Senaste analysen | 18 Jul 2022 | Midway Holding

Fortsatt starkt momentum

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med…

  fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Midway fortsatte visa gott momentum i kvartalet – den organiska tillväxten var 37%. Efterfrågan är stark på samtliga marknader men särskilt stark…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Gör förvärv i…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2022 | Midway Holding

Arbetet de senaste åren börjar ge…

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2022 | Midway Holding

Mer positiva i sina uttalanden

  Accelererande organiskt tillväxt… Efterfrågan ökade tydligt för merparten av Midways bolag i Q4. Även om Q4’20 var svagt är det positivt att den organiska tillväxten accelererade från 11% i…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Nov 2021 | Midway Holding

Vertemax driver tillväxten

  Fortsatt återhämtning i Q3… Q3 var överlag positivt – bolaget ser marknaderna successivt öppna upp sig. Organisk tillväxt var 11% medan förvärv bidrog med 35 procentenheter. Det positivare sentimentet…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2021 | Midway Holding

Bra Q2, men inte så stark som det fö…

  Stark återhämtning i Q2… Midway rapporterade organisk tillväxt på 43% och försäljningen var 18% bättre än EPBs förväntningar. Enligt bolaget var påverkan på pandemin på Q2’20 ca. 55-60 mkr…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-18 Fortsatt starkt momentum Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Visa Stäng
2022-06-23 Analyskommentar - Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Visa Stäng
2022-05-02 Arbetet de senaste åren börjar ge frukt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Mer positiva i sina uttalanden Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Vertemax driver tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 Nov 2021 | Midway Holding

Vertemax driver tillväxten

 

Fortsatt återhämtning i Q3…

Q3 var överlag positivt – bolaget ser marknaderna successivt öppna upp sig. Organisk tillväxt var 11% medan förvärv bidrog med 35 procentenheter. Det positivare sentimentet inom energisektorn i Norge lyfte omsättningen i Haki medan Sverige såg en viss tillbakagång från ett starkt Q2. Vertemax bidrog till EBIT med 14 mkr och Midway lyfte rörelseresultatet till 22 mkr från 10 mkr i Q3’20.

…och även om uthålligheten i återhämtningen fortfarande är osäker går förvärvade enheter bra

Återhämtningen i efterfrågan är fortfarande ojämn och svår att bedöma. Haki såg en ökad försäljning i september men det är för tidigt att bedöma varaktigheten. Vertemax överträffade förväntningarna i Q3 men bolaget varnar samtidigt för att högre inköpspriser kommer få genomslag framöver med lägre marginaler som följd.

Höjer estimat och motiverat värde

Trots osäkerheten fortsätter marknaden att förbättras och tillsammans med den bättre än väntade rapporten höjer vi våra estimat med i genomsnitt 5% och höjer vårt motiverade värde till 36-38kr från 32-33 kr. På kort sikt är den bättre marknaden positiv och på sikt ser vi ytterligare potential om Midway kan renodla koncernen och fortsätta genomföra värdeskapande förvärv inom Safe Access Solutions.
2021-07-20 Bra Q2, men inte så stark som det först verkade Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Återhämtning runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Når högre höjder Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Svagare än väntat för Safe Access Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 HAKI överraskar positivt Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 En starkare ställning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022