Datum Titel Alternativ
2024-05-21 Analyskommentar - Tecknar avtal med Servi Group Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Påskeffekt och en arbetsdag mindre Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Stark avslutning på ett utmanande år Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar rikstäckande ramavtal med Kammarkollegiet Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Fortsätter att växa i oroliga tider Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Stabilt kvartal trots negativa kalendereffekter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Analyskommentar - Stabilt kvartal trots negativ kalendereffekt Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Analyskommentar - Tecknar avtal med e-handlaren Engelssons AB Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 31 May 2023 | CAG Group

Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo

 

Förvärvet förstärker CAGs erbjudande inom e-handelslösningar

Etendo är specialiserade på att utveckla e-handelslösningar på plattformarna Adobe Magento och WordPress. Bolaget kommer att integreras med CAG Ateles, som är CAG-koncernens e-handelsbolag, och kommer att komplettera med både kunskap och kunder. Genom förvärvet stärker CAG Ateles sin organisation med nyckelkompetenser inom både kund- och teknikområdet. Förvärvet bidrar även med flera intressanta kunder, som exempelvis Pantamera, Packoplock och Weibulls, vilket skapar korsförsäljningsmöjligheter och intäktssynergier.

Förväntas omsätta ungefär 1% av CAG-koncernen under 2023

Under 2022 omsatte Etendo 8,2 mkr och förväntas under 2023 addera ungefär 1% i årstakt till CAG. Förvärvet finansieras kontant och de betalade 5,7x EV/EBIT, vilket är lägre än CAG själva. Under 2021 och 2022 har Etendo haft en rörelsemarginal på omkring 12% och bidrar därmed positivt till koncernen. Vi förväntar oss att Etendo kan höja marginalen ytterligare genom integrationen med CAG Ateles, då det medför kostnadssynergier genom delade lokaler och övriga koncerngemensamma funktioner.

 

Utnyttjar sin starka finansiella ställning

Vi ser positivt på att CAG utnyttjar sin starka finansiella ställning genom ett förvärv. Nettoskuldberäkningen nedan utgår från nettoskulden vid utgången av Q1 justerat med utdelningen i maj. Även om vi ser förvärvet som positivt är påverkan på prognoserna begränsat och vi lämnar därför våra estimat oförändrade (tillträdet kommer att ske den 1 juni, och påverkan på omsättningen är därmed mindre än 1%). Vi ser också positivt på att förslaget till förvärvet kommer direkt från ledningen i CAG Ateles.

 

2023-04-26 Stark inledning av året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ytterligare ett starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Når nya höjder Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Höjer utdelningen Visa Stäng
2023-01-16 Analyskommentar - Fördjupar samarbetet med BAE Systems Hägglunds Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Tillväxt på alla plan Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Levererar ett starkt tredje kvartal Visa Stäng
2022-08-17 Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Tecknar nytt ramavtal med FMV Visa Stäng
2022-06-14 Analyskommentar - Nytt förvärv Visa Stäng
2022-04-29 Tillväxt och fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Analyskommentar - Ytterligare ett starkt kvartal Visa Stäng
2022-02-25 Rekordstark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Stark organisk tillväxt Visa Stäng
2021-10-28 Stabilt Q3 med nya finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 Fortsatt god utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Positiv organisk tillväxt i starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Förvärv motiverar högre värde Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 God lönsamhet och intressanta framtidsinitiativ Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 C.A.G - Starkt kvartal trots svåra förutsättningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Kvalitet kostar inte (än) Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Bättre än väntat men allt svagare marknad Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Blicka mot målet Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Utökar närvaron i försvarsegmentet med förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Låg organisk tillväxt gör att vi justerar estimaten Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Intressant förvärv och marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 En stark start på 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 En stark rapportdebut på börsen Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Rabatt emot sektorn och attraktiv direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3