Senaste analysen | 28 Aug 2023 | Eolus

Rekordkvartal i Q2’23

Med 24 verk överlämnade till kund hittills under verksamhetsåret 2016/2017 är svackan som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt förbi. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen,…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2023 | Eolus

Resultat bättre än Q1’22 och…

Med 24 verk överlämnade till kund hittills under verksamhetsåret 2016/2017 är svackan som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt förbi. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen,…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Eolus

Fortsatt utökning av projektportföljen…

Med 24 verk överlämnade till kund hittills under verksamhetsåret 2016/2017 är svackan som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt förbi. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen,…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2023 | Eolus

Stor projektportfölj med bred…

Med 24 verk överlämnade till kund hittills under verksamhetsåret 2016/2017 är svackan som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt förbi. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen,…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2022 | Eolus

Inga projektförsäljningar under…

Med 24 verk överlämnade till kund hittills under verksamhetsåret 2016/2017 är svackan som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt förbi. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen,…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Eolus

Analyskommentar - Neutral rapport

Med 24 verk överlämnade till kund hittills under verksamhetsåret 2016/2017 är svackan som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt förbi. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen,…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Eolus

Projektförsäljning och starkare…

Med 24 verk överlämnade till kund hittills under verksamhetsåret 2016/2017 är svackan som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt förbi. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-08-28 Rekordkvartal i Q2’23 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Resultat bättre än Q1’22 och fortsatt uppbyggnad av projektportföljen Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Fortsatt utökning av projektportföljen Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Stor projektportfölj med bred geografisk exponering till låg värdering Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Inga projektförsäljningar under kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Analyskommentar - Neutral rapport Visa Stäng
2022-10-18 Projektförsäljning och starkare underliggande marknad höjer estimat och värde Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Säljer Sol- och lagringsprojekt i USA Visa Stäng
2022-08-31 Bra projektleverans i Q2'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Analyskommentar - Stark Q2 Visa Stäng
2022-05-19 Större projektportfölj men Norge tynger Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Analyskommentar - Svagt Q1 resultat Visa Stäng
2022-04-19 Analyskommentar - Ett första steg på vägen att återupprätta förtroendet Visa Stäng
2022-02-21 Guidance pekar på lägre marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-06 Problemen med Öyfjellet fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Svagt Q3 men långa bilden intakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Oförändrat på lång sikt Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Eolus förvärvar ännu ett projekt Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Eolus förvärvar projekt Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 Covid-19 påverkar Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Låg marginal som väntat Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Eolus Vind - En pionjär inom svensk vindkraft Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-09 Ytterligare stöd till redan stabil projektpipeline Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 God visibilitet trots kortsiktig påverkan Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Förlängning av projektportföljen lyfter potentialen Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Tilltagande dis 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-15 Øyfjellet möjlig trigger för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Klara utsikter till 2021e, disigare därefter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fortsätter beta av sin dignande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Omsättning på 9 miljarder i pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Starkt kvartal ett led i resan mot en ny nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Fortsatt ljust trots stark utveckling i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Väl rustad inför kommande expansionsfas Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Ökad visibilitet och volatilitet i verksamheten Visa Stäng
2017-07-06 Minskad potential för stor extrautdelning framöver Visa Stäng
2017-04-21 Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris Visa Stäng
Analys | 21 Apr 2017 | Eolus

Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris

Med 24 verk överlämnade till kund hittills under verksamhetsåret 2016/2017 är svackan som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt förbi. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen, fortsatta avyttringar av anläggningstillgångar, en solid balansräkning med nettokassa på SEKm 226 och en direktavkastning på 7% ser vi en hög potential i aktien framöver.

Svagare lönsamhet än väntat i kvartalet

Under kvartalet överlämnade Eolus som väntat 21 verk med en total effekt på 61,8 MW till kund. Intäkterna på SEKm 688,6 blev något högre än vi räknat med, delvis på grund av en högre än väntad ersättning för verken sålda från anläggningstillgångarna. Rörelseresultatet på SEKm 31 i kvartalet blev dock lägre än väntat på grund av en svagare bruttomarginal från projekteringsintäkterna, på 7,6% mot väntade 10%, högre rörelsekostnader och fortsatta nedskrivningar av vindkraftverk på SEKm 2,8 i kvartalet.

Mellanåret 2015/2016 nu tydligt förbi

Med 34 verk under uppförande, och 16 hittills resta och ytterligare 8 sålda från anläggningstillgångarna i år så anser vi att den svaghet som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt är förbi. För det här räkenskapsåret (sept-aug) fortsätter vi räkna med leverans av Gunillaberg (4 verk), Lunna (3) och Täppeshusen (2) i augusti. Det innebär 25 verk resta och överlämnade i år. Med totalt 10 sålda från anläggningstillgångarna för helåret summerar det 35 verk sålda i år, i linje med vår tidigare prognos. Den återstående aktiviteten är dock förlagd till fjärde kvartalet vilket pekar på att Q3 blir ett mellankvartal. Nästa år räknar vi med en försäljning av Google-parken Jenåsen på 23 verk i Q3. För att nå vår prognos på 45 verk sålda 2018 behöver vi se nya beställningar inom kort. Med något höjda antaganden för försäljningspris och sänkta antaganden för lönsamhet och kraft- och certifikatsintäkter har vi totalt sett kapat vår prognos för EBIT 2017/2018 med 17%.

Fortsatt positiv syn på potentialen i aktien

Även om Eolus egen kraftproduktion minskar allt mer i betydelse i takt med att bolaget säljer av sina anläggningstillgångar (endast 22 MW återstår) så påverkas efterfrågan på verk av den fortsatt ansträngda intäktskalkylen för kraftproduktion. Medan kraftpriserna återhämtat sig något, till ca 320 SEK/MWh i kvartalet, så har elcertifikatpriserna dykt till under 100 SEK/MWh, trots regeringens proposition om utökning och förlängning av elcertsystemet med 18 TWh till 2030. Eolus har nu en nettokassa på SEKm 226, motsvarande 44% av börsvärdet, och aktien handlas till P/E 10,5x 2017/2018. Tillsammans med en återhämtning i momentum i verksamheten, ett möjligt besked av köpare av Jenåsen på 76 MW inom kort (det förra Googleavtalet 2014 på 59 MW möjliggjorde en extrautdelning på SEK 10 per aktie) och en direktavkastning på 7,4% ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risk.

2017-01-27 Ökad projektaktivitet 2017 Visa Stäng
2016-10-27 Väl rustat för 2017 Visa Stäng
2016-07-07 Fortsatt svagt inför återhämtningen 2016/17 Visa Stäng
2016-04-22 Ljusa utsikter trots mellanår Visa Stäng
2016-01-29 Mellanår innan potentiell ny homerun med Google Visa Stäng
2015-10-28 Hög potential i både verksamhet och värdering Visa Stäng
2015-07-08 Betydande omvärderingspotential efter utskiftning Visa Stäng
2015-04-29 Extrautdelning större än väntat Visa Stäng
2015-01-23 Snabb lageravveckling höjer utsikterna Visa Stäng
2015-01-21 Googleparker skapar utrymme för extrautdelning Visa Stäng
2014-12-03 Framtungt år 2014/2015 Visa Stäng
2014-10-31 Svagt slut blir gynnsam start för kommande två åren Visa Stäng
2014-07-09 Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet Share on twitter Visa Stäng
2014-04-30 Ökat tryck på att leverera andra halvåret Visa Stäng
2014-01-24 Hög aktivitet trots svag marknad Visa Stäng

Kommande händelser

17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024