Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Tempest Security

Fortsatt förbättrad lönsamhet

  Säkerhetsmedvetenheten har ökat Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2022 | Tempest Security

Stor order i USA indikerar acceleration

  Säkerhetsmedvetenheten har ökat Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jun 2022 | Tempest Security

Vi räknar med acceleration under H2

  Säkerhetsmedvetenheten har ökat Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Mar 2022 | Tempest Security

Förvärvet av DSS täcker upp för…

  Säkerhetsmedvetenheten har ökat Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2022 | Tempest Security

Analyskommentar - Vänder till förlust…

  Säkerhetsmedvetenheten har ökat Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2021 | Tempest Security

Återhämtningen fortsätter

  Säkerhetsmedvetenheten har ökat Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2021 | Tempest Security

USA-etablering kan bli transformativ

  Säkerhetsmedvetenheten har ökat Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-29 Fortsatt förbättrad lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Stor order i USA indikerar acceleration Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Vi räknar med acceleration under H2 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 Jun 2022 | Tempest Security

Vi räknar med acceleration under H2

 

Säkerhetsmedvetenheten har ökat

Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet har accentuerats ytterligare, och att benägenheten att köpa säkerhetstjänster har ökat. Från diverse diskussioner har vi dessutom dragit slutsatsen att proaktiviteten hos köparna har ökat.

Nyckeln framöver är USA – förvärvet av DSS kritiskt

Tempest etablerade Särskilda Tjänster i USA i maj 2021. Förvärvet av Dynamic Security Solutions (DSS) är viktigt för att nå kritisk massa och snabba på tillväxten i regionen. Vi estimerar en omsättning på 250 mkr med 17% EBITDA-marginal 2025e vilket är betydande givet Tempests nuvarande storlek. Om satsningen faller väl ut har bolaget goda förutsättningar att nå 1 mdkr i omsättning innan 2025.

Tapp i momentum tynger estimat, men högre motiverat värde på högre marginaler i USA

Starten i USA har gått långsammare än vi hade trott vilket tynger våra estimat 2022-23. Detta kompenseras i 2024 då vi räknar med accelererande momentum framöver. Motiverat värde går till 81-83 kr (79-81 kr). Nyckeln för aktiekursutvecklingen framöver kommer vara förvärv samt tecken på att utvecklingen i USA accelererar.

 

2022-03-10 Förvärvet av DSS täcker upp för senarelagda uppdragsstarter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Vänder till förlust trots högre tillväxt Visa Stäng
2021-11-25 Återhämtningen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 USA-etablering kan bli transformativ Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3