Senaste analysen | 12 May 2022 | Ascelia Pharma

Blickar framåt

  Q1-rapport Ascelia presenterade under gårdagen sin rapport för det första kvartalet. Rörelseresultatet kom in på -32,6 mkr (-33,7) och periodens kassaflöde på -31,8 mkr (-23,7), vilket gav en kassaposition…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Ascelia presenterade idag sin rapport för det första kvartalet. Bolaget är fortfarande i utvecklingsfas och hade inga intäkter under kvartalet. Rörelseresultatet kom in på -32,6 mkr (-33,7) och…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 May 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Data från…

  Data från mateffektstudie Ascelia presenterade under morgonen nya data med ledande kandidaten Orviglance (leverspecifikt kontrastmedel vid MR-scanning). Studien var designad för att undersöka effekten av födointag i samband med…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Mar 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Ny marknadsundersö…

  Ny marknadsundersökning stödjer behovet av Orviglance Ascelia meddelade idag resultaten från en oberoende marknadsundersökning avseende det kommersiella intresset för Orviglance i USA. I undersökningen tillfrågades 270 läkare om deras…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Mar 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Positiva sä…

  Positiva säkerhetsdata i patienter med nedsatt leverfunktion Ascelia meddelade under morgonen att bolaget har erhållit preliminära positiva data från en studie med Orviglance i patienter med nedsatt leverfunktion. Denna…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2022 | Ascelia Pharma

Tidsplanen intakt

  Inga överraskningar i det finansiella Ascelia presenterade under gårdagen sin rapport för det fjärde kvartalet 2021. Rörelseresultatet kom in på -39,2 mkr (-27,9), med intäkter om 0,0 mkr (0,0).…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Dec 2021 | Ascelia Pharma

Med fokus på särläkemedel

  Fokus på projekt med låg riskprofil I Ascelia ser vi ett biotechbolag med ett starkt kommersiellt fokus inom onkologi. Bolagets filosofi är att utveckla särläkemedel med en relativt hög…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-12 Blickar framåt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-10 Analyskommentar - Data från mateffektstudie Visa Stäng
2022-03-22 Analyskommentar - Ny marknadsundersökning stödjer behovet av Orviglance Visa Stäng
2022-03-14 Analyskommentar - Positiva säkerhetsdata i patienter med nedsatt leverfunktion Visa Stäng
2022-02-11 Tidsplanen intakt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Feb 2022 | Ascelia Pharma

Tidsplanen intakt

 

Inga överraskningar i det finansiella

Ascelia presenterade under gårdagen sin rapport för det fjärde kvartalet 2021. Rörelseresultatet kom in på -39,2 mkr (-27,9), med intäkter om 0,0 mkr (0,0). Kassaflödet för perioden var -32,5 mkr (-27,6), vilket gav en stabil kassaposition om ~262 mkr i slutet av 2021. Vi bedömer, i linje med bolagets egen prognos, att pengarna kommer att räcka en bit in i 2023.

Bra besked i rapporten

Det viktigaste i rapporten är att bolaget upprepar sin ambition att rekrytera sista patient till den pågående fas III-studien med Orviglance under H1 2022. Vi bedömer att data från studien kommer att kunna presenteras senast under juli, vilket kommer vara den viktigaste händelsen i bolagets historia. Vi fick även besked att fas II-studien med bolagets andra kandidat, Oncoral, förväntas att kunna initieras under Q2/Q3.

Vi upprepar vår värdering

Sammantaget var rapporten i linje med våra förväntningar och vårt motiverade värde om 57-59 kronor per aktie kvarstår. Vi gör endast mindre estimatjusteringar, och ser ett fortsatt attraktivt läge i Ascelia inför fas III-data för Orviglance, där vi ser en mycket hög sannolikhet för en positiv datautläsning i sommar.

2021-12-20 Med fokus på särläkemedel Ladda ner | Visa Stäng