Senaste analysen | 8 Jul 2022 | Instalco

Trenderna på väg att vända

  Estimattrenden verkar ha planat ut… Instalcos aktie har gått sämre än peers sedan universet toppade ur under H2’21. Vi tror detta beror på att oro för den organiska tillväxten…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Instalco

Tillfällig marginalpress men historiskt…

  Bra organisk tillväxt och högsta förvärvstakten någonsin Den organiska tillväxten är volatil mellan kvartalen men det är ändå positivt att den var 8% i Q1, även om det delvis…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2022 | Instalco

Analyskommentar - Accelererande tillvä…

  Accelererande tillväxt med marginalerna under tillfällig press Med organisk tillväxt på 8% växte Instalco omsättningen med 33% i Q1. Tillskottet från M&A är på historiskt höga nivåer. Sjukfrånvaron var…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Apr 2022 | Instalco

Analyskommentar - sjuktal och högre…

  sjuktal och högre priser kommer drabba marginalerna i Q1 Vi har deltagit i ett möte med Instalcos ledning. Även om efterfrågan är fortsatt mycket god, finns det ett par…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Mar 2022 | Instalco

Analyskommentar - Gör stort förvärv

  Gör stort förvärv Instalco har meddelat att de planerar att förvärva 70% av Highcon, en Härnösand-baserad uthyrare och intallatör av industriställningar och olika typer av väderskydd. Highcon hade en…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Instalco

Marginalpressen är övergående

  Bra organisk tillväxt och högsta förvärvstakten någonsin Den organiska tillväxten var precis som den brukar volatil under året men var 4% på helåret och slutade året på starka 7%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Feb 2022 | Instalco

Justerar antal aktier för split

  Sänker motiverat värde efter split Instalco har genomfört en uppdelning (aktiesplit) av varje aktie på fem aktier. Som en följd justerar vi vinst per aktie samt sänker motiverad kurs…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-08 Trenderna på väg att vända Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Tillfällig marginalpress men historiskt hög förvärvstakt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 6 May 2022 | Instalco

Tillfällig marginalpress men historiskt hög förvärvstakt

 

Bra organisk tillväxt och högsta förvärvstakten någonsin

Den organiska tillväxten är volatil mellan kvartalen men det är ändå positivt att den var 8% i Q1, även om det delvis berodde på lätta jämförelsetal. M&A adderade 33% i kvartalet och trots att vi är i maj är tillskottet från förvärv 2022 redan 1,8 mdkr eller ca 20% av omsättningen under 2021. Bolagets pipeline är fortsatt full.

Marginalen under press men det borde rätta till sig kommande kvartal

På grund av höga sjuktal och stigande råmaterialpriser kontraherade marginalen 110 punkter till 6,7% i Q1. Sjuktalen normaliserades mot slutet av kvartalet, medan prishöjningar kommer kompensera för högre insatsvarupriser successivt. Vi ser båda dessa faktorer som tillfälliga och tror marginalen kommer att normaliseras under kommande kvartal.

Sänker estimaten på lägre marginaler men höjer motiverat värde något efter att ha konsoliderat M&A

Vi konsoliderar de senaste förvärven, men med en lägre marginalbas än väntat så kommer ändå estimaten ner. Då vi ser fem år in i framtiden när vi värderar Instalco och då vi tror marginalen kommer att normaliseras under perioden, så slår de högre omsättningsestimat pga M&A positivt på vår värdering och motiverat värde höjs till 91-93 kr (90-92).

2022-05-05 Analyskommentar - Accelererande tillväxt med marginalerna under tillfällig press Visa Stäng
2022-04-07 Analyskommentar - sjuktal och högre priser kommer drabba marginalerna i Q1 Visa Stäng
2022-03-15 Analyskommentar - Gör stort förvärv Visa Stäng
2022-02-21 Marginalpressen är övergående Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Justerar antal aktier för split Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-10 Högsta förvärvstakten någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Den höga förvärvstakten lär fortsätta Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 Tillväxt och marginal borde accelerera framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 Bygger ett nytt bolag Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Instalco - förvärv håller tillväxten uppe Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Instalco Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Tillväxten rullar vidare Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Tillväxtcaset intakt Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-15 Förvärvsmaskinen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3