Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 21 Feb 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Investment Grade ett troligt betyg till…

SBB avslutar 2018 starkt, hyresintäkterna uppgick till 1 680 mkr för 2018, i linje med våra och marknadens estimat. Driftsöverskottet uppgick till 1 071 mkr. Under kvartalet har samhällsfastigheter till…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver…

SBBs hyresintäkter i tredje kvartalet uppgår till SEKm 427, en ökning med 4% mot Q2’18. På 9-månaders basis uppgår hyresintäkterna till SEKm 1 227. Driftsnettot för samma period uppgår till…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Ett högintensivt kvartal

SBB fortsätter att växa, hyresintäkterna för H1 2018 uppgick till SEKm 800, en kraftig ökning från samma period förra året då hyresintäkterna uppgick till SEKm 584,5. Under kvartalet har man…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Yieldgap och substansrabatt två…

SBB rapporterar ett resultat i linje med våra förväntningar. Precis som för resten av fastighetsbranschen drabbas SBB av den kalla vintern med en något lägre överskottsgrad som följd. Bolaget har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Överraskande utdelning och fortsatt…

SBB överraskar marknaden med att betala utdelning om SEK 0,1 på 2017 års vinst, detta motsvarar en direktavkastning om 1,4%. Det belyser vilken potentiell högutdelare bolaget är. Bolaget har inlett…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2017 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

En potentiell högutdelare till…

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden är ett relativt nytt fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Bolaget har under en kort tid förvärvat samhällsfastigheter i Norge och Sverige samt bostadsfastigheter i Sverige för ca SEKbn 22.…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-02-21 Investment Grade ett troligt betyg till våren Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver

SBBs hyresintäkter i tredje kvartalet uppgår till SEKm 427, en ökning med 4% mot Q2’18. På 9-månaders basis uppgår hyresintäkterna till SEKm 1 227. Driftsnettot för samma period uppgår till SEKm 797, vilket motsvarar en överskottsgrad om 65%. Den mest imponerade siffran är att EPRA-NAV per aktie nu uppgår till SEK 11,24, något över vårt estimat för helåret om 11,21. NAV ökningen uppgår till ca 6% under kvartalet vilket går att härleda till fortsatta förvärv samt en optimering av kapitalstrukturen. Under årets första 9 månader har SBB påbörjat 355 lägenhetsrenoveringar och annonserat att man under H2’18-H1’19 ska påbörja totalt 600 renoveringar. Vi bedömer att dessa renoveringar kommer vara en drivkraft i NAV-utvecklingen framöver. Vidare har bolaget nu lyckats sänka sina finansieringskostnader till ca 2,5% vilket har lett till ett ökat ”yieldgap” mot direktavkastningen på fastigheterna, denna skillnad kommer utgöra drivkraften i utdelningstillväxt framöver. Sammanfattningsvis ser vi en medelhög potential i bolaget till en låg risk och bedömer att man kan röra sig mot en kurs i spannet SEK 12,5-13,5 under kommande månader.

Ett starkt kvartal

SBBs hyresintäkter i tredje kvartalet uppgår till SEKm 427, en ökning med 4% mot Q2’18. På 9-månaders basis uppgår hyresintäkterna till SEKm 1 227. Driftsnettot för samma period uppgår till SEKm 797, vilket motsvarar en överskottsgrad om 65%. Den mest imponerade siffran är att EPRA-NAV per aktie nu uppgår till SEK 11,24, något över vårt estimat för helåret om 11,21. NAV ökningen uppgår till ca 6% under kvartalet vilket går att härleda till fortsatta förvärv samt en optimering av kapitalstrukturen. Vi överskattade dock de finansiella kostnaderna för refinansieringen och optimeringen av kapitalstrukturen vilket gjorde att våra estimat för finansiella kostnader för året var för låga. Därför väljer vi att justera ned vårt estimat för förvaltningsresultatet 2018 med 9%.

Fortsatt stark NAV-utveckling…

Vi bedömer att bolaget kan fortsätta ha en stark NAV-utveckling av två anledningar, varav den första är potentialen till värdeökningar i hyresfastighetsbeståndet. I dagsläget är SBBs bestånd värderat till SEK 12 300 per kvm, vid årsskiftet 17/18 var denna siffra SEK 11 400. Denna värdeökning går delvis att härleda till att man under de 9 första månaderna 2018 har påbörjat 355 renoveringar. Vi bedömer att denna utveckling kommer att fortsätta då man har som målsättning att under H2’18-H1’17 aktivt renovera 600 lägenheter. Värdet kan jämföras med det bud som lades det bud på Victoria Park tidigare i år, då Victoria Parks bestånd värderades ink. budpremie till SEK 18 000-19 000 per kvm. Ytterligare en komponent som vi anser kan bidra till en fortsatt NAV-utveckling är de drygt 50 utvecklingsprojekt i olika detaljplanefaser som SBB driver. Här ser vi att SBB har låga ingångsvärden (1 000-1 500 SEK) per kvm och beräknas efter godkänd detaljplan kunna sälja dessa med god vinst.

…gör att en premie till EPRA-NAV kan motiveras

Vi anser att den rabatt SBB tidigare haft inte kan motiveras längre då bolaget nu inte lägre är i en uppbyggnadsfas. Fastighetsvärdet uppgår nu till SEK 25,1 miljarder vilket var målsättningen vid IPOn. Vi bedömer därför att fokus framöver kommer vara att sänka finansieringskostnaderna (ex engångsposter relaterat till refinansiering är den genomsnittliga räntan nu 2,4%) och renodla beståndet. Vi bedömer därför att kursen bör kunna röra sig mot vårt estimat för EPRA-NAV per aktie 2019 och även handlas till en mindre premie mot detta vilket skulle motivera en kurs i spannet SEK 12,5-13,50.

2018-07-17 Ett högintensivt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 En potentiell högutdelare till substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner