Datum Titel Alternativ
2024-02-21 Behöver visa tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 IVACC Q3 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 IVACC Q2’23 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Villkoren för företrädesemissionen kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 May 2023 | Intervacc

Villkoren för företrädesemissionen kommunicerade

 

Villkoren för företrädesemissionen kommunicerade

I april annonserades att styrelsen beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om ca 100 mkr, för att finansiera accelererad kommersialisering av Strangvac, regulatoriska processer för marknadsgodkännande i Nordamerika, Australien och Nya Zealand samt vidareutveckling av produktportföljen. Det var väntat med en kapitalanskaffning och det ger bolaget resurser att snabba på ovanstående, framför allt försäljningsarbetet av Strangvac. En extra bolagsstämma har nu godkänt emissionen och villkoren är kommunicerade.

33% utspädning

Teckningskursen har fastställts till 4,10 kr och högst 25,2 miljoner nya aktier emitteras. Varje befintlig aktie ger en teckningsrätt och det krävs två teckningsrätter för att teckna en ny aktie. Efter kostnader förknippade med emissionen kommer bolaget att få in ca 92 mkr. Utspädningseffekten blir ca 33%. Offentliggörande av utfall av emissionen sker den 9 juni.

 

Sänker WACC och behåller motiverat värde

Efter att villkoren blivit kända har vi uppdaterat vår modell med emissionslikviden och nya antal aktier. Som vi skrev i senaste analysen, höjde vi vårt avkastningskrav till 20% bland annat för att ta hänsyn till den pågående kapitalanskaffningen. Nu när villkoren är kända har vi sänkt avkastningskravet till 16%, vilket dock fortfarande är högt för att reflektera en hög risk.

 

2023-05-04 Försäljningsstarten tar längre tid än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Analyskommentar - Företrädesemission Visa Stäng
2023-02-20 Långsiktiga finansiella mål kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Strangvac till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Analyskommentar - Strangvac frisläppt för försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Benelux Visa Stäng
2022-09-01 Försäljningen av Strangvac är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Analyskommentar - Försäljningen är igång i Europa Visa Stäng
2022-06-09 Rider in i en ny fas Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
13 Jun 2024 | Årligutdelning
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024