljning på den svenska marknaden negativt då kommuner har stoppat utrullningar samt även i vissa fall sagt upp avtal.

Kassan i kvartalet uppgick till 30,4 mkr. Bolaget har en försenad utestående kundbetalning kopplad till US Department of Treasury om USD 1,3m som inte räknas med i kassan. Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar i rörelsekapital uppgick till 1,5 mkr och efter förändringar i rörelsekapital 19,2 mkr. Vi bedömer att kassaflödet kommer stärkas under året givet försäljningsutvecklingen och styrningen av rörelsekapitalet.

Aktieslutsats
Bolaget visade en stark organisk och förvärvad tillväxt trots utmanade makromiljö och den pågående utredningen kring anonymisering. Vi anser att bolaget kommer kunna hantera kassasituationen och ser därför positivt på rapporten och bedömer att tillväxten kommer stärkas under H2.

 

2022-07-22 Analyskommentar - School Guard lanseras på Google Cloud Marketplace Visa Stäng
2022-05-25 Kapitalmarknadsdag sätter tempot framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Analyskommentar - Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Underskattad volatilitet i intäkterna Visa Stäng
2022-03-21 Analyskommentar - Kommentar kring organisk tillväxt Visa Stäng
2022-02-21 MRR-tillväxt och bruttomarginal når rekordnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Nytt motiverat värde till följd av kommersialiseringsplan Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Förvärvar Agent Vi Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-09 Tilltagande tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 I linje med våra förväntningar samt bekräftar kommersialiseringsplan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Avtal med Milestone samt positiva signaler ändrar riskbild Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Imponerande SaaS tillväxt i tufft pandemiläge Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Avtal med Axis ändrar spelplanen Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Kapitalanskaffning banar väg för kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-07 Ett lugnt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-24 G4S implementerar Irisitys AI-videoanalys Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Övervintrar Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Förseningar men stark balansräkning Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Högre takt än väntat i utrullning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Utrullningen långsammare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 MRR fortsätter att stiga Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23  Förvärv och förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Nyemission, förvärv och fler LOIs Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 MRR stiger kraftigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Full gas mot SaaS Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Bolaget som ser allt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Oct 2023 | Extrastämma 2023
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3