Datum Titel Alternativ
2023-11-10 Vägen mot lönsamhet allt tydligare Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Analyskommentar - Glänser i Q3 Visa Stäng
2023-09-06 Analyskommentar - Utökar samarbetet med Thermo Fisher Visa Stäng
2023-08-29 Tillfälligt hack i tillväxtkurvan Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Analyskommentar - Underliggande positiv rapport, även om nettoomsättningen var lite svag Visa Stäng
2023-06-30 Analyskommentar - I gång i USA Visa Stäng
2023-05-15 Ljusa framtidsutsikter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Analyskommentar - Bra fart i Q1 Visa Stäng
2023-04-25 Perfekt match med Thermo Fisher Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Analyskommentar - Genombrottsavtal med Thermo Fisher Visa Stäng
2023-02-27 Tillväxtcaset solitt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 27 Feb 2023 | Devyser

Tillväxtcaset solitt

 

Bra tillväxt och höga investeringar

Rapporten för det fjärde kvartalet visade åter prov på den höga tillväxt som bolaget kan leverera. En viktig drivkraft var en positiv utveckling för direktförsäljningen i EU som uppvisade fina siffror. Det som möjligen var lite av en besvikelse i rapporten var den snabba kostnadsökningen. Bolaget satsar offensivt och stärker organisationen brett. Här var vi mer försiktiga i våra förväntningar om hastigheten.

Nyetableringar höjer tempen

Direktförsäljningen var den viktigaste drivkraften av tillväxten i Q4’22 och den ökade med imponerande 71 procent. Vi uppfattar att det framför allt är en stark utveckling på marknader i Europa, exkluderat Italien där försäljningstillväxten verkar ha varit mer modest. Det innebär även att andelen av försäljningen i Italien välbehövligt går ned och uppgår nu till mindre än 50 procent av den totala försäljningen. En sjunkande andel av försäljningen till en enskild marknad anser vi stärker attraktionskraften i aktiemarknaden.

 

Vi justerar upp

Efter rapporten har vi gjort en del förändringar i våra estimat, där vi justerar upp tillväxten och kostnaderna något för de närmaste åren. Det kostar att växa, men i nuläget är kostnadsökningarna av underordnad betydelse så länge de finansiella målen kan upprepas. Vi ser ett intakt tillväxtcase, där en spännande etablering på den viktiga amerikanska marknaden utgör främsta triggern för aktien i närtid. Vårt motiverade värde höjs till 98-100 kr (96-98).

 

2023-02-21 Analyskommentar - Q4’22 ännu ett kvartal med stark tillväxt, men även höga kostnader Visa Stäng
2023-01-27 Analyskommentar - Reserverar retroaktiv branschavgift Visa Stäng
2022-12-02 Lockande läge inför 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Analyskommentar - Stabil utveckling i Q3 Visa Stäng
2022-11-09 Analyskommentar - Ökar satsningarna i USA Visa Stäng
2022-11-08 Tillväxt i sitt DNA Ladda ner | Visa Stäng