Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 29 Oct 2018 | Eolus Vind

Starkt kvartal ett led i resan mot en ny…

Med ett bättre än väntat resultat från Jenåsen i Q4 uppgick nettovinsten för helåret 2017/18 till historiskt starka SEKm 194. Nu fortsätter arbetet med de 74 verk Eolus har under…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Jul 2018 | Eolus Vind

Fortsatt ljust trots stark utveckling i…

Trots den väntade svackan i intäkter i Q3, till SEKm 22,6 så är aktiviteten högre än någonsin med leveransen av Jennåsen närmast förestående i Q4 och en total pipeline på…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Apr 2018 | Eolus Vind

Potentiell fördubbling av redan…

Med en befintlig pipeline på 358 MW har Eolus en orderstock för de kommande tre åren som överstiger de senaste fyra årens omsättning. När man väl hittar en köpare av…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jan 2018 | Eolus Vind

Väl rustad inför kommande…

Med försäljningen av Söttefällan, Anneberg, Nylandsbergen och Kråktorpet på totalt 279 MW och den pågående byggnationen av Jennåsen på 79 MW har Eolus säkrat en affärsvolym för de kommande tre…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2017 | Eolus Vind

Ökad visibilitet och volatilitet i…

Med en ökad betoning på färre och större projekt väntas nu slagen i verksamheten öka än mer framöver, där de tre kommande kvartalen väntas sakna nämnvärda intäkter innan överlämnandet av…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Jul 2017 | Eolus Vind

Minskad potential för stor…

Årets viktigaste besked, avtalet om en köpare av Googleparken Jennåsen innehöll ett upplägg som gjorde det något mindre lukrativt än vi förväntat oss. Istället för kontant betalning vid tillträdet bedömer…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2017 | Eolus Vind

Tydlig återhämtning trots pressat…

Med 24 verk överlämnade till kund hittills under verksamhetsåret 2016/2017 är svackan som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt förbi. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-10-29 Starkt kvartal ett led i resan mot en ny nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Fortsatt ljust trots stark utveckling i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Väl rustad inför kommande expansionsfas Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 26 Jan 2018 | Eolus Vind

Väl rustad inför kommande expansionsfas

Med försäljningen av Söttefällan, Anneberg, Nylandsbergen och Kråktorpet på totalt 279 MW och den pågående byggnationen av Jennåsen på 79 MW har Eolus säkrat en affärsvolym för de kommande tre åren som överstiger de senaste fyra årens omsättning. Därtill ger en islossning i hela vindkraftsbranschen stöd för ett fortsatt inflöde av storordrar även framöver. Mellan leveranserna av dessa storparker kommer intäkterna dock vara i det närmaste obefintliga, som i Q1 i år då intäkterna stannade på SEKm 18, vilket ställer krav på ett mer långsiktigt perspektiv. Med en värdering på P/E 6x 17/18, 17x 18/19 och 8x 19/20 ser vi en hög kurspotential i aktien till en medelhög risk.

Starkt inflöde av storordrar

Första kvartalet blev som väntat väldigt svagt med en sekventiell tvärnit i omsättningen från SEKm 281 i Q4’16/17 till SEKm 18 Q1’17/18. Det här reflekterar dock inte den verkliga aktiviteten i bolaget, där Eolus tecknat avtal om försäljning av 74 verk om totalt 279 MW (Sötterfällan och Anneberg 47 MW, Nylandsbergen 68,4 MW och Kråktorpet 163,4 MW) med ett kontraktsvärde på över SEK 3,1 miljarder. Därtill pågår byggnationen av Jennåsen vilket innebär att orderstocken mer än fyrdubblats till över fyra miljarder SEK.

Justerar upp prognosen för de kommande två åren

Vi har nu justerat upp vår prognos för helåret med 93% för EBIT som en effekt av 1) att försäljningen av projekträttigheterna för Kråktorpet, som utgör en mindre del av affären, kommer att intäktsföras i Q2 i år, och 2) den senaste tidens uppgång i certifikatpriset som får en särskild engångseffekt på resultaträkningen i Q4 i år, eftersom det är då Eolus intäktsför certifikatsdelen i Jennåsenaffären (där Eolus avtalat om att köpa de kommande 15 årens certifikatproduktion till ett fast pris på 26 SEK/MWh, vilket inbringar en redovisningsmässig vinst på ca SEKm 175 där kassaflödena dock kommer fördelas över de kommande 15 åren). Med försäljningen av Anneberg i Q2 2018/19 och Nylandsbergen och Söttefällan i Q4 2018/19 och Kråktorpet Q1 2019/20 så har vi justerat upp EBIT med 57% nästa år och lämnar prognosen för 2019/20 nära oförändrad. Sammantaget räknar vi nu med intäkter omkring 1,4 miljarder i år och nästa år, och 2,2 miljarder år 2019/20. Det är också värt att notera att intäkterna mellan de ovan nämnda kvartalen kommer vara i princip obefintliga.

Hög potential till medelhög risk, med krav på långsiktighet

Med de nämnda affärerna har Eolus säkrat en affärsvolym för de kommande tre åren som överstiger de senaste fyra årens omsättning, och med en nettokassa på SEKm 79 och likvida medel och outnyttjade byggkrediter på över en miljard SEK går Eolus nu in i en expansionsfas med en god finansiell ställning. Trots den senaste tidens starka kursutveckling handlas aktien fortsatt på attraktiva multiplar på P/E 6x 17/18, 17x 18/19 och 8x 19/20, samtidigt som vi ser en islossning på hela vindkraftsmarknaden. Vi tror därför att inflödet av storordrar kan fortsätta även framöver och ser därför en hög kurspotential i aktien till en medelhög risk.

2017-10-27 Ökad visibilitet och volatilitet i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-06 Minskad potential för stor extrautdelning framöver Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-27 Ökad projektaktivitet 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Väl rustat för 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Fortsatt svagt inför återhämtningen 2016/17 Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Ljusa utsikter trots mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-29 Mellanår innan potentiell ny homerun med Google Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-28 Hög potential i både verksamhet och värdering Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-08 Betydande omvärderingspotential efter utskiftning Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Extrautdelning större än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-23 Snabb lageravveckling höjer utsikterna Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-21 Googleparker skapar utrymme för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-03 Framtungt år 2014/2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-31 Svagt slut blir gynnsam start för kommande två åren Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-09 Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet Share on twitter Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-30 Ökat tryck på att leverera andra halvåret Ladda ner | Visa Stäng
2014-01-24 Hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Jan 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
28 Jan 2017 | Årsstämma 2016
30 Jan 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
20 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
5 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
26 Oct 2017 | Bokslutskommuniké 2017
25 Jan 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Jan 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Jan 2018 | Årsstämma 2017
27 Jan 2018 | Årsstämma 2017
29 Jan 2018 | Årligutdelning
29 Jan 2018 | Årligutdelning 2018-Q3
19 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
5 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Aug 2018 | Bokslutskommuniké 2018
26 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
24 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
4 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner