Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 6 May 2020 | Optifreeze

Ett kvartal utan överraskningar

Intäkterna för Q’1 uppgick till 700 tkr och bestod huvudsakligen av aktiverade utgifter. Intäkterna var därmed i linje med våra estimat om 761 tkr. Rörelseresultatet uppgick till – 2,3 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Mar 2020 | Optifreeze

Nya försäljningsmål men uppskjutna…

OptiFreeze meddelar att bolaget har uppdaterat sina försäljningsmål för den kommande treårsperioden. Tidigare mål var 10 sålda maskiner 2020-2022, nu är målen 30 sålda maskiner för samma period. OptiFreeze indikerar…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2020 | Optifreeze

Mot ett händelserikt 2020

Försäljningen under kvartalet uppgick till 1,13 mkr och OptiFreeze har en fortsatt god kostnadskontroll. Utvärderingarna av OptiFlower och OptiDry fortskrider och påvisar goda resultat, och vi väntar oss flera besked…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2019 | Optifreeze

Verifieringsperiod för optiFlower

Optifreeze rapporterar ett kvartal utan några större överraskningar. Merparterna av intäkterna är fortsatt aktiverat arbete samtidigt som kostnadsbasen är fortsatt god. Under kvartalet har ännu ett stort steg tagits mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2019 | Optifreeze

På väg att bli en ny industriell…

Vi inleder bevakning av cleantech-bolaget OptiFreeze och ser ett motiverat värde per aktie på 30-32 kr. Optifreeze patenterade teknologi används för att förhöja kvalitén på varor från växt- och matindustrin,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-06 Ett kvartal utan överraskningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Nya försäljningsmål men uppskjutna intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Mot ett händelserikt 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Verifieringsperiod för optiFlower Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Nov 2019 | Optifreeze

Verifieringsperiod för optiFlower

Optifreeze rapporterar ett kvartal utan några större överraskningar. Merparterna av intäkterna är fortsatt aktiverat arbete samtidigt som kostnadsbasen är fortsatt god. Under kvartalet har ännu ett stort steg tagits mot industrialisering av OptiFlower, med positiva testresultat från Syngenta i Kenya. Framöver ska fler skarpa tester göras i Syngentans anläggning i Holland, där man räknar med att vara klara med alla testerna under första halvåret 2020. Vi upprepar att OptiFlower-benet är en fortsatt stark uppköpskandidat givet fortsatt goda testresultat, och ser ett motiverat värde per aktie på 30-32 kr.

Fortsatt god kostnadskontroll

OptiFreeze intäkter för Q3 var 0,5 (1,2) mkr, där merparten var aktiverat arbete. Kostnadsbasen är fortsatt under kontroll och rörelsekostnaderna uppgick till 2,5 (2,1) mkr för kvartalet, vilket också var i linje med vår förväntansbild. Rörelseresultatet blev därmed -2,0 (-0,9) mkr, där Q3’18 påverkades positivt av en optiCEPT-leverans till en kund i Kenya. Under kvartalet har Optifreeze stärkt bolagets finansiella ställning genom att tillföra 16,2 mkr netto via en riktad nyemission. Noterbart är att emissionen genomfördes mot de största ägarna utan någon rabatt på aktiekursen. Vi bedömer att bolagets finansiella ställning räcker tills bolagets uppvisar positiva siffror, vilket vi räknar med kommer att ske på helårsbasis 2021.

Ännu ett steg mot industrialisering

Under det tredje kvartalet har fokus legat på att validera tidigare testresultat för optiFlower med Syngenta i Kenya. Testresultaten har varit goda, där tre olika produkter har testats; pelargoner, julstjärnor och lavendel. I och med de goda testresultaten går nu samarbetet med Syngenta in i nästa fas, att testa de behandlade sticklingarna från Kenya i Syngentas anläggning i Holland. Ytterligare tester med Syngenta väntas påbörjas i närtid, med målet att vara klara under H1’20. Givet ovan tar OptiFlower ännu ett stort steg mot industrialisering och vi upprepar att på sikt är möjligheterna att revolutionera hela sticklingsindustrin som goda. Framsteg under kvartalet har även gjort inom OptiDry, där ett avtal med en marknadsledande kund i Tyskland har tecknats kring behandling av torkade grönsaker. En maskin har beställts för att vara redo för leverans.

Motiverat värde per aktie 30-32 kr

Som väntat goda testresultat med Syngenta från verifieringsfasen för OptiFlower. Därmed tar Optifreeze ytterligare ett steg mot att bli en ny industriell standard inom blomsterindustrin. Då Syngenta är en av de största aktörerna inom blomsterindustrin samt ligger i framkant vad gäller ny teknologi, bedömer vi detta samarbetsavtal som mycket positivt. Bolaget har tidigare kommunicerat att de räknar med att uppnå ett nollresultat under 2020. På helårsbasis bedömer vi att detta nås 2021. Detta styrks även med dagens rapport där ledningen nämner att testerna väntas slutföras först under H1’20. Vi upprepar att OptiFlower är en fortsatt stark uppköpskandidat, givet fortsatt goda testresultat, och ser ett motiverat värde per aktie på 30-32 kr.

2019-10-07 På väg att bli en ny industriell standard Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
18 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner