Senaste analysen | 5 Sep 2023 | Nordic LEVEL Group

Bästa resultatet någonsin

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Aug 2023 | Nordic LEVEL Group

Analyskommentar - Fortsatt…

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Borde se marginaltrenden vända kommande…

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2023 | Nordic LEVEL Group

Tror marginalerna kommer tillbaka under…

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Fortsatt förbättrad marginaltrend

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Nordic LEVEL Group

Halvvägs till målet efter förvärvet…

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Nordic LEVEL Group

Vi räknar med att marginalen fortsä…

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-09-05 Bästa resultatet någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-08 Analyskommentar - Fortsatt internationell expansion och nya avtal Visa Stäng
2023-05-30 Borde se marginaltrenden vända kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Tror marginalerna kommer tillbaka under 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Fortsatt förbättrad marginaltrend Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Halvvägs till målet efter förvärvet av IP Security Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Vi räknar med att marginalen fortsätter stärkas i H2 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Sep 2022 | Nordic LEVEL Group

Vi räknar med att marginalen fortsätter stärkas i H2

 

God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat

Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations- och förvärvskostnader tyngde resultatet något, men även om EBITDA var negativt, såg vi en fortsatt förbättring från Q1. Lönsamheten i Corepart, som förvärvades under kvartalet, är mycket god och hjälper koncernens resultat.

Omsättning på 450 mkr i årstakt

Hittills i år har LEVEL stängt två större förvärv med en omsättning på ca 120 mkr. I kombination med en omsättning i årstakt på 330 mkr vid årsskiftet har koncernen redan nått nästan hälften av målsättningen 1 mdkr, och har dessutom förvärvat runt en tredjedel av det vi trodde att de skulle göra under fem år. Vi ser den höga förvärvstakten som positiv och skulle inte bli förvånade om vi såg fler förvärv redan i år.

 

Marginalen kommer öka när omsättningen växer

LEVEL har byggt en koncernstab som ska klara 1 mdkr i omsättning. I takt med att omsättningen växer kommer marginalerna öka. Analysavdelningen har ett nytt ramverk för avkastningskrav och med en WACC på 14% (11%) ser vi ett motiverat värde på 3,1-3,3 kr (3,4-3,6 kr). Börjar de närma sig miljarden ser vi uppsida till 4,5 kr med vidare uppsida om marginalmålet uppnås (EPB på 8% inklusive framtida M&A).

 

2022-06-09 Återhämtning av resultatet kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Redan nu 450 mkr i omsättning i årstakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Förvärvet av LEVEL transformativt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Sep 2023 | Extrastämma 2023
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023