Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Fortsatt förbättrad marginaltrend

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Nordic LEVEL Group

Halvvägs till målet efter förvärvet…

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Nordic LEVEL Group

Vi räknar med att marginalen fortsä…

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Jun 2022 | Nordic LEVEL Group

Återhämtning av resultatet kommande…

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Apr 2022 | Nordic LEVEL Group

Redan nu 450 mkr i omsättning i å…

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2021 | Nordic LEVEL Group

Förvärvet av LEVEL transformativt

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-12-12 Fortsatt förbättrad marginaltrend Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Halvvägs till målet efter förvärvet av IP Security Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Vi räknar med att marginalen fortsätter stärkas i H2 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Sep 2022 | Nordic LEVEL Group

Vi räknar med att marginalen fortsätter stärkas i H2

 

God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat

Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations- och förvärvskostnader tyngde resultatet något, men även om EBITDA var negativt, såg vi en fortsatt förbättring från Q1. Lönsamheten i Corepart, som förvärvades under kvartalet, är mycket god och hjälper koncernens resultat.

Omsättning på 450 mkr i årstakt

Hittills i år har LEVEL stängt två större förvärv med en omsättning på ca 120 mkr. I kombination med en omsättning i årstakt på 330 mkr vid årsskiftet har koncernen redan nått nästan hälften av målsättningen 1 mdkr, och har dessutom förvärvat runt en tredjedel av det vi trodde att de skulle göra under fem år. Vi ser den höga förvärvstakten som positiv och skulle inte bli förvånade om vi såg fler förvärv redan i år.

 

Marginalen kommer öka när omsättningen växer

LEVEL har byggt en koncernstab som ska klara 1 mdkr i omsättning. I takt med att omsättningen växer kommer marginalerna öka. Analysavdelningen har ett nytt ramverk för avkastningskrav och med en WACC på 14% (11%) ser vi ett motiverat värde på 3,1-3,3 kr (3,4-3,6 kr). Börjar de närma sig miljarden ser vi uppsida till 4,5 kr med vidare uppsida om marginalmålet uppnås (EPB på 8% inklusive framtida M&A).

 

2022-06-09 Återhämtning av resultatet kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Redan nu 450 mkr i omsättning i årstakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Förvärvet av LEVEL transformativt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Årligutdelning
26 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023