Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 11 Feb 2020 | Surgical Science Sweden AB

Vi ser fortsatta triggers i närtid

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 39,3 mkr vilket var något under vår förväntan. Proforma motsvarar det en tillväxt om 8% Y/Y. EBITDA under kvartalet uppgick 17 mkr vilket motsvarar en…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2019 | Surgical Science Sweden AB

Nya mål höjt motiverat värde

SuS rapporterade en omsättning om 32,3 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 35% y/y om Sensegraphics inkluderas i Q3’18 års försäljning. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 mkr, detta inklusive engångsposter om…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2019 | Surgical Science Sweden AB

Fokus för Q3 blir integrerging av…

Surgical Science redovisade en omsättning om 16,1 mkr vilket innebar en tillväxt om 9% y/y. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 mkr vilket var högre än vårt estimat -4,3 mkr. Vid kvartalets…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

SensGraphic a match made in Heaven

Surgical Science har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva bolaget SenseGraphic för 300 mkr på kassa- och skuldfribasis. Bolaget hade en proforma försäljning om 50 mkr för kalenderåret 2018…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 May 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science - Imponerande tillväxt…

Bolaget rapporterade en nettoomsättning på 13,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt på 23% y/y vilket bör ses som starkt då det ligger ca 3 procentenheter över bolagets långsiktiga målsättning om…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2019 | Surgical Science Sweden AB

2019 robotens år

Omsättningen för helåret 2018 uppgick till 65,7 mkr. Det motsvarar en tillväxt på 15% vilket var i linje med våra förväntningar. Q4’18 stod för 39% av omsättningen och rörelseresultatet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2018 | Surgical Science Sweden AB

Starkt kvartal bådar gott för stark Q4…

SuS rapporterade en nettoomsättning om SEKm 13,8 och totala intäkter på SEKm 15,2 för Q3’18, vilket är över vårt estimat för totala intäkter på SEKm 14,2. Även rörelseresultatet på SEKm…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-02-11 Vi ser fortsatta triggers i närtid Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Feb 2020 | Surgical Science Sweden AB

Vi ser fortsatta triggers i närtid

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 39,3 mkr vilket var något under vår förväntan. Proforma motsvarar det en tillväxt om 8% Y/Y. EBITDA under kvartalet uppgick 17 mkr vilket motsvarar en marginal om 43%. Anledningen till avvikelsen går att förklara med att ” attach rate” dvs andelen Intuitive Surgical system som sålds med simuleringsmjukvara var i den nedre delen av normala intervallet. Anledningen till detta går att förklara med bl.a. geografi och vilka kunder ISRGs sålt till. Vi justerar ned våra försäljningsestimat med ca 5% kommande år, detta för att ta höjd för en lägre ”attatch rate”. Vi justerar även ned EBIT och EPS med 5% 2020 och 11% 2021. Baserat på bolagets målsättning om att nå en försäljning om 400 mkr 2024 ser vi ett motiverat värde om 440-460 kr. I närtid ser vi kurstrigger i form av nya samarbeten samt kompletterande förvärv.

Lägre resultat och omsättning än väntat

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 39,3 mkr vilket var något under vår förväntan. På helårsbasis proforma blev tillväxten 8% vilket var under våra och bolagets förväntningar. Anledningen till den låga tillväxten var att andelen Intuitive Surgical (ISRG) system som sålts med tillhörande simuleringsmjukvara (attach rate) var på en låg nivå. SuS och vi bedömer detta som en tillfällighet och avvikelsen ligger i den nedre delen av normalintervallet. Anledningen till avvikelsen är b.la kopplat till vilka marknader ISRGs system säljs på och till vilka kunder. Vi bedömer det som sannolikt att vissa av dessa system kan uppgraderas i framtiden. Bruttomarginalen i Q4’10 uppgick till 84% vilket var något över våra förväntningar. EBITDA under Q4’19 uppgick till 17 mkr vilket motsvarar en marginal om 43%, i linje med bolagets målsättning.

Mindre justeringar

Vi justerar ned våra försäljningsestimat med ca 5% kommande år. Anledningen är att vi tar höjd för en något lägre ”attatch rate”. Detta leder till att vi justerar ned EBIT och EPS kommande två år med ca 5% för 2020 och 11% 2021. Vi bedömer dock att bolaget kommer fortsätta att leva upp till sitt lönsamhetsmål om en EBITDA marginal över 40%. Vidare ser vi att bolaget kommer att röra sig mot sitt 2024 mål om en omsättning på 400 mkr.

Nedgången ger en bra entry point

Vi använder SUS finansiella mål för 2024 som utgångspunkt för vår värdering. Enligt dessa ska försäljningen uppgå till 400 mkr 2024 samt att EBITDA marginalen ska vara högre än 40%. Dessa mål är ambitiösa, men vi bedömer dem som nåbara. Givet att målen nås ser vi ett motiverat värde i spannet 640-660 kr år 2024 vilket med ett avkastningskrav på 10% ger ett motiverat värde om 440-460 kr. Vi bedömer dock att det finns flertalet kurstriggers kommande år som kan leda till estimatförändringar vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en medelhög risk. De främsta triggers vi ser är nya OEMs partners eller kompletterande förvärv. Vi bedömer även att SuS kan utöka sitt partnerskap med ISRG vilket skulle leda till högre intäkt per sålt system.

2019-11-08 Nya mål höjt motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 Fokus för Q3 blir integrerging av SenseGraphics Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 SensGraphic a match made in Heaven Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Surgical Science - Imponerande tillväxt i kärnaffären Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 2019 robotens år Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Starkt kvartal bådar gott för stark Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Ett starkt kvartal i linje med våra estimat Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Fortsatt intressanta nyheter gällande industriella samarbeten Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Under förväntan men spännande nyheter från Sydkorea Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Kirurgisk intjäning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Extrastämma 2019
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 May 2020 | Årsstämma 2019
7 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner