Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar…

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2018 | Consilium

Utsikter intakta trots motvind

Ännu ett kvartal av förskjutningar i utleveranserna för Safety Enginering och omvärderingseffekter vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna pressade EBIT-marginalen till 6,4% i Q2, jämfört med vår förväntan på 10,8%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2018 | Consilium

Ett kvartal i linje med trenden

Medan Safety Enginering kämpar med fortsatta förskjutningar så illustrerar EBIT-marginalen på 10,5% i första kvartalet tydligt den positiva effekt som beslutet att avyttra icke-kärnverksamheter och förra årets kostnadsbesparingsprogram tillsammans har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | Consilium

Fokusering vägen till återhämtning i…

Även om orderboken är på rekordnivå så kämpar Safety Enginering med fortsatta förskjutningar som pressar lönsamheten. Consilium har nu beslutat att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem, och med en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2017 | Consilium

Mycket av motvinden inprisad

Även om marknadsläget var oförändrat i Q3 med en halvering av nybeställningar av handelsfartyg på de senaste 2 åren och en svag olje- och gasmarknad offshore, så kompenserades det till…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2017 | Consilium

Fortsatt motvind trots tillväxt i…

Omsättningen i andra kvartalet motsvarade en tillväxt på 2% medan orderingången växte med 18% i Q2. Trots en svagare nybyggnadsmarknad och en dämpande effekt från oljepriset så fortsätter bolaget satsa…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 May 2017 | Consilium

Tilltagande motvind

Omsättningen på SEKm 413 i första kvartalet motsvarade en tillväxt på 4% (nolltillväxt jan-apr) medan orderingången backade med 1% i Q1 (3% jan-apr). Trots en svagare nybyggnadsmarknad och en dämpande…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-12-03 Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Utsikter intakta trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Aug 2018 | Consilium

Utsikter intakta trots motvind

Ännu ett kvartal av förskjutningar i utleveranserna för Safety Enginering och omvärderingseffekter vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna pressade EBIT-marginalen till 6,4% i Q2, jämfört med vår förväntan på 10,8%. Utsikterna för ökade beställningar till handelsfartyg, en stabil eftermarknad och god tillväxt i nischsegment är dock intakta. Detsamma gäller den väntade islossningen i investeringar från olje- och gasmarknaden, även om den nu skjuts ytterligare framåt i tiden. Det svaga Q2 och minskade förväntningar på Safety Engineering för helåret motiverar en sänkning av EBIT-prognosen för i år med 23% men vi fortsätter vi räkna med en återhämtning i lönsamheten 2019. Med en värdering på P/E 10x ’19, 9x ’20 ser vi nu en hög potential i aktien, samtidigt som en ihållande motvind inom vissa kärnsegment motiverar en medelhög risk.

Förskjutning och avyttringar tyngde lönsamheten

Omsättningen kom in något starkare än vi ursprungligen räknat med, medan rörelsemarginalen på 6,4% var betydligt svagare än de 10,8% vi förväntat oss. Det berodde på dels (a) SEKm 14 högre avskrivningar än väntat (dubbelt upp mot väntade SEK 13 och motsvarade -3,7pp på EBIT-marginalen) på grund av omvärderingar vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna, och (b) fortsatta förskjutningar av leveranser på ordrar till olje- och gasindustrin i Safety Engineering. Största affärsområdet Marine & Safety gjorde ett bra kvartal, med en tillväxt på 14% och en EBIT-marginal på 14%, medan förskjutna leveranser i Safety Engineering pressade EBIT-marginalen till -21.

Fortsatt förskjutning betyder inte avbokning

Frånsett förskjutningarna så är utsikterna oförändrade jämfört med förra kvartalet. Bolaget räknar med ökade beställningar till handelsfartyg från en historiskt låg nivå. Försäljningen till eftermarknaden är fortsatt stark. Bolagets etableringar på nischmarknader som tåg, sjukhus, militär- och kryssningsfartyg sprider också intäkterna på en bredare bas. Den väntade islossningen i investeringar från olje- och gasmarknaden fortsätter dock vara en knäckfråga för båda affärsområdena. 2017 var det tredje året i rad med minskade investeringar i energiproduktion, enligt IEA, och förra året var olje- och gasinvesteringarna 40% lägre än de var 2014. Även om vi ser en islossning i utleveranser från den stora orderboken i Safety Engineering under H2’18 så kommer det bli svårt att nå vår tidigare förväntan om 50% tillväxt för affärsområdet i år. Med oförändrade förväntningar på Marine & Safety och något lägre förväntningar på Safety Engineering har vi sänkt vår prognos för omsättningen i år med 1% och för EBIT med 23%.

Målen avlägsna, inte orealistiska

Även om de nyligen reviderade målen (tillväxt över 10% i snitt 2018-2022, en EBIT-marginal 12,5% före 2022 och ROCE över 17,5%) ser avlägsna ut efter det svaga Q2 ser vi goda skäl att se positivt på chanserna för Consilium att nå dit. Med ett stramare fokus på kärnaffären efter avyttringarna, stabil tillväxt inom största affärsområdet Marine & Safety, förestående islossning inom Safety Engineering och ett besparingsprogram i ryggen, så räknar vi med ett lyft för EBIT-marginalen från 8,3% ’17 till 9,6% ’19E. Därför framstår också värderingen på P/E 10x ’19E, 9x ’20E som attraktiv. Vi tycker det är troligt att bolagets ljusa syn på marknaden realiseras och höjer därför vår syn på potentialen från medelhög till hög, samtidigt som vi ser en medelhög risk.

2018-05-25 Ett kvartal i linje med trenden Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Mycket av motvinden inprisad Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Fortsatt motvind trots tillväxt i orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Tilltagande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-27 Satsar genom svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Fortsatta satsningar biter trots kraftiga svängningar Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Accelererar satsningarna på en fortsatt svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-24 Orderingång på ny all time high Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Starkt framåt trots grumliga makroutsikter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Lovande utsikter inför Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-30 Fortsatt starkt vinstmomentum Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Stark utväxling på ökad försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-20 Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-27 Sänkt syn på potentialen efter svag december Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-21 Fortsätter växa i takt med värderingspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-29 Toppar den gynnsamma marknaden med flera förvärv Visa Stäng
2014-07-07 Förvärv illustrerar potentialen i caset Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-21 Ett kvartal av bekräftelser på ett lovande case Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-02 Dubbelt stöd för starkare tillväxt framöver Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-25 Tillväxten återvänt med rejäl höjning av utdelningen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner