Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 19 Dec 2019 | ScandiDos

Starkare efterfrågebild

Försäljningen i Q2’19/20 (aug-okt) steg till 12,5 mkr (8,7). Vi hade dock räknat med 13,9 mkr. Avvikelsen förklaras primärt av en något lägre systemförsäljning. Däremot var påverkan från produktmix samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Sep 2019 | ScandiDos

Vind i seglen

Försäljningen i Q1’19/20 (maj-juli) steg till 12,9 mkr (7,1), vilket var 30% över vår förväntan på 10 mkr. Avvikelsen förklaras av en högre systemförsäljning. Detta var även drivkraften bakom den…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jul 2019 | ScandiDos

Låg systemförsäljning

Försäljningen i Q4’18/19 (feb-apr) sjönk till 16,1 mkr (18,7), vilket var 40% under vår förväntan på 27 mkr. Avvikelsen förklaras av att vi räknat med en högre systemförsäljning, primärt ifrån…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Mar 2019 | ScandiDos

Lansering av Delta4 Phantom+ MR

Försäljningen i Q3’18/19 (nov-jan) steg till 16,9 mkr (11,6), vilket var 3% under vår förväntan på 17,5 mkr. Avvikelsen förklaras primärt av att vi räknat med en något större order…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2019 | ScandiDos

En strålande stjärna tänds i Mexiko

Scandidos rapport för andra kvartalet var svagare än vi väntat oss på grund av långa beslutsprocesser hos kunder, regulatoriska krav i Kina samt nedskrivning av varulager. En ljuspunkt är att…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Sep 2018 | ScandiDos

Svag start på det nya verksamhetsåret

Försäljningen sjönk till SEKm 7,1 (9,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 14. Avvikelsen förklaras till stor del av att kundernas beslutsprocess tar lång tid och därmed inte har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Jun 2018 | ScandiDos

Avslutar året på topp

Försäljningen steg till SEKm 18,7 (11,5), vilket var över vår förväntan om SEKm 17. Tillväxtökningen förklaras primärt av att försäljningen av Delta4 Discover tar fart igen efter en svag Q3…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-12-19 Starkare efterfrågebild Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-16 Vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Sep 2019 | ScandiDos

Vind i seglen

Försäljningen i Q1’19/20 (maj-juli) steg till 12,9 mkr (7,1), vilket var 30% över vår förväntan på 10 mkr. Avvikelsen förklaras av en högre systemförsäljning. Detta var även drivkraften bakom den lägre bruttomarginalen, som sjönk till 75% (86%), då systemförsäljning har en lägre marginal än förbrukningsvaror och tjänster. Rörelsekostnaderna sjönk till 13,1 mkr (14,6), vilket var något över vår förväntan på 12 mkr. Avvikelsen berodde framförallt på högre personalkostnader. EBIT uppgick till -3,6 mkr (-8,7). Efter rapporten höjer vi vårt försäljningsestimat med 21% för ’19/20e drivet av den högre systemförsäljningen samt breddningen av portföljen (senast av Delta4 Phantom+ MR). Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risknivå.

82% tillväxt i kvartalet

Försäljningen i Q1’19/20 (maj-juli) steg till 12,9 mkr (7,1), vilket var 30% över vår förväntan på 10 mkr. Avvikelsen förklaras av en högre systemförsäljning. Detta var även drivkraften bakom den lägre bruttomarginalen, som sjönk till 75% (86%), då systemförsäljning har en lägre marginal än förbrukningsvaror och tjänster. Rörelsekostnaderna sjönk till 13,1 mkr (14,6), vilket var något över vår förväntan på 12 mkr. Avvikelsen berodde framförallt på högre personalkostnader. EBIT uppgick till -3,6 mkr (-8,7) jämfört med vår förväntan om -4,5 mkr.

Order för både Delta4 Phantom+ MR samt Delta4 Discover

Under kvartalet tog bolaget emot order från UMC Utrecht (Universitetet som varit initiativtagare till MRlinac och Elektas samarbetspartner) på två Delta4 Phantom+ MR system. Detta är ett viktigt erkännande för produkten och en stark referens. Bolaget har även erhållit order från Ospedale Ivrea i Italien för ett Delta4 Discover-system som kan levereras under innevarande kvartal. ScandiDos har även stärkt försäljningsorganisationen genom rekryteringen av Peter Reinli som ny säljchef. Peter har lång internationell erfarenhet inom medicinteknik och har bl.a. jobbat nio år för Elekta i Asien.

Höjer EPS med 23% för ’19/20e

Efter rapporten höjer vi vårt försäljningsestimat med 21% för ’19/20e drivet av den högre systemförsäljningen samt breddningen av portföljen (senast av Delta4 Phantom+ MR). Bolaget avslutade en nyemission under maj, vilket stärkte kassan med ca 33 mkr. Den stärkta kassan är tillsammans med en ökad efterfrågan de främsta motiven till att vi justerar ned risken i bolaget från Hög till Medel. Vi ser fortsatt uppsida i aktien från nuvarande nivåer baserat på 1) ett nytt EU-direktiv för kvalitetssäkring vid strålbehandling som talar för en ökad efterfrågan på den kvalité och noggrannhet Delta4 Discover levererar, 2) försäljningsstarten av Delta4 Phantom+ MR och 3) lanseringen av planeringssystemet Delta4 TPV under senare delen av ’19/20 (som använder Monte Carlo-algoritmer). Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risknivå.

2019-07-01 Låg systemförsäljning Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-18 Lansering av Delta4 Phantom+ MR Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 En strålande stjärna tänds i Mexiko Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Svag start på det nya verksamhetsåret Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Avslutar året på topp Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Produktionsstörning drog ned försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 Varian ger tummen upp Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-02 Ökad andel repetitiva intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Sum of the parts indikerar väsentlig uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Strålande utsikter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
28 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
2 Oct 2017 | Årsstämma 2016
3 Oct 2017 | Årligutdelning 2016
28 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
2 Oct 2018 | Årsstämma 2017
3 Oct 2018 | Årligutdelning
14 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
12 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 Oct 2019 | Årsstämma 2019
8 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
9 Oct 2019 | Årligutdelning
10 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner