Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 1 Nov 2019 | Loudspring

Laddar för att stärka de finansiella…

Loudsprings kvartalsuppdatering för Q3’19 visade en generellt god utveckling för portföljens huvudsakliga värdedrivare, Eagle, Nuuka och ResQ. Det var i linje med våra förväntningar och indikerar att de kommer att…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Oct 2019 | Loudspring

Värdeskapande i ökat resursutnyttjande…

Loudspring är ett finskt investmentbolag fokuserat på tidiga investeringar i huvudsakligen onoterade bolag som bidrar till ett ökat resursutnyttjande. I de flesta portföljinnehav har affärsmodellerna validerats och produkter börjat rullas…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-11-01 Laddar för att stärka de finansiella musklerna Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Värdeskapande i ökat resursutnyttjande Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 3 Oct 2019 | Loudspring

Värdeskapande i ökat resursutnyttjande

Loudspring är ett finskt investmentbolag fokuserat på tidiga investeringar i huvudsakligen onoterade bolag som bidrar till ett ökat resursutnyttjande. I de flesta portföljinnehav har affärsmodellerna validerats och produkter börjat rullas ut. Exklusive noterade Enersize Oy, uppgick den underliggande aggregerade intäktstillväxten i bolagets nuvarande kärninnehav till 51% 2018 och även om många bolag är nära kassaflödespositiva räknar vi genomgående med investeringar i tillväxt kommande år. Vårt samlade diskonterade nuvärde av Loudsprings andelar vid uppskattade framtida värderingar, justerade för förväntade kapitaltillskott visar ett substansvärde på EUR 16m eller EUR 0,60 per aktie. Det motsvarar en hög potential för aktien, till en medelhög risk.

Fokus på effektivt resursutnyttjande

Vi initierar bevakning på Loudspring (tidigare Cleantech Invest), ett finskt investmentbolag fokuserat på tidiga investeringar i huvudsakligen onoterade bolag som bidrar till ett effektivt resursutnyttjande. Fem av bolagets tio innehav bedöms som kärninnehav där Loudspring har betydande ägarintresse och möjlighet att bedriva aktiv ägarstyrning för att utveckla bolagen. Kärninnehaven är verksamma inom områdena energi (Eagle Filters, Enersize), vatten (Sofi Filtration), smarta fastigheter (Nuuka Solutions) och livsmedel (ResQ Club).

Stark underliggande tillväxt i kärninnehav

I de flesta av Loudsprings totalt tio innehav har verksamheterna utvecklats så pass att affärsmodellerna validerats, produkterna kommersialiserats och bolagen nu står inför eller är i någon form av scale-up. Exklusive det i Stockholm noterade Enersize Oy, uppgick den underliggande aggregerade intäktstillväxten i bolagets nuvarande kärninnehav till 51% 2018 och 37% i H1’19. När det gäller vinster visade endast ett kärninnehav, Sofi Filtration vinst på EBITDA-nivå 2018. Även om många bolag är nära kassaflödespositiva räknar vi genomgående med investeringar i tillväxt kommande år.

Sum of the parts visar en hög potential, till medelhög risk

Eftersom Loudspring inte konsoliderar något av portföljinnehaven speglar resultaträkningen endast centrala förvaltningskostnader vilket gör traditionella värderingsmått som multiplar eller kassaflödesvärderingar meningslösa. Vi använder istället en substansvärdering där vår värderingsansats bygger på en prognos av vad de enskilda portföljbolagen borde vara värda vid en hypotetisk exit 2021e, givet att de utvecklas som förväntat. Detta framtida värde diskonteras sedan till idag med en diskonteringsränta som speglar vår bedömning av risken. Därefter justerar vi för de förväntade investeringar det krävs för bolaget att nå dit, uttryckt som en utspädning vid en hypotetisk frånvaro av ytterligare kapital från Loudspring. Det samlade värdet av dessa nettonuvärden justerat för bolagets nettoskuld uppgår då till EUR 16m eller EUR 0,60 per aktie, jämfört med dagens kurs på EUR 0,34 / SEK 3,60. Det motsvarar en hög potential för aktien, som får stöd av möjligheten till en första utdelning redan 2021e. Hög diversifiering och ett dokumenterat starkt värdeskapande talar för en låg risk medan ett av kärninnehavens konkurs 2018 och den onoterade miljön väger tungt i andra vågskålen. Därför ser vi en medelhög risk.

Kommande händelser

31 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
24 Apr 2020 | Årsstämma 2019
31 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner