Datum Titel Alternativ
2023-05-03 Analyskommentar - Uppnår önskad kvalitetsprofil inom prep Visa Stäng
2023-05-03 Finjustering av produktionsprocessen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Analyskommentar - Odramatisk Q1’23-rapport Visa Stäng
2023-02-13 Lite vingligt, men det går i rätt riktning Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Analyskommentar - Siffrorna i linje med förväntningar, men leveranser fördröjda Visa Stäng
2022-11-21 Intressant läge inför 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Odramatiskt Q3 Visa Stäng
2022-10-10 Analyskommentar - Nyemission genomförd Visa Stäng
2022-08-23 Analyskommentar - Ska ta in 94 mkr Visa Stäng
2022-08-22 Framgång inom prep Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 På väg in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-14 Analyskommentar - Flyttar till finrummet Visa Stäng
2022-02-09 Det tar fart under H2 Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-01 Närmare storskalig produktion Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-12 I vänteläge inför nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Bra tryck i ena benet Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-02 Bra fart in i 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Växlar upp Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Dec 2020 | Nanologica

Växlar upp

Omsättningen steg med 29% y/y, och uppgick till 16 mkr (12 mkr), vilket var över vår förväntan om 14 mkr. Starkare efterfrågebild är primära anledningen till avvikelsen. Bruttomarginalen steg till 79% (77%) drivet av fördelaktig produktmix. Detta tillsammans med en god kostnadskontroll bidrog till att EBIT uppgick till 1,3 mkr (-4 mkr), jämfört med vår förväntan om -2 mkr.. Drivet av en starkare efterfråga än vi räknat med höjer vi vårt EBIT-estimat för 20/21e med 3 mkr. Det leder till att vi höjer vårt motiverade värde till 5,5 – 6,0 kr (5,0 – 6,0 kr). Vi är dock fortsatt konservativa i våra tillväxtestimat i närtid. Detta eftersom lockdowns på nyckelmarknader för bolaget får en negativ påverkan på försäljningen.

Tillväxten tar fart

Nanologica är i en tidig kommersiell fas, men har gjort betydande framsteg senaste åren inom bägge sina affärsområden, vilket skapar förutsättningar för att kunna leverera accelererande försäljningstillväxt för flera år framåt. Det är framför allt inom affärsområdet kromatografi vi ser bäst potential för 2021, när bolaget växlar upp i produktionskapacitet och därmed kan rikta in sig mot volymkunder.

Unik plattform

Inom drug development ger avtalet med Vicore Pharma mersmak och interna satsningar pågår för ytterligare validering av potentialen i bolagets inhalationsplattform. Konkurrens att kunna leverera stabila läkemedel ut till de små luftvägarna, bedömer vi, är mindre utmanande än för att förbättra vattenlöslighet.

Stor potential

Vår kassaflödesvärdering av Nanologica indikerar en betydande potential för aktien och vi inleder bevakning av Nanologica med ett motiverat värde på 19–20 kr. Att aktien är attraktivt värderad stöds även av hur liknande bolag värderas på börsen. Främsta katalysatorerna för aktien 2021 är att uppskalningen av produktionen går i mål och nya kundavtal kan tas inom kromatografi. Främsta risken är fördröjningar tillföljd av covid-19.