Senaste analysen | 5 Sep 2023 | Nordic LEVEL Group

Bästa resultatet någonsin

  Fortsätter växa kraftigt… LEVELs tillgängliga marknad växer med ca 8% per år och LEVEL fortsätter att växa snabbare än marknaden – den organiska tillväxten var 20% 2022. Samtidigt fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Aug 2023 | Nordic LEVEL Group

Analyskommentar - Fortsatt…

  Fortsätter växa kraftigt… LEVELs tillgängliga marknad växer med ca 8% per år och LEVEL fortsätter att växa snabbare än marknaden – den organiska tillväxten var 20% 2022. Samtidigt fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Borde se marginaltrenden vända kommande…

  Fortsätter växa kraftigt… LEVELs tillgängliga marknad växer med ca 8% per år och LEVEL fortsätter att växa snabbare än marknaden – den organiska tillväxten var 20% 2022. Samtidigt fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2023 | Nordic LEVEL Group

Tror marginalerna kommer tillbaka under…

  Fortsätter växa kraftigt… LEVELs tillgängliga marknad växer med ca 8% per år och LEVEL fortsätter att växa snabbare än marknaden – den organiska tillväxten var 20% 2022. Samtidigt fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Fortsatt förbättrad marginaltrend

  Fortsätter växa kraftigt… LEVELs tillgängliga marknad växer med ca 8% per år och LEVEL fortsätter att växa snabbare än marknaden – den organiska tillväxten var 20% 2022. Samtidigt fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Nordic LEVEL Group

Halvvägs till målet efter förvärvet…

  Fortsätter växa kraftigt… LEVELs tillgängliga marknad växer med ca 8% per år och LEVEL fortsätter att växa snabbare än marknaden – den organiska tillväxten var 20% 2022. Samtidigt fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Nordic LEVEL Group

Vi räknar med att marginalen fortsä…

  Fortsätter växa kraftigt… LEVELs tillgängliga marknad växer med ca 8% per år och LEVEL fortsätter att växa snabbare än marknaden – den organiska tillväxten var 20% 2022. Samtidigt fortsätter…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-09-05 Bästa resultatet någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-08 Analyskommentar - Fortsatt internationell expansion och nya avtal Visa Stäng
2023-05-30 Borde se marginaltrenden vända kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Tror marginalerna kommer tillbaka under 2023 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 Apr 2023 | Nordic LEVEL Group

Tror marginalerna kommer tillbaka under 2023

 

Fortsätter växa kraftigt…

LEVELs tillgängliga marknad växer med ca 8% per år och LEVEL fortsätter att växa snabbare än marknaden – den organiska tillväxten var 20% 2022. Samtidigt fortsätter det förvärvade Corepart att visa stark tillväxt. Med det uppsagda SL-avtalet tror vi på en något lägre tillväxttakt 2023 – vi estimerar den organiska tillväxten till 7% 2023e –men tror att marknaden för säkerhetstjänster kommer vara fortsatt gynnsam kommande år.

…och vi tror att marginalen kommer tillbaka under 2023 efter bakslaget i Q4

Efter en positiv trend under förra året såg vi marginalen vända ner i Q4 – mycket på grund av Operations. Lanseringen av cybersäkerhetsbolaget Cynode kommer även det att tynga resultatet kortsiktigt, men ett åtgärdsprogram som ska bidra med 10-15 mkr under 2023 har lanserats. Vi bedömer att LEVEL kommer komma tillbaka till den positiva marginaltrenden vi såg under de första kvartalen 2022 och tror på positivt EBITDA för 2023e. Detta skulle vara första gången sedan 2016 som koncernen skulle rapportera positivt EBITDA.

 

Dekonsoliderar förvärvet av IP Security

Efter det avbrutna förvärvet av IP Security dekonsoliderar vi förvärvet och tillsammans med lägre bas när vi går in i 2023 sänker vi EBITDA för 2023 från 30 mkr till 19 mkr. Med tanke på den nya ledningens genomlysning av bolaget räknar vi inte med några större förvärv i närtid, även om vi inte utesluter M&A – förvärv är fortsatt centralt för att nå målsättningen på 1 mdkr i omsättning med en marginal på 10%. Med lägre estimat sänker vi vårt motiverade värde till 3,0-3,2 kr (3,2-3,4).

 

2022-12-12 Fortsatt förbättrad marginaltrend Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Halvvägs till målet efter förvärvet av IP Security Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Vi räknar med att marginalen fortsätter stärkas i H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Återhämtning av resultatet kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Redan nu 450 mkr i omsättning i årstakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Förvärvet av LEVEL transformativt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Sep 2023 | Extrastämma 2023
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023