Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 25 Apr 2019 | Alcadon

Avslutning på nedgången

Alcadon redovisar ett svagt första kvartal med en nettoomsättning som uppgick till 130 (150) mkr, vilket var drygt 2% under vår prognos. Intäktsbortfallet förklaras helt av den avstannande fibermarknaden som…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2019 | Alcadon

Ett succesivt bättre 2019

Alcadon redovisar ett kvartal fortsatt tyngt av en svag fibermarknad i Sverige. Nettoomsättningen uppgick till 137,2 (183,2) mkr med en rörelsemarginal på 8,7%, som tyngdes av en minskning i försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Oct 2018 | Alcadon

Lyft blicken mot 2019

Alcadon redovisar en omsättning för Q3’18 på SEKm 123,5 (132,9), vilket påverkades negativt av en allmänt avstannad Sverigemarknad inom bredband (FTTH). Positivt för kvartalet är att bolagets basaffär fortsätter att…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Aug 2018 | Alcadon

Tillfälliga problem på den svenska…

Intäkterna för Alcadons andra kvartal uppgick till SEKm 133,9 (135,7), vilket motsvarar en negativ tillväxt på drygt 1%. Kvartalet har präglats av en generellt tuff Sverige-marknad inom bredbandsutbyggnaden där en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2018 | Alcadon

Attraktiv exponering mot framtidens…

Alcadon är en ledande distributör och grossist av data- och telekommunikationsprodukter, primärt inriktade mot infrastruktur för nätverk. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och komponenter från ledande leverantörer liksom egna varumärken som…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-04-25 Avslutning på nedgången Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Ett succesivt bättre 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Lyft blicken mot 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-20 Tillfälliga problem på den svenska marknaden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Aug 2018 | Alcadon

Tillfälliga problem på den svenska marknaden

Intäkterna för Alcadons andra kvartal uppgick till SEKm 133,9 (135,7), vilket motsvarar en negativ tillväxt på drygt 1%. Kvartalet har präglats av en generellt tuff Sverige-marknad inom bredbandsutbyggnaden där en större aktör i Sverige har förskjutit ett flertal större projekt. Trots detta redovisar Alcadon sitt starkaste första halvår någonsin, där bolagets kärnaffär har utvecklats fortsatt starkt. Vi bedömer att marknadsaktiviteten inom bredbandsutbyggnaden återgår till mer normala nivåer under slutet av Q3’18, men framförallt Q4’18. De tillfälligt dämpade intäkterna motiverar nedjusteringar av estimaten med drygt 7%. Vi kvarstår vid bedömningen om att potentialen i aktien är hög, till en medelhög risk.

En tillfälligt tuff Sverigemarknad dämpar omsättningen

Alcadons intäkter för Q2’18 uppgick till SEKm 133,9 (135,7), vilket motsvarande en negativ tillväxt på drygt 1%. Den organiska tillväxten uppgick till -10%, vilket var bolagets första kvartal med negativ organisk tillväxt sedan rapporteringen av den organisk tillväxt påbörjades. Den svaga tillväxten förklaras av en tillfälligt tuffare Sverigemarknad inom bredbandsutbyggnaden, som väntas återgå under H2’18. Försäljningen av egna varumärken har fortsatt att öka, både som andel av omsättningen samt täckningsbidrag, och uppgick under kvartalet till 32%. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till SEKm 14,6 (17,0), vilket motsvarar en EBIT-marginal på 10,9% (12,5%). Man bör dock vara medveten om att 2017 var ett otroligt starkt år för Alcadon, vilket gör jämförelsetalen tuffa. Trots detta redovisade Alcadon sitt starkaste första halvår någonsin.

Uppskjutna projekt tynger branschen

Alcadon, likt övriga marknaden, har under kvartalet drabbats av en generellt tuffare Sverigemarknad vilket har påverkat resultatet signifikant. Efter den kalla vintern har en större aktör inom fibermarknaden förskjutit många stora projekt vilket har haft en tillfällig negativ påverkan på bredbandsmarknaden. Omsättningen på den svenska marknaden minskade till SEKm 112,8 (124,3) Q2’18 medan omsättningen på den norska marknaden visar fortsatt tillväxt och uppgick till SEKm 21,2 (11,3). I och med den tillfälliga nedgången inom fiberleveranserna har Alcadon istället ställt om och fokuserat mer på bolagets kärnaffärer, som under det andra kvartalet har utvecklats starkt. Under Q2’18 har även Alcadon förvärvat det norska bredbandsbolaget CableCom. Vi bedömer att förvärvet av CableCom är strategiskt viktigt på den norska marknaden och ett starkt komplement till övriga verksamheten. Under kvartalet har Alcadon även omfinansierat sina lån och därmed sänkt sina löpande räntekostnader med drygt SEKm 3,7, vilket bör motsvarar nästan en halvering av dagens räntekostnader. Detta är ett tydligt kvitto på hur väl andra finansinstitut ser på Alcadons verksamhet och framtid.

Justerar ned estimaten för 2018

I och med en tillfälligt svag Sverigemarknad inom fiberutbyggnaden justerar vi ned våra prognoser för 2018 med drygt 7%. Vi räknar med att volymerna börjar återgå till normala nivåer under slutet av Q3’18 och att marknadsaktiviteten tilltar. Vi ser fortsatt positivt på bolagets tillväxtmöjligheter och noterar att kärnaffären utvecklas fortsatt starkt. Vi kvarstår därmed vid vår bedömning att potentialen i aktien är hög, till en medelhög risk.

2018-05-23 Attraktiv exponering mot framtidens kommunikation Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
24 Apr 2019 | Årsstämma 2018
24 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årligutdelning
10 Jul 2019 | Extrastämma 2019
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner