Datum Titel Alternativ
2023-04-18 Stark start för 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Mot 2023 med goda förutsättningar Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2023-02-17 Analyskommentar - Nedskrivningar inom portföljbolagen Visa Stäng
2022-11-14 Eagle Filters accelererar Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Analyskommentar - Order om EUR 2,8 m till Eagle Filters Visa Stäng
2022-09-01 Eagle Filters står redo för accelererande expansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Odramatiskt Q1 på vägen mot ny struktur Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Mot ny inriktning med stärkt kassa Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2021-11-05 Uppdatering för tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 Nov 2021 | Eagle Filters Group

Uppdatering för tredje kvartalet

 

Uppdatering kring portföljbolagen

Loudsprings största portföljbolag Eagle Filters redovisar intäkter samt orderbok som totalt uppgår till EUR 4 m i samband med att uppdateringen offentliggjordes. Under Q3 nyttjade Loudspring sin option att köpa 100% av Eagle Filters och äger därmed nu hela bolaget. Nuuka Solutions växer SaaS-intäkterna från EUR 85 000 till 90 000 q/q.

Aktiviteter efter Q3

Bland övriga bolag har portföljbolaget Enersize meddelat en förändring i företagsstruktur, inriktning och strategi, se längre ned. Inför 2022 ser vi positivt på Loudsprings möjligheter att växa via bidrag från respiratorverksamheten i Eagle Filters, samtidigt som kärnverksamheten växer med stöd från globala trender.

Justeringar

Vi gör vissa estimatjusteringar, primärt i Eagle Filters. Estimaten reflekterar en något fördröjd utrullning av andningsmasksförsäljningen, samtidigt som vi ser indikationer om en högre kostnadsbas med pressade marginaler. Sammantaget ser vi ett nytt motiverat värde om EUR 0,33 – 0,35 (0,41 – 0,43) per aktie.
2021-09-09 Rapport för H1'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Tillväxt för Eagle ger ökat kapitalbehov Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Lägre mål men fortsatt stor NAV-rabatt Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Blandat Q3, men 2021 ser lovande ut Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Blandad pandemipåverkan men starka utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Eagle ska tillverka andningsskydd för Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Stabilt första kvartal för dragloken i portföljen Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Bra momentum in i 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-01 Laddar för att stärka de finansiella musklerna Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Värdeskapande i ökat resursutnyttjande Ladda ner | Visa Stäng