Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 24 Jan 2020 | Eolus Vind

Förlängning av projektportföljen…

Intäkterna i Q1’19/20 (sept-nov) på 294 mkr var något svagare än vi räknat med medan EBIT på 52 mkr var något starkare, på grund av en positiv valutasäkringseffekt på 24…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2019 | Eolus Vind

Tilltagande dis 2022

Omsättningen i Eolus fjärde kvartal (jun-aug) var något högre än vi räknat medan EBIT på 72 mkr blev betydligt lägre än de 113 mkr vi räknat med framförallt på grund…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2019 | Eolus Vind

Øyfjellet möjlig trigger för…

Eolus har tecknat avtal med Aquila Capital om försäljning av norska projektet Øyfjellet på 400 MW inklusive det tillhörande elhandelsavtalet på 15 år med Alcoa. Den totala ersättningen för Eolus…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Jul 2019 | Eolus Vind

Klara utsikter till 2021e, disigare dä…

Omsättningen på 520 mkr i Q3’18/19 (mar-maj) var lägre än de 610 mkr vi räknat med, då resultatavräkningen i kvartalet var lägre än vi räknat med. Tillsammans med en lägre…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | Eolus Vind

Fortsätter beta av sin dignande…

Med leveransen av Anneberg på 11 MW i Q2 (dec-feb) har Eolus tagit ännu ett litet steg på vägen att leverera på sig dignande pipeline. Valutasäkringar pressade dock resultatet i…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jan 2019 | Eolus Vind

Omsättning på 9 miljarder i pipeline

Med en orderstock på 112 verk motsvarande intäkter på SEKm 4,4 miljarder, och ytterligare projekt i pipeline på lika mycket till, så har Eolus flera goda år framför sig. Övergången…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Oct 2018 | Eolus Vind

Starkt kvartal ett led i resan mot en ny…

Med ett bättre än väntat resultat från Jenåsen i Q4 uppgick nettovinsten för helåret 2017/18 till historiskt starka SEKm 194. Nu fortsätter arbetet med de 74 verk Eolus har under…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-01-24 Förlängning av projektportföljen lyfter potentialen Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Tilltagande dis 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-15 Øyfjellet möjlig trigger för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Klara utsikter till 2021e, disigare därefter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fortsätter beta av sin dignande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Omsättning på 9 miljarder i pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Starkt kvartal ett led i resan mot en ny nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Fortsatt ljust trots stark utveckling i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Väl rustad inför kommande expansionsfas Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Ökad visibilitet och volatilitet i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-06 Minskad potential för stor extrautdelning framöver Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Apr 2017 | Eolus Vind

Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris

Med 24 verk överlämnade till kund hittills under verksamhetsåret 2016/2017 är svackan som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt förbi. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen, fortsatta avyttringar av anläggningstillgångar, en solid balansräkning med nettokassa på SEKm 226 och en direktavkastning på 7% ser vi en hög potential i aktien framöver.

Svagare lönsamhet än väntat i kvartalet

Under kvartalet överlämnade Eolus som väntat 21 verk med en total effekt på 61,8 MW till kund. Intäkterna på SEKm 688,6 blev något högre än vi räknat med, delvis på grund av en högre än väntad ersättning för verken sålda från anläggningstillgångarna. Rörelseresultatet på SEKm 31 i kvartalet blev dock lägre än väntat på grund av en svagare bruttomarginal från projekteringsintäkterna, på 7,6% mot väntade 10%, högre rörelsekostnader och fortsatta nedskrivningar av vindkraftverk på SEKm 2,8 i kvartalet.

Mellanåret 2015/2016 nu tydligt förbi

Med 34 verk under uppförande, och 16 hittills resta och ytterligare 8 sålda från anläggningstillgångarna i år så anser vi att den svaghet som gjorde förra året till ett mellanår nu tydligt är förbi. För det här räkenskapsåret (sept-aug) fortsätter vi räkna med leverans av Gunillaberg (4 verk), Lunna (3) och Täppeshusen (2) i augusti. Det innebär 25 verk resta och överlämnade i år. Med totalt 10 sålda från anläggningstillgångarna för helåret summerar det 35 verk sålda i år, i linje med vår tidigare prognos. Den återstående aktiviteten är dock förlagd till fjärde kvartalet vilket pekar på att Q3 blir ett mellankvartal. Nästa år räknar vi med en försäljning av Google-parken Jenåsen på 23 verk i Q3. För att nå vår prognos på 45 verk sålda 2018 behöver vi se nya beställningar inom kort. Med något höjda antaganden för försäljningspris och sänkta antaganden för lönsamhet och kraft- och certifikatsintäkter har vi totalt sett kapat vår prognos för EBIT 2017/2018 med 17%.

Fortsatt positiv syn på potentialen i aktien

Även om Eolus egen kraftproduktion minskar allt mer i betydelse i takt med att bolaget säljer av sina anläggningstillgångar (endast 22 MW återstår) så påverkas efterfrågan på verk av den fortsatt ansträngda intäktskalkylen för kraftproduktion. Medan kraftpriserna återhämtat sig något, till ca 320 SEK/MWh i kvartalet, så har elcertifikatpriserna dykt till under 100 SEK/MWh, trots regeringens proposition om utökning och förlängning av elcertsystemet med 18 TWh till 2030. Eolus har nu en nettokassa på SEKm 226, motsvarande 44% av börsvärdet, och aktien handlas till P/E 10,5x 2017/2018. Tillsammans med en återhämtning i momentum i verksamheten, ett möjligt besked av köpare av Jenåsen på 76 MW inom kort (det förra Googleavtalet 2014 på 59 MW möjliggjorde en extrautdelning på SEK 10 per aktie) och en direktavkastning på 7,4% ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risk.

2017-01-27 Ökad projektaktivitet 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Väl rustat för 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Fortsatt svagt inför återhämtningen 2016/17 Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Ljusa utsikter trots mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-29 Mellanår innan potentiell ny homerun med Google Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-28 Hög potential i både verksamhet och värdering Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-08 Betydande omvärderingspotential efter utskiftning Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Extrautdelning större än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-23 Snabb lageravveckling höjer utsikterna Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-21 Googleparker skapar utrymme för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-03 Framtungt år 2014/2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-31 Svagt slut blir gynnsam start för kommande två åren Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-09 Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet Share on twitter Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-30 Ökat tryck på att leverera andra halvåret Ladda ner | Visa Stäng
2014-01-24 Hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Jan 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
28 Jan 2017 | Årsstämma 2016
30 Jan 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
20 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
5 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
26 Oct 2017 | Bokslutskommuniké 2017
25 Jan 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Jan 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Jan 2018 | Årsstämma 2017
27 Jan 2018 | Årsstämma 2017
29 Jan 2018 | Årligutdelning
29 Jan 2018 | Årligutdelning 2018-Q3
19 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
5 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Aug 2018 | Bokslutskommuniké 2018
26 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
24 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
4 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
23 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019
23 Jan 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Jan 2020 | Årsstämma 2019
27 Jan 2020 | Årligutdelning
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
8 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
21 Oct 2020 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner