Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 23 Aug 2019 | Arcoma

Kraftfull utväxling på…

Den sekventiella inbromsningen i tillväxttakten i Q2’19 till relativt modesta 10% låg inom vad som kan anses vara normala fluktuationer i den starka trenden och vi räknar med en återhämtning…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2019 | Arcoma

Tillväxten föregår lönsamheten

Omsättningen i första kvartalet ökade med 37% till 34,6 mkr, i linje med vår förväntade tillväxttakt på 40%, medan EBITDA på 1,8 mkr var lägre än de 3,2 mkr vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Mar 2019 | Arcoma

Gedigen plattform för tillväxt och lö…

Arcoma är en premiumleverantör av konventionell digital röntgen kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem. Arcomas marknad väntas växa med 8% CAGR. De senaste årens partnerskaps- och återförsäljaravtal med Canon har…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-08-23 Kraftfull utväxling på effektiviseringar Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Tillväxten föregår lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 24 May 2019 | Arcoma

Tillväxten föregår lönsamheten

Omsättningen i första kvartalet ökade med 37% till 34,6 mkr, i linje med vår förväntade tillväxttakt på 40%, medan EBITDA på 1,8 mkr var lägre än de 3,2 mkr vi räknat med då ökad andel kompletta system med detektorer och en lågmarginalleverans pressade bruttomarginalen. Bolagets arbete med att sänka produktionskostnaderna fortsätter men besparingarna riskerar att realiseras något långsammare än förväntat. Efter rapporten har vi justerat ner vår EBIT-prognos med 8% för i år och 4% för 2020e, men fortsätter räkna med att kombinationen av hög tvåsiffrig tillväxt och förbättrad lönsamhet ska lyfta EBITDA från 5 mkr 2018 till 33 mkr 2021e. Sedan initieringen av vår bevakning av Arcoma för två månader sen är aktien nu upp 28%. Värderingen på EV/EBITDA 21x ’20e, 11x ’21e lämnar dock ett visst utrymme för fortsatt uppvärdering. Sammantaget ser vi därför en medelhög potential i aktien, medan risken för förseningar av det väntade lyftet och en hög prognososäkerhet ger en hög risk.

Stark tillväxt med viss fördröjning i genomslag på lönsamheten

Omsättningen i första kvartalet ökade med 37% till 34,6 mkr, vilket var i linje med vår förväntade tillväxttakt på 40%. EBITDA ökade till 1,8 mkr vilket var en markant förbättring jämfört med förra årets förlust, men lägre än de 3,2 mkr vi räknat med. Bolaget fortsätter att öka sin försäljning av kompletta system med detektorer, vilket är strategiskt viktigt och väntas skapa ökade affärsmöjligheter framöver. Det pressar dock bruttomarginalen, vilket tillsammans med leveransen av en strategiskt viktig lågmarginalorder i kvartalet förklarar den svagare än väntade lönsamheten. Samtidigt har ett antal försenade kundprojekt ökat kapitalbindningen i varulagret vilket pressade kassaflödet som dock var positivt på 0,3 mkr.

Fortsatt förväntan om kraftigt lyft i lönsamheten till 2021e

Under perioden har bolaget tecknat återförsäljaravtal i Slovakien och Ungern, samt ett distributionsavtal med Canon Medical Systems i Turkiet. Avtalen med Canon i USA och Europa är i uppstartsfas, men hade en positiv effekt i kvartalet. Bolagets arbete med att sänka produktionskostnaderna fortsätter men VD flaggar också för att besparingarna realiseras något långsammare än förväntat. Samtidigt genomförs också produktförbättringar som skapar mervärde för kunderna men där det tar tid för vissa åtgärder att få genomslag i siffrorna. Sammantaget har vi justerat ner vår EBIT-prognos med 8% för i år och 4% för 2020e. Vi fortsätter räkna med att kombinationen av hög tvåsiffrig tillväxt och förbättrad lönsamhet ska lyfta EBITDA från 5 mkr 2018 till 33 mkr 2021e.

Kursuppgång lämnar visst utrymme för fortsatt uppvärdering

Med stark strukturell tillväxt för röntgenmarknaden på 8,5% CAGR till 2023, hög potential i de senaste årens partnerskaps- och återförsäljaravtal med Canon och ett omfattande förändringsarbete av både organisation och plattform bakom sig står Arcoma nu väl rustat för fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Sedan initieringen av vår bevakning av Arcoma för två månader sen är aktien nu upp 28%. Värderingen på EV/EBITDA 21x ’20e, 11x ’21e fortsätter motsvara en rabatt mot sektorn som lämnar utrymme för en fortsatt omvärdering i takt med att bolaget rör sig mot vårt förväntade utfall för 2021e. Samtidigt visar vår kassaflödesvärdering med en WACC på 12% en mer begränsad uppsida. Sammantaget ser vi därför en medelhög potential i aktien, medan risken för förseningar av det väntade lyftet och en hög prognososäkerhet ger en hög risk.

2019-03-26 Gedigen plattform för tillväxt och lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
24 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner