Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 12 May 2020 | Irisity

Övervintrar Covid-19

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 9,7 mkr Av dessa var 8,3 mkr mjukvarurelaterade (SaaS intäkt). Tillväxten i mjukvarurelaterade intäkter uppgick till 11% q/q och 62% y/y. Som vi skrev i…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2020 | Irisity

Förseningar men stark balansräkning

Irisity har under H2’19 och under Q1’20 varit i slutförhandling gällande kommersialisering med fyra globala säkerhetsbolag. Vår och bolagets bedömning var att någon av dessa förhandlingar skulle kunna avslutas under…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2020 | Irisity

Högre takt än väntat i utrullning

Omsättningen i kvartalet uppgick till 9,72 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 37% Y/Y. Siffran var ca 25% över vårt estimat. MRR (Monthly recurring revenue) uppgick till 2,7 mkr, en…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Nov 2019 | Irisity

Utrullningen långsammare än väntat

Bolaget rapporterade mjukvaruintäkter 6,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om knappt 5% q/q. De totala intäkterna inklusive aktiveringar uppgick till 11,5 mkr vilket var långt under våra förväntningar. Den minskade…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2019 | Irisity

MRR fortsätter att stiga

Omsättningen i första kvartalet uppgick till 8,5 mkr. Därtill aktiverade bolag 4,5 mkr i arbete för egen räkning. MRR uppgick till 2,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 40% q/q.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Apr 2019 | Irisity

 Förvärv och förseningar

Q4’18 har varit ett händelserikt kvartal för Irisity. Försäljningen exkl. aktiverat arbete uppgick till 7,1 mkr (9,2 mkr i Q4’17) och EBITDA till -2,6 mkr. Bruttomarginalen sjönk till 74% från…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2018 | Irisity

Nyemission, förvärv och fler LOIs

Irisity aviserade under fredagen att man ämnar att genomföra en riktad nyemission om ca 1,4m aktier till en kurs om SEK 17,5, vilket motsvarade en rabatt om ca 20% på…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-12 Övervintrar Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Förseningar men stark balansräkning Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Högre takt än väntat i utrullning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Utrullningen långsammare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 6 Nov 2019 | Irisity

Utrullningen långsammare än väntat

Bolaget rapporterade mjukvaruintäkter 6,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om knappt 5% q/q. De totala intäkterna inklusive aktiveringar uppgick till 11,5 mkr vilket var långt under våra förväntningar. Den minskade tillväxttakten beror på att bolaget fortsätter arbetet med att ställa om till 100% SaaS-intäkter. Ledningens målsättning är att det arbetet ska vara klart under Q4’19. Bolagets kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,8 mkr vilket baserat på en månatlig run rate räcker i 8-12 månader. Vi tror dock att den negativa kassaflödestrenden kommer att vända och att bolagets checkräckningskredit är tillräcklig för att klara likviditetsgapet. Vi bedömer dock att marknadsfokus framöver kommer vara på likviditeteten i bolaget snarare än verksamheten. Vi sänker våra intäktsestimat för innevarande (-16%) och kommande (-40%) år. Vi justerar även ned vårt motiverade värde till 11-13 kr då vi ser en högre finansiell risk i bolaget. Vi ser dock fortfarande en hög potential givet den starka försäljningspipelinen.

En rapport långt under våra förväntningar…

Irisity rapporterade mjukvaruintäkter om 6,9 mkr vilket motsvarar 5% tillväxt q/q. De totala intäkterna, inklusive aktiveringar uppgick till 11,5 Mkr vilket var långt under våra förväntningar. Vi hade räknat med en tillväxt i mjukvaruintäkter om 15% q/q. Då kostnadsbasen var i linje med våra prognoser uppgick rörelseresultatet till -3,7 Mkr. Enligt bolaget tyngs omsättningen av att gamla avtal sägs upp. Dessa avtal har varit förenliga med höga övriga kostnader som nu sjunker samt en lägre bruttomarginal. Bolaget har även givit initiala rabatter (1-3 månader) vid utrullningen av licenser hos globala säkerhetsbolag. Vi bedömer att dessa rabatter har påverkat tillväxttakten negativt under kvartalet, men kommer att bära frukt i Q4’19 och under 2020 Bolaget annonserade i samband med rapporten ett nytt operationellt mål, intäkterna ska vid 2019 års slut, till 100% bestå av SaaS-licenser, jämfört med nuvarande 85%. Når man detta mål bedömer vi att bruttomarginalen kan fortsätta stiga.

…vilket ökar risken för nyemission…

Bolagets kassaflöde, efter investeringar uppgick till -2,8 mkr. Detta ger bolaget en kassa, baserat på senaste kvartalets siffror, som räcker i 8-12 månader. Vi bedömer att kassaflödet kommer att börja vända i Q4, men om försäljningsarbetet inte accelererar och intjäningen inte stärks ser vi ett potentiellt kapitalanskaffningsbehov. Vi ser dock att bolaget har en outnyttjad checkräkningskredit om 10 mkr. Denna kredit är tillräcklig för att klara likviditetsgapet, men vi bedömer att en nyemission likväl kan bli aktuell. Innan kassaflödet vänder bedömer vi att fokus hos aktiemarknaden kommer att vara den finansiella ställningen snarare än bolagets operationella utveckling.

…gör att vi justerar vårt motiverade värde

Vi sänker våra intäktsestimat för innevarande (-17%) och kommande (-46%) år. Vi justerar även ned vinstprognosen, EBIT med ca 20 mkr 2020. Då bolaget nu har en annan finansiell riskbild justerar vi ned det motiverade värdet till 11-13 kr. Trots utvecklingen under Q3 anser vi att bolaget fortsatt att utvecklas positivt under året och ser en fortsatt hög potential i aktien till en hög risk. Kursen är nu densamma som när den nya strategin om att bli ett renodlat SaaS-bolag annonserades. För ett år sedan hade bolaget avtal med 3 bolag om kommersiell utrullning (Trivalor, G4S i Lettland, Siteguard i Sydafrika samt Skankontroll) och MRR uppgick till 1,6 Mkr, nu 2,4 mkr. I dagsläget befinner sig 9 internationella bolag i kommersiell utrullning. De projekt som bolaget lagt på is med de kinesiska bolagen Dahua Technologies samt Hikvision har bidragit till att hålla uppe kostnaderna och störa fokus.

2019-05-13 MRR fortsätter att stiga Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23  Förvärv och förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Nyemission, förvärv och fler LOIs Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 MRR stiger kraftigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Full gas mot SaaS Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Bolaget som ser allt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
22 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
21 Apr 2020 | Årsstämma 2019
22 Apr 2020 | Årligutdelning
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner