Senaste analysen | 27 May 2022 | STRAX

Påvisar stabilitet i Q1'22

  Produktmixen fortsätter påverka marginalen Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till EUR 40m (EUR 28m i Q1’21), vilket motsvarar en tillväxt om 42% y/y och var framför allt drivet av Covid-19-antigentester.…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | STRAX

Nytt partneravtal i Tyskland

  Produktmixen fortsätter påverka marginalen Nettoomsättningen i Q4’21 uppgick till EUR 42m (35m i Q4’20), vilket motsvarar en tillväxt om 19% y/y. Försäljningen av Egna varumärken uppgick till EUR 11m…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Nov 2021 | STRAX

Fortsatt påverkade av makrofaktorer

  Utmaningarna kvarstår Nettoomsättningen i Q3’21 uppgick till EUR 27m (26m i Q3’20), vilket motsvarar en tillväxt om 2% y/y. Försäljningen av Egna varumärken (inkl. personlig skyddsutrustning) uppgick till EUR…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2021 | STRAX

Fortsatta utmaningar

  Fortsatta utmaningar Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till EUR 26,6m (28,0), vilket motsvarar en minskning med 5% y/y. Försäljningen av mobiltillbehör och personlig skyddsutrustning uppgick till EUR 18,0m (15,9)…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jun 2021 | STRAX

Tillväxt på bekostnad av marginaler

  God tillväxt på bekostnad av bruttomarginal Nettoomsättningen i Q1 uppgick till EUR 28,1m (+27% y/y) mot våra estimat om EUR 23,2m. Own Brands växte med 112% y/y, medan distributionsverksamheten…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2021 | STRAX

Storbolag inom mobilaccessoarer

Vi inleder bevakning på STRAX Varumärkesbyggare Vi inleder bevakning på STRAX, ett bolag inom marknaden för mobilaccessoarer. Bolaget säljer produkter under egna, licensierade och tredjepartsvarumärken och har ett geografiskt fokus…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-27 Påvisar stabilitet i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Nytt partneravtal i Tyskland Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Fortsatt påverkade av makrofaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-27 Fortsatta utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-01 Tillväxt på bekostnad av marginaler Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Jun 2021 | STRAX

Tillväxt på bekostnad av marginaler

 

God tillväxt på bekostnad av bruttomarginal

Nettoomsättningen i Q1 uppgick till EUR 28,1m (+27% y/y) mot våra estimat om EUR 23,2m. Own Brands växte med 112% y/y, medan distributionsverksamheten minskade med -8% y/y. Bruttomarginalen i Q1 landade på 18% jämfört med våra estimat och föregående års marginal om 27%, vilken kan förklaras av produktmix (högre andel försäljning av Health&Wellness) och högre fraktkostnader.

Utveckling framåt

Under kvartalet har marknader som Frankrike och Schweiz utvecklats positivt medan huvudmarknaderna Tyskland och Storbritannien brottas med fortsatta restriktioner. Bolaget förväntar sig restriktionslättnader inom dessa marknader mot slutet av Q2 och att dessa kommer bidra positivt till försäljningen av mobilaccessoarer och förbättrade marginaler.

Oförändrade estimat

Givet att vi mot slutet av Q2 ser ytterligare restriktionslättnader och återöppning av samhällen, bedömer vi att bolaget gradvis kommer återgå till sin kärnverksamhet och därmed öka andelen försäljning av mobilaccessoarer med högre marginaler. Därav ser vi den negativa marginalutvecklingen av en mer tillfällig karaktär och behåller vårt motiverade värde om 5,50 – 5,80 kr.

2021-04-26 Storbolag inom mobilaccessoarer Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2