Senaste analysen | 27 Jan 2023 | Devyser

Analyskommentar - Reserverar retroaktiv…

  Tydlig tillväxtprofil Devyser är ett snabbväxande diagnostikbolag med ambitionen att bli en ledande aktör inom avancerad DNA-testning som utförs inom ramen för rutindiagnostik. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför testkit…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2022 | Devyser

Lockande läge inför 2023

  Tydlig tillväxtprofil Devyser är ett snabbväxande diagnostikbolag med ambitionen att bli en ledande aktör inom avancerad DNA-testning som utförs inom ramen för rutindiagnostik. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför testkit…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2022 | Devyser

Analyskommentar - Stabil utveckling i Q3…

  Tydlig tillväxtprofil Devyser är ett snabbväxande diagnostikbolag med ambitionen att bli en ledande aktör inom avancerad DNA-testning som utförs inom ramen för rutindiagnostik. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför testkit…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2022 | Devyser

Analyskommentar - Ökar satsningarna i…

  Tydlig tillväxtprofil Devyser är ett snabbväxande diagnostikbolag med ambitionen att bli en ledande aktör inom avancerad DNA-testning som utförs inom ramen för rutindiagnostik. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför testkit…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2022 | Devyser

Tillväxt i sitt DNA

  Tydlig tillväxtprofil Devyser är ett snabbväxande diagnostikbolag med ambitionen att bli en ledande aktör inom avancerad DNA-testning som utförs inom ramen för rutindiagnostik. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför testkit…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-01-27 Analyskommentar - Reserverar retroaktiv branschavgift Visa Stäng
2022-12-02 Lockande läge inför 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Analyskommentar - Stabil utveckling i Q3 Visa Stäng
2022-11-09 Analyskommentar - Ökar satsningarna i USA Visa Stäng
2022-11-08 Tillväxt i sitt DNA Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 8 Nov 2022 | Devyser

Tillväxt i sitt DNA

 

Tydlig tillväxtprofil

Devyser är ett snabbväxande diagnostikbolag med ambitionen att bli en ledande aktör inom avancerad DNA-testning som utförs inom ramen för rutindiagnostik. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför testkit samt mjukvara som används för att analysera provresultaten. Vi anser att Devyser har ett starkt produkterbjudande, där kunder kan uppnå tids- och kostnadsfördelar över konkurrenters. Flera tillväxtorienterade satsningar har sjösatts under det senaste året, som väntas driva stark försäljningsutveckling under många år framåt. Bolaget har ännu enbart skrapat på ytan inom området, där den adresserbara marknaden överstiger EUR 1,5 md och förväntas öka till EUR 2,6 md under 2026 (CAGR 13 procent).

Åter till lönsamt från 2024

Vi räknar med att bolaget kommer fortsätta att visa hög tillväxttakt under de kommande åren, drivet av expansion till nya marknader och en växande produktportfölj. De investeringar som nu görs i tillväxt förväntar vi oss relativt fort får genomslag och att lönsamheten kommer tillbaka från 2024 och att bolaget når EBIT-målet (EBIT >20 procent) senast under 2026. Därutöver har bolaget sedan fjolårets notering på First North en kassa som är välfylld, vilken bidrar till stabilitet och ger utrymme för kompletterande förvärv som potentiellt kan höja tillväxttakten ytterligare.

 

Kvalitetsbolag på attraktiva nivåer

Utifrån bolagets fina historik och goda utsikter förtjänas att aktien handlas till höga multiplar. Vi inleder bevakning av Devyser med ett motiverat värde på 96–98 kr. Värderingen av jämförbara bolag ger stöd för värderingen. Aktien har dock haft en svag utveckling sedan noteringen i fjol, i nivå med OMXSPI-index. En bidragande faktor till det, bedömer vi är låg kännedom om bolaget. Att fortsätta leverera solida kvartalsrapporten som visar på fortsatt tillväxt, räknar vi med, kommer leda till uppmärksamhet med ökat intresse av bolaget och aktien.

 

Kommande händelser

21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Årsstämma 2022
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3