Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 5 Nov 2020 | ZetaDisplay

Stark kostnadskontroll och…

Omsättningen uppgick till 86,9 mkr vilket var långt under våra estimat. Siffran motsvarade en organisk tillväxt om -22%. SaaS-intäkterna uppgick i kvartalet till 38,4 mkr vilket var i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2020 | ZetaDisplay

ZetaDisplay - En potentiell Europeisk…

Med anledning av analytikerbyte väljer vi att släppa en reinitiering av Access-bolaget ZetaDsiplay. Bolaget befinner sig i ett intressant skede i en växande industri. Digital Signage marknaden har historiskt varit…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2020 | ZetaDisplay

Bruttomarginal imponerar

Intäkterna minskade med 20% till 78,1 mkr, 11% lägre än våra estimat. EBITDA uppgick till 11,1 mkr vilket var högre än våra estimat. Anledningen är ändrad produktmix till följd högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Apr 2020 | ZetaDisplay

Visar fortsatt organisk tillväxt trots…

Nettoomsättningen för ZetaDisplay i kvartalet uppgick till 105,6 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Samtliga bolagets internationella projekt är igång och löper fortsatt på. Den organiska tillväxten uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2020 | ZetaDisplay

Gynnsam produktmix stärker…

Omsättningen under kvartalet uppgick till 144,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om ca 10%. Siffran var i linje med våra förväntningar. ARR uppgick till 165,5 mkr vilket var ca 15%…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2019 | ZetaDisplay

Fokus skiftas nu mot den internationella…

ZetaDisplay rapporterar ett kvartal överlag i linje mot väntat. En god intäktsmix med högre andel återkommande intäkter bidrog positivt på bruttomarginalen som uppgick till 50,8% (vår prognos 50,2%). De återkommande…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | ZetaDisplay

Dags att skörda frukterna

ZetaDisplay lämnar en rapport utan några större överraskningar. Nettoomsättningen ökade med 7% till 97,4 (90,8) mkr, vilket var drygt 3% under vår prognos. De repetitiva intäkterna uppgick till 32,5 (22,0)…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-11-05 Stark kostnadskontroll och marginalexpansion kompenserar svag organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 ZetaDisplay - En potentiell Europeisk dominant Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-22 Bruttomarginal imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Visar fortsatt organisk tillväxt trots Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 24 Apr 2020 | ZetaDisplay

Visar fortsatt organisk tillväxt trots Covid-19

Nettoomsättningen för ZetaDisplay i kvartalet uppgick till 105,6 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Samtliga bolagets internationella projekt är igång och löper fortsatt på. Den organiska tillväxten uppgick till 2,2%. EBIT i kvartalet uppgick till -15,5 mkr. Rörelseresultatet tyngs av EO poster om 17,1 mkr. Dessa EO-poster är delvis relaterade till bolagets tidigare annonserade kostnadsbesparingsprogram. Vi sänker försäljningsestimaten för helåret med 10% och EBIT med 47%. Justerad EBIT minskar dock bara med ca 11%. Detta gör att vi sänker vårt motiverade värde till 22-24 kr från 29-31. Vilket gör att vi ser en medelhög potential i aktien till en låg risk. Bolaget har genom sin nyligen genomförda obligationsemission en stark kassa och detta i kombination med att återkommande intäkter (ARR) utgör ca 31% av försäljningen motiverar den låga risken i bolaget.

Visar fortsatt organisk tillväxt

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 105,6 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Samtliga bolagets internationella projekt är igång. Den organiska tillväxten uppgick till 2,2%, något över våra Q1’20 estimat. ARR uppgick 158,8 mkr vilket motsvarar tillväxt om 16% y/y. EBIT i kvartalet uppgick till -15,5 mkr. Rörelseresultatet tyngs av EO poster om 17,1 mkr. Dessa EO-poster är delvis relaterade till bolagets tidigare annonserade kostnadsbesparingsprogram. Bolaget har för avsikt att spara över 20 mkr kommande 12 månader. Av de 17,1 mkr är 8,7 mkr relaterade till personalkostnader och 6,5 mkr är relaterade till övriga externa kostnader. Vi ser positivt på att hårdvaruintäkterna i Sverige ökar med 44% vilket torde bana väg för ökade SaaS intäkter samt stigande bruttomarginal.

…besparingsprogram och återkommande intäkter skyddar

Vi sänker försäljningsestimaten för helåret med 10% och EBIT med 47%. Justerad EBIT minskar dock bara med ca 11%. Vi bibehåller dock våra intäktsestimat för 2021-2022 i princip oförändrade då vi anser att projekt kommer att skjutas i tiden snare än att avbrytas. Vi sänker dock EBIT estimaten för 2021 med 7,4% baserat på en något förändrad bruttomarginal EPS sjunker med ca 13%. Intäktsbortfallet för 2020 kompenseras delvis av bolagets annonserade kostnadsbesparingsprogram samt 30% återkommande intäkter. De marknader (Nederländerna, Norge och Finland) som berörs mest av politiska Covid-19 åtgärder är de marknader med högst andel återkommande intäkter vilket gör att vi höjer våra estimat för bruttomarginalen till 54,8% på helåret.

Justerar ned motiverat värde

Vi sänker vårt motiverade värde till 22-24 kr från 29-31. Anledningen är dels våra ändrade prognoser samt en ökat riskpremie på marknaden. Värderingen är i linje med vår tidigare Sum of parts modell där mjuk- och hårdvaruintäkter värderades separat. I dagsläget handlas bolaget på en implicit WACC på 12,5%. Vilket gör att vi ser en medelhög potential i aktien till en låg risk. Bolaget har genom sin nyligen genomförda obligationsemission en stark kassa och detta i kombination med att återkommande intäkter (ARR) utgör ca 31% av försäljningen motiverar den låga risken i bolaget. Vi bedömer att Zeta kan vara en konsolideringsaktör i denna marknad då många mindre konkurrenter kan få det tufft.

2020-02-10 Gynnsam produktmix stärker bruttomarginalen Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Fokus skiftas nu mot den internationella utrullningen Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Dags att skörda frukterna Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Se igenom hacket i de repetitiva intäkterna Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Rekordkvartal och nya finansiella mjukvarumål Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Mjukvaruresan fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-10 En mjukvaruresa marknaden har missat Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
4 May 2020 | Årsstämma 2019
4 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årligutdelning
21 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Dec 2020 | Extrastämma 2020
5 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
3 May 2021 | Årsstämma 2020
3 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner