Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 9 Sep 2021 | BE Group

Omvänd vinstvarning för Q3'21

  EBIT minst 200 mkr i Q3’21 BE Group meddelar att de räknar med ett rörelseresultat på minst 200 mkr i Q3’21. Detta baserat på resultatet t o m augusti,…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jul 2021 | BE Group

Rekordhög marginal i Q2'21

  Rekordhög bruttomarginal i spåren av prishöjningar BE Group rapporterade ett underliggande rörelseresultat på 133 mkr (28) i Q2’21, till stor del drivet av en stark bruttomarginal. BE Group har…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2021 | BE Group

Kvalitetsresultat i Q1'21

  Mycket internt arbete bakom det starka resultatet i Q1’21 Kvartalsrapporten för Q1’21 pekar på att god kostnadskontroll ser ut att ha varit en viktig faktor bakom det starka resultat…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Jan 2021 | BE Group

Väl hanterat 2020 inför ljusare tider

BE Group levererade underliggande EBIT på 12 mkr i Q4’20 (9) vilket summerade till 96 mkr (94) på helåret. Imponerande med tanke på att omsättningen föll med 11% i kvartalet…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2020 | BE Group

BE Group - Fortsatt svarta siffror trots…

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 14 mkr i Q3’20, i nivå med 13 mkr Q3’19, trots en utmanande marknad med fallande volymer. Vi är fortsatt avvaktande till BE…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2020 | BE Group

Fortsatt starkt kassaflöde

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 28 mkr i Q2’20, vilket var något lägre än 32 mkr Q2’19 och 42 mkr i Q1’20. Att BE Group inte påverkades kraftigare…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Apr 2020 | BE Group

Noll visibilitet efter väl hanterat Q1…

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 42 mkr i Q1’20. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93 mkr, vilket är en fortsatt positiv trend sedan i höstas. Vi…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2021-09-09 Omvänd vinstvarning för Q3'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-16 Rekordhög marginal i Q2'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Kvalitetsresultat i Q1'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Väl hanterat 2020 inför ljusare tider Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 BE Group - Fortsatt svarta siffror trots stora volymfall Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 Fortsatt starkt kassaflöde Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 Noll visibilitet efter väl hanterat Q1’20 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-03 Väl hanterad inbromsning i Q4’19 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 3 Feb 2020 | BE Group

Väl hanterad inbromsning i Q4’19

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 9 mkr i Q4’19, vilket innebar en halvering från 17 mkr Q4’18. BE Group har hanterat de lägre volymerna med ett minskat rörelsekapital, och visar på ett stabilt kassaflöde i kvartalet. Föreslagen utdelning på 1,75 kr (1,75) per aktie är i linje med våra förväntningar. Efter att ha tagit höjd för en konjunkturnedgång i våra prognoser i samband med Q3’19-rapporten gör vi nu endast mindre prognosförändringar. Vi ser en begränsad potential i det korta perspektivet för BE Group-aktien. Värderingsmässigt handlas BE Group i nivå med SSAB, men med en viss rabatt mot Kloeckner. För att återgå till ett positivt momentum för aktien krävs sannolikt en minskad osäkerhet kring konjunkturen.

Fortsatt vikande resultat i spåren av en svagare marknad

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 9 mkr i Q4’19, vilket innebar en halvering från 17 mkr Q4’18. Detta speglade tappet i Q3’19. Nedgången drevs framför allt av lägre volymer, nettoomsättningen sjönk med 15 % jämfört med Q4’18. Priserna var marginellt lägre som genomsnitt i Q4’19 jämfört med Q3’19, medan den underliggande bruttomarginalen steg till 14,1 % i Q4’19 (13,1 % i Q4’18). BE Group har hanterat de lägre volymerna med ett minskat rörelsekapital, och visar på ett stabilt kassaflöde i kvartalet. Den underliggande rörelsemarginalen sjönk dock till 0,9 % i Q4’19 (1,4 %) i spåren av den svagare efterfrågan. Levererat tonnage i kvartalet sjönk inom såväl Sverige & Polen som i Finland & Baltikum. Finland & Baltikum stod dock emot bättre lönsamhetsmässigt, om än på en lägre nivå, med en underliggande rörelsemarginal på 1,1 % i Q4’19 (1,2 %) medan Sverige & Polen sjönk till 2,9 % i Q4’19 från 4,3 % i motsvarande kvartal föregående år. Föreslagen utdelning på 1,75 kr (1,75) per aktie är i linje med våra förväntningar.

Konjunkturnedgången fortsätter

BE Group ser en konjunkturnedgång som har fortsatt och förstärkts. Fokus ligger på effektiviseringar samt att ta marknadsandelar. Den försvagade situationen på marknaden speglas även av SSAB, som särskilt pekar på svaghet inom fordonsindustrin samt en europeisk stålmarknad som präglas av ett avvaktande beteende med lagerneddragningar som följd, även om dessa framför allt verkar ha påverkat Q4’19. Q1’20 kommer sannolikt att visa på ett mer normalt beteende. Det är rimligt att räkna med något lägre priser i Q1’20.

Fortsatt avvaktande till aktien i det korta perspektivet

Efter att ha tagit höjd för en konjunkturnedgång i våra prognoser i samband med Q3’19-rapporten gör vi nu endast mindre prognosförändringar. Vi räknar fortsatt med pris- respektive volymnedgångar i storleksordningen 5 % 2020. Vi räknar med en rörelsemarginal på 1,7 % 2020, jämfört med 2,0 % 2019. Fokus kommer att ligga på effektiviseringsarbetet i verksamheten, och resterande del av investeringsprogrammet i Norrköping (60 mkr) kommer att påverka framför allt Q1’20 kassaflödesmässigt. Vi ser en begränsad potential i det korta perspektivet för BE Group-aktien. Värderingsmässigt handlas BE Group i nivå med SSAB, men med en viss rabatt mot Kloeckner. För att återgå till ett positivt momentum för aktien krävs sannolikt en minskad osäkerhet kring konjunkturen.

2019-10-25 BE Group-Inbromsningen fortsatte i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Fokus på lönsamhet före volym Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Starkt kassaflöde med stabila utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 Utdelning och lönsamhetsförbättringar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Försäljningslyft från ståltullar Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Starkaste kvartalet sedan 2008 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Oväntad svaghet tillfällig i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Momentum och hävstång Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 Q4 når inte riktigt hela vägen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Svarta siffror men svagt kassaflöde Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Medvind från stålpriser och bättre struktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Struktur och lönsamhet förbättras i tuff marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Viss stabilisering i väntan på bättre marknad Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Växer bra på hemmamarknaden Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Händelsefull höst att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Nyemission genomförd Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Stigande volymer i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Ett riktigt stålbad Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-24 Motig marknad; fokus på försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-17 Väntar på förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-29 Små ljusglimtar Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-06 Botten passerad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
31 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Sep 2019 | Extrastämma 2019
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019
9 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
30 Apr 2020 | Årligutdelning
16 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
21 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
28 Jan 2021 | Bokslutskommuniké 2020
20 Apr 2021 | Årsstämma 2020
20 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
21 Apr 2021 | Årligutdelning
13 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
15 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
21 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner