Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Nov 2019 | Maha Energy

Flertal ljuspunkter trots tidigare…

Både omsättning och EBITDA för tredje kvartalet kom in helt i linje med våra förväntningar, på USD 16,1m resp. USD 10,7m. Även om senaste tiden dominerats av bolagets nyliga sänkning…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2019 | Maha Energy

Kortsiktiga motgångar pressar aktien

För andra gången i höst har Maha sänkt sin produktionsprognos för 2019, från 3 300 – 3 660 bopd till nu 2 750 – 2 900 bopd. Det beror dock…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2019 | Maha Energy

Skjuter produktionslyftet framför sig

Trots vår återhållsamhet i produktionsestimaten (där vi efter Q1’19-rapporten framhöll att vår prognos låg lägre än bolagets indikerade nivå pga. bland annat flaskhalsar i ”offtake agreements”), så vinstvarnade bolaget med…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2019 | Maha Energy

Ingen inbromsning i varken aktivitet…

Rapporten för första kvartalet visar ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion. Vid sidan av fortsatt arbete med befintliga brunnar (vilket nu inkluderar Attic) som vi räknar med ska fördubbla…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2019 | Maha Energy

Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Maha Energy

Tydliga kliv mot nästa nivå av intä…

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3’18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Mar 2019 | Maha Energy

Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3’18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än oljepriset i Q4. Bolagets starka operativa kassaflöde på USD 18m för helåret innebar också att bolagets expansionsinvesteringar har kunnat finansieras med eget kassaflöde. Med flera viktiga steg för att öka både produktion, hanteringskapacitet och försäljning i Brasilien tar bolaget nu tydliga kliv mot nästa nivå. Vi fortsätter räkna med ett betydande produktionslyft till 4175 boepd för 2019e och en mer osäker prognos om 5800 boepd 2020e. Kombinerat med nedgången i oljepriset i Q4 och justerade kostnadsantaganden så har vi sänkt vår EBIT-prognos med 7% för 2019e och 6% för 2020e. Trots förseningar och nya kursrekord för aktien ser värderingen inte ansträngd ut på EV/EBITDA på 5,2x ’19e vilket sjunker till 3,2x 2020e och lämnar gott om utrymme för en fortsatt uppvärdering. Dessutom kan färdigställandet av Attic, beskedet om bolagets kapitalplan för 2019 och möjliga besked om förvärv erbjuda triggers för kursen under våren. Sammantaget ser vi därför en hög potential i aktien, till en hög risk.

Starkt kassaflöde innebar självfinansierade investeringar 2018

Produktionen i Q4 på 2454 boepd översteg våra ursprungliga förväntningar på 2200 boepd, och utgjorde en ökning på 57% från Q3’18 och 54% jämfört med Q4’17. Intäkterna i Q4’18 uppgick till USD 12,6m. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog också till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än oljepriset i Q4, och sammantaget blev resultatet före skatt på USD 7m en fördubbling jämfört med föregående kvartal och markant högre än något tidigare kvartal. Bolagets starka operativa kassaflöde på USD 18m för helåret innebar också att bolagets expansionsinvesteringar har kunnat finansieras med eget kassaflöde.

Intensivt arbete med den försenade kapitalplanen

På Tartarugas 7TTG indikerar testet av P1-zonen en kombinerad kapacitet från P1 och P6 på jetpump på 650 bopd, samtidigt som hanteringen av den medföljande gasen begränsar fältets produktion till 600 bopd. Efter borrningen av horisontalhålet på 107D krävs nu specialutrustning som måste flygfraktas till Brasilien och det är därför inte klart när produktionen på 107D kan påbörjas. På Tie har borrningen av Attic påbörjats, och när den är klar mellan slutet av mars och mitten av april, så väntar arbetet med att färdigställa den separerade produktionen på GTE-3, samtidigt som bolaget arbetar med att öka offtake agreements från dagens 4100 bopd till 5000 bopd som är maxkapaciteteten på fältet processanläggning. Sammantaget lämnar vi vår produktionsprognos oförändrad med ett betydande produktionslyft till 4175 boepd för 2019e och en mer osäker prognos på 5800 boepd 2020e. Kombinerat med nedgången i oljepriset i Q4 och justerade kostnadsantaganden så har vi sänkt vår EBIT-prognos med 7% för 2019e och 6% för 2020e.

Fortsatt produktionsökning och möjliga triggers under våren

Reservuppdateringen från årsskiftet visade en nedgång i totala 2P-reserver på 5% till 31,7 mmbo och 6,5bn SCF gas, primärt hänförlig till LAK, som till viss del kompenserades av en ökning på 10% i Brasilien (+34% för Tartaruga). Trots förseningarna i bolagets kapitalplan och nya kursrekord efter rapporten ser vi en fortsatt brant produktionsökning kommande år, och en hälsosam netback per fat på över USD 40, som gör att värderingen av EV/EBITDA på 5,2x ’19e sjunker till 3,2x 2020e, vilket lämnar gott om utrymme för en fortsatt uppvärdering. Samtidigt kan färdigställandet av Attic, beskedet om bolagets kapitalplan för 2019 och möjliga besked om förvärv, understödda av en diger kassa på USD 20m, erbjuda triggers för kursen under våren. Sammantaget ser vi därför en hög potential i aktien, till en hög risk.

2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Årligutdelning
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner